Resmi Gazete

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
YAKUP ÜÇKARDEŞ
uzmanlarmalimusavirlik34@gmail.com
+(90) 216 412 26 62

Sağdaki büyüteçe tıklayarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

E-Fatura Geçiş Talebi E-İmza ve Mali Mühür Olmadan da…

Aşağıdaki görselleri takip ederek E-Faturaya Geçiş Talebini E-İmza veya Mali Mühür olmadan Gelir İdaresi Başkanlığının İNTERAKTİK VERGİ DAİRESİ üzerinden yapabilirsiniz. Altta ki linki tıklayarak Dijital Vergi Dairesine giriş yapabilirsiniz. Dijital Vergi Dairesine giriş yaptıktan sonra İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılması gerekmektedir. https://dijital.gib.gov.tr/ Benzer Kavramlar : E-Faturaya geçiş talebi nasıl yapılır E-Faturaya geçiş için e-imza almak […]

Vekaleten Başkası Adına E-İmza Alınabilmesi İçin Vekalette Bulunması Gereken…

Elektronik İmza (E-İmza) kişi adına başkası tarafından da vekalet ile alınabilmektedir. Bu durum da vekalette aşağıda ki ibarelerin yer alması gerekmektedir. 1- Adıma E-İmza Başvurusunda Bulunabilir. 2- Adıma Gerekli Tüm Evrakları İmzalayabilir. 3- Adıma ait E-İmzayı Teslim Alabilir.     Benzer Kavramlar : E-imza vekaleten alınabilir mi? Vekalet E-İmza Vekaleten E-imza alınabilir mi

Duran Varlık Satışları E-Fatura ve E-Deftere Geçiş Zorunluluğunun Hesaplamasında…

Mükelleflerin, Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğunun Tespitinde İştigal Konusu Duran Varlık Alım-Satımı Olmayan Mükellefler İşletmeye Ait Duran Varlık Satışlarını da Zorunluluk Kapsamında Olunup Olunmadığının Tespitinde Dikkate Alacaklar mı? Konu ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 20.12.2016 tarihli 11395140-105[MÜK257-2015/VUK1-19462]-256830 sayılı ” Brüt satış hasılatlarının değerlendirilmesinde demirbaş ve araç satışlarının dikkate alınıp alınmayacağı ” […]

İşyerinde kullanmak üzere alınan araca ilişkin kredinin faizleri ile…

Konu ile ilgili Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 14.10.2022 tarihli 49327596-120[GVK.ÖZ.2020.69]-260995 sayılı özelgesinin linki altta sunulmuştur. https://www.gib.gov.tr/isyerinde-kullanmak-uzere-alinan-araca-iliskin-kredinin-faizleri-ile-kkdf-ve-bsmvnin-gider-olarak Özelgeden alıntı ” Yine, krediye ait masraf olarak kabul edilen BSMV ve KKDF tutarlarının da ödendiği dönemde, baştan seçilmek kaydıyla, maliyete intikal ettirilmesi suretiyle amortismana tabi tutulması veya doğrudan gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. ”   Benzer Kavramlar […]

E-Mail Adresi Nasıl Alınır? E-Posta Adresi Nasıl Alınır?

  Benzer Kavramlar : Mail nasıl alınır 2024 Mail adresi nasıl alınır 2024 E-Posta nasıl alınır 2024 E-Posta adresi nasıl alınır 2024 E-mail nasıl alınır 2024 E-mail adresi nasıl alınır 2024 mail adresi nasıl alnır

YEMEK TESLİMLERİNDE KDV ORANI

KDV UYGULAMASINDA YENİ DEĞİŞİKLİK Lokanta, Kafeterya Gibi yerlerde sunulan veya paket şeklinde dışarıya satışı yapılan veya internetten satışı yapılan yemek teslimlerinin tamamına uygulanacak KDV oranı 01.05.2024 tarihinden itibaren % 10 olarak uygulanacaktır. 27.04.2024 Tarihli 32529 sayılı Resmi Gazete Benzer Kavramlar : Yemek kdv oranı nedir Yemeğin kdv oranı nedir Lokanta da yemek kdv oranı Lokanta […]

