İş Yeri Açılışı İçin Ücretsiz Danışma Hattı : 0216 412 26 62

DANIŞMANLIK

Yeni Kurulacak İşyerleri İçin

Yeni Kurulan Şirketler İçin

Kuruluş Danışmanlığı

previous arrow
next arrow
Slider

Soru : 2019 yılı ticari hasılatımız 5 milyon TL’yi geçmiştir. E fatura ve e defter uygulamasına ne zaman geçmemiz gerekir?

Cevap : 2019 yılında gayri safi iş hasılatı 5 milyonu geçenler 01.07.2020 tarihi itibariyle ” e fatura ” uygulamasına 01.01.2021 tarihi itibariyle de ” e defter ” uygulamasına geçmek zorundadırlar. Benzer Kavramlar : e deftere geçiş e faturaya geçiş elektronik deftere geçiş elektronik faturaya geçiş e fatura zorunluluğu e defter zorunluluğu e dönüşüm

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Duyuru : Fatura Düzenlenmesinde Uygulama Değişikliği

Mükelleflerimiz 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) diğer vergi mükelleflerine düzenleyecekleri 5.000 (beşbin) TL’yi aşan faturaları kendi fatularından düzenlemeyip, gelir idaresi başkanlığının internet sitesi üzerinden ( Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Düzenleme Portalı ) “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenlemek zorundadırlar. Aynı gün içerisinde aynı kişiye yapılan farklı faturaların KDV dahil toplamı 5.000 (beşbin) TL’ yi geçmesi halinde kağıt faturalar iptal edilip “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenlenecektir. Vergi mükellefi olmayanlar…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Soru : Serbest meslek erbabının e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu ne zaman başlayacaktır.

Doktor, avukat, serbest muhasebeci mali müşavir gibi serbest meslek erbabı olarak nitelendirilen ve vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabına 509 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile kağıt olarak düzenlenen serbest meslek makbuzu yerine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda ki serbest meslek erbaplarından 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihine, 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) faaliyet başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Soru : Tişörtlere, elbiselere yazı ve resim baskı işleri yapmaktayız. Vergi mükellefi olan ve giysi satışı işi ile iştigal eden müşterilerimiz baskı yapılacak tişörtleri ve elbiseleri bize teslim ediyor ve biz baskı malzemesi olan boyaları bizden olmak kaydı ile baskı işlemi yapıyoruz. Bizim kestiğimiz faturalar KDV tevkifatı kapsamında değerlendirilebilir mi ? Faturamızı tevkifatlı kesmemiz gerekir mi? Yaptığımız baskı faaliyeti KDV tevkifatına tabi ise tevkifat nasıl uygulanmaktadır.

Cevap : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre boya malzemesi ve kimyevi maddeler işi yapan tarafından temin edilmesi halinde baskı işlemi KDV tevkifatına tabi değildir. Fakat baskı yapılacak tekstil ürünleri ile birlikte boya ve kimyevi maddeler işi yaptıran tarafından size teslim edilmesi halinde işlem fason tekstil işi kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir.KDV tevkifatına işlemlerde alt limit KDV dahil 1.000,00 TL dir. Yapılan uygulama KDV tevkifatına da tabi olması…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Soru : Şirket ortağının şirket işleri ile ilgili yapmış olduğu yurt dışı seyahat masrafları gider olarak kullanılır mı?

Cevap : Bu hususta maliye şirket ortağı ile şirket yöneticilerini ve şirket personelini ayrı değerlendirmektedir. “Şirket personelinin ve yöneticilerinin yapmış olduğu yurt dışı seyahatlerine ilişkin pasaport, uçak bileti ve yemek harcamaları giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak, şirket ortakları tarafından yapılan söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” Kaynak – Özelge : https://www.gib.gov.tr/node/91257 Benzer Kavramlar   : Şirket ortağının giderleri Şirket Ortakarının yapmış oldukları…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Amortisman Nedir? Amortisman Uygulaması Nasıl Yapılır?

Vergi uygulamaları açısından amortisman bir iktisadi kıymetin  değerinin giderleştirme yöntemidir. İktisadi kıymetlerin yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması ön görülerek değerlerinde ki azalışı giderleştirme esasına dayanır. İşletmenin sahip olduğu ve işletmede bir yıldan daha uzun süreli kullanılan ve belirli bir rakamın üzerinde iktisadi kıymetlerin yasal defterlere direkt gider yazmayıp, belirli bir orana tabi tutulup ve belirli dönemlere yayarak giderleştirme uygulamasıdır. Maliye Bakanlığı amortisman uygulamasına tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin asgari…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Limited Şirketlerde Hisse Devri / Ortaklık Paylarının Devri

Limited şirketlerde ortaklık payının / ortaklık hissesinin devri mümkün olup, gerekli görülmesi halinde ana sözleşme ile de yasaklanabilir. Diğer taraftan ana sözleşmeye hüküm konularak ortaklık payının devri genel kurul onayı olmaksızın da gerçekleştirilebilinir. Ana sözleşmede bu yönde bir hüküm yok ise ortaklık payı devri genel kurul onayına tabidir.Ortaklık payının devrinin genel kurulun onayına tabi olduğu durumlarda genel kurul ortaklık payı devrini sebep göstermeksizin red edebilir.Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Anonim şirket bahsi ticaret kanunda hangi maddeleri kapsamaktadı?

Türk Ticaret Kanunda anonim şirket bahsinin maddeleri 329. maddeden başlayıp 563. maddede son bulmaktadır. Benzer Kavramlar : Ticaret kanunda şirketler Anonim şirket maddeleri a.ş. maddeleri a.ş. şirket maddeleri Anonim şirket ticaret kanunu a.ş. ticaret kanunu Anonim şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde a.ş. şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde Ticaret kanunu Anonim şirketler Ticaret kanunda anonim şirketler Ticaret kanunda a.ş. Ticaret kanunu a.ş. Ticaret kanunda Anonim