Soru : Bilgisayar tamir ve yedek parça perakende satışı yapan şahıs işletmesiyiz. Personellerimiziz öğlen yemek ihtiyacını karşılamak için bir lokanta ile günlüğü 25,00 + KDV’ den anlaştık. Personellerimiz öğlen yemekleri anlaşma yapmış olduğumuz lokantaya giderek yemektedirler. Personeller için lokantaya yapmış olduğumuz yemek bedellerini gider olarak kullana bilir miyiz? Yapmış olduğumuz yemek bedeli ödemesi için SGK sigorta primi veya vergi ödememiz gerekiyor mu?

Cevap-19.10.2019) Sorunuz da bahsetmiş olduğunuz personelleriniz için yapmış olduğunuz yemek bedeli ödemelerini vergi ve SGK uygulamaları açısından gider olarak kullanabilir siniz fakat bu giderleştirme bazı usullere tabidir. Vergi uygulamaları açısından, 31.12.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 305 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde “işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde …

Soru : Serbest meslek kapsamında doktorluk mesleği icra etmekte olan gelir vergisi mükellefiyim. Emeklilik açısından prim günümü doldurabilmek için askerlik süremi Bağkur’a prim borçlanması yapmak istiyorum. Bağkur’a yapacağım askerlik prim borçlanmasını serbest meslek kazancı açısından gider olarak kullanabilir miyim?

             Cevap-18.10.2019) Serbest meslek faaliyetinde bulunan gelir vergisi mükellefi olarak cari aylık Bağkur primlerinizi de Sosyal Güvenlik Kurumuna 4/b (Bağkur) kapsamında yapacağınız askerlik prim borçlanması neticesinde tahakkuk eden Bağkur primlerini de ödemeniz ve ödemenin yapıldığı yılda vergi matrahınızın olması durumunda ödemenin yapıldığı yılda ki gelir …

Asgari Geçim İndirimi ve AGİ Hesaplama

    Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.     Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.   …

Soru : Emekliyim bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayacağım AGİ (Asgari Geçim İndirimi) alabilir miyim.

     Cevap – 17.10.2019) Emekli olduğu halde ücretli olarak Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi ve ücretleri gerçek usulde vergilendirilen emekliler ücretleri üzerinden vergi ödedikleri için AGİ (Asgari Geçim İndirimi) almaya hakları vardır. AGİ ödemesi işverenin tercihine bırakılmamıştır. İşveren AGİ kapsamında ki ödemeleri net maaş ile birlikte ödemek zorundadır.    …

Soru : Yurtdışından üç – ondört yaş gurubuna hitap eden eğitici oyuncak ithal etmiş bulunmaktayız. Eğitici oyuncakların yurtiçinde ki toptan ve perakende safhasında ki KDV oranı nedir?

Cevap – 16.10.2019) 3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. KDV oranlarının, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar …

Soru : Sahibi olduğum apartman dairesini eşimin anne ve babasına ikamet amaçlı bedelsiz kullandıracağım, kira almadığım halde beyanname vermem gerekir mi?

Cevap – 15.10.2019) Kişiler bedelsiz olarak sadece bir adet dairelerini mesken amaçlı kendi alt veya üst soylarına ve kardeşlerine emsal bedeli beyan etmeksizin kullandıra bilirler. Türk Medeni Kanunu açısından eşinizin anne ve babası sizin açınızdan kan hısımı değil yansoy hısımıdır.Kendi anne,baba ve onların anne ve babasına,çocuklarınıza ve onların çocuklarına ve …

Soru : Bir firmadan aynı gün içerisinde birden çok faturalı mal aldık. Faturalar parça parça tevsik kapsamı olan 7.000,00 TL’ nin altında fakat toplamda 7.000,00 TL’yi geçmektedir. Durumu tevsik kapsamında değerlendirir misiniz?

Cevap – 12.10.2019) Aynı gün içerisinde aynı firmadan yapılan alışlarınız için faturalarınızın toplamı 7.000,00 TL’yi buluncaya kadar nakit elden yapabilirsiniz fakat faturaların toplamı 7.000,00 TL’yi geçtiği anda limiti aşan faturadan başlamak üzere o faturayı ve takip eden faturalarınızı banka, PTT, finans kurumları aracılığı ile yapmak zorundasınız.   Örnek :Birinci mal …

Basit usul mükellefiyete tabi ticari taksi işletmesi sahibiyim. Aracımda sigortalı çalıştırmak istiyorum. Soru 1: 30 gün üzerinden sigortalı çalıştırırsam vergi ve sgk açısından yapmam gerekenler nelerdir? Soru 2: 10 gün üzerinden sigortalı çalıştıra bilir miyim? Bu durumda ne yapmam gerekir?

Cevap 1 – 13.10.2019) Basit usul mükellef olarak Sosyal Güvenlik açısından işveren dosyanız yok ise öncelikle ikametgahınız bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren dosyası açmazı gerekmektedir. Çalışacak Kişinin Sigortalı Girişi (Çalışanın SGK Girişi) “ https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap “ linkinden, işverene ait Kullanıcı Kodu, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifreleri ile giriş yaparak sigortalınızın …

Soru : İnternet üzerinden e ticaret yapan bir firmayız e-Arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu konusunda bilgi verir misiniz?

Cevap – 12.10.2019)433 sıra  no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorunluluğu getirilmiştir ve 5 milyon TL lik limit …

Soru : Avukatlık hizmeti verebilmek için bir firma ile 2019 yılı için yıllık 18.000,00 TL’ye anlaştık. Tahsilatlarımı aylık 1.500,00 TL taksitler halinde yapacak olup aylık Serbest Meslek Makbuzu düzenleyeceğim. Aylık tahsilatlarımı bankadan yapmak zorunda mıyım?

Cevap – 12.10.2019) Yıllık sözleşmeniz 12.000,00 TL olduğunuz için ve 2019 yılında 7.000,00 TL’ yi geçen tahsilatlar/ödemeler tevsik (ispat) kapsamında olduğu için tahsilatlarınızı banka,PTT, finans kurumları aracılığı ile yapmak zorundasınız. Tahsilatlarınız için çek, senet alabilirsiniz. Yanlız çek veya senedin ilgili aracı kurumlar üzerinden tahsilatını yapmanız gerekmektedir. Almış olduğunuz Çek veya …