Geçmiş Dönem Vergi Beyannameleri Mükellef Tarafından Nasıl Görüntülenir?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem beyannameleri görüntülenebilmektedir. Aşağıda ki görselleri takip ederek geçmiş dönem beyannamelerinizi görüntüleye bilirsiniz. Aşağıda ki linki tıklayınız https://www.gib.gov.tr/   Benzer Kavramlar : Beyannameyi nasıl görüntüleyebilirim Beyanname nasıl görüntülenir. Beyanname görüntüleme Önceki muhasebecinin verdiği geçmiş dönem beyannamesi nasıl görüntülenir Önceki mali müşavirin verdiği geçmiş dönem beyannamesi nasıl görüntülenir Geçmiş dönem […]

2024 Yılı Gelir Vergisi Oranları

Gelir vergisine tabi gelir elde edenlerin (ücret geliri elde edenler hariç) vergi matrahlarına uygulanacak gelir vergisi oranları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde Esas Tarife başlığı altında yer almaktadır. Benzer Kavramlar : 2024 Gelire uygulanacak vergi oranları 2024 Vergi matrahına uygulanacak vergi oranı 2024 Vergi matrahına uygulanacak vergi oranları 2024 Serbest Meslek Kazancı vergi […]

Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi Süre Uzatımı…

Video da İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarından olan Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi Süre Uzatımı işlemi anlatılmaktadır. Süre uzatım işlemi bir yıllık yapılmaktadır. 2024 Yılı ücreti 384,00 TL   Benzer Kavramlar : Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi Süre Uzatımı işlemi İBB Servis araçları için süre uzatımı ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel taşıma izin […]

Kıdem Tazminatı İstisna Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 25. maddesi ” Tazminat ve Yardımlarda ” başlığını taşımakta olup 25/7. madde de ” 7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin […]

Tevkifatlı Fatura Düzenleme Sınırı Değişti

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin  (I/C-2.1.3.4.1.)  bölümünün üçüncü paragrafında yer alan ve KDV tevkifat sınırı olan KDV Dahil 2.000 TL 50 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.03.2024 tarihinden itibaren KDV Dahil 6.900 TL’ye çıkarılmıştır. Tevkifat kapsamında düzenlenecek faturaların KDV dahil 6.900 ‘yi geçmesi durumunda satış bedellerine […]

Sosyal Medya Gelir İstisnası

Konu ile ilgili 318 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış olup altta ki linki tıklayarak ilgili tebliğe ulaşabilirsiniz. 318 SIRA NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

87.02 Tarife İstatistik Pozisyonundaki Binek Araçlar – 87.03 Tarife…

Konu ile ilgili özelgeyi altta ki linki tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/arac-alim-satiminda-kdv  

İkinci Sınıf Mükellefin İhtiyari Olarak E-Faturaya Geçiş Başvurusu Nasıl…

Bu örnek uygulamada E-Fatura uygulamasına geçiş başvurusunu Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden yapmaktayız. Başvuru yapmak için altta ki linki tıklayınız. https://www.gib.gov.tr/       E-Fatura Başvurusunu Sonucunun Kontrolü : Kontrol için başvuru yaptıktan sonra altta ki linki tıklayınız https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html Üstte ki link tıklandığında altta ki görsele ulaşılacaktır.       Benzer Kavramlar : E-Fatura geçiş […]

Mevcut Araç Bilgilerine Nasıl Bakılır? Geçmiş Araç Bilgilerine Nasıl…

İşletmelere ait mevcut ve satılan (geçmiş) araç bilgilerine İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden liste halinde görüntülenebilmektedir. Altta ki link tıklanarak Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesine giriş yapılabilmektedir. https://www.gib.gov.tr/ Üstte ki link tıklandıktan sonra aşağıda ki görseller sırası ile takip edilerek mevcut araçlar görüntülene bilecektir.   Benzer Kavramlar : İşletmeye kayıtlı araçlar nasıl görüntülenir Mükellefe ait […]

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Nasıl Yapılır?

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi aylık veya üç aylık verilebilmektedir. Sigortalı çalıştıranlar, Müstahsil Makbuzu ile ürün alımı yapanlar vs. beyannameyi aylık vermek zorundadırlar.  Sigortalı çalıştırılmaya yeni başlanılması, Müstahsil Makbuzu ile ürün alınmaya başlanılması durumunda üç aylık beyanname dönemi aylığa çevrilebileceği gibi bu işlemlerin sona ermesi durumunda dönem aylıktan üç aylığa da çevrilebilmektedir. Muhtasar ve Prim […]

Önemli Mevzuat SGK 2013/11 Sayılı Genelge

2013/11 SAYILI SİGORTALILIK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE   1.1- Hizmet akdine tabi çalışanlar 1.3- Sanatçı, düşünür ve yazarlar 1.4- Yabancı uyruklular 1.7- Usta öğreticiler ve kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler 1.9- İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar 1.10- 4046 sayılı Kanun gereğince iş kaybı tazminatı alanlar 1.11- Kısmi çalışanların sigortalılığı (Mülga, 28/2/2014 […]

2024 Yılı İçin K1 Belgesinin Yenisinin Fiyatı

Çekici ve dorse satın alıp nakliye işi ile iştigal etmek istiyorum. K1 Belgesinin 2024 yılı maliyeti denir. 2024 Yılı için normal K1 Yetki Belgesinin fiyatı 67,334.00 -TL dir. Ayrıca çekici ve dorse için K1 Yetki Belgesine ekletme ücreti olarak her iki taşı için de taşıt başına 1,993.00 -TL ödemeniz gerekiyor. Yetki Belgelerinin E-Devlet Sistemi üzerinden […]

Şirket Ortaklar Kurulu Kararı İle Tasfiyeye Giren Limited Şirketin…

12 Mayıs 2010 sayılı 27579 no’lu Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14. maddesi ”  Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü ” başlığını taşımakta olup 14/(f) bendinde ” Tasfiyesine şirketin ortaklar kurulu tarafından karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte sona erer, bu tarih sigortalılarca, sigortalının talebinin olmaması hâlinde ise […]

Aracımın Plakalarından Biri Kayboldu. Yenisini Çıkarmak İçin Ne Yapmalıyım.

Plaka kayıplarında üç aşamalı bir işlem söz konusudur. Aşama : Karakola gidilip dilekçe ile plaka kayıp/ zayi bildirimimde bulunmak gerekiyor. Aşama : Notere gidip Plaka Basım Talep Belgesi alınır. 11.01.2024 tarihi itibariyle işlem bedeli 233,15 TL Aşama : Yetkili kuruma (Şoförler Odasına) gidilip yeni plaka bastırılır. Bir adet plaka basımı 195,00 TL   Aşama : […]

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANIN İŞVERENE MALİYETİ

2024 ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞANIN İŞVERENE MALİYETİ   Benzer Kavramlar : 2024 yılı Asgari ücretlinin işverene maliyeti kaç lira 2024 2024 Asgari ücretlinin işverene maliyeti kaç lira 2024 2024 yılı Çalışanın aylık maliyeti 2024 2024 Çalışanın aylık maliyeti 2024 2024 yılı Sigortalının aylık maliyeti 2024 2024 Sigortalının aylık maliyeti 2024

Finansman Gider Kısıtlaması

Altta ki linki tıklayarak özelgeye ulaşabirlisiniz. Finansman Gider Kısıtlaması

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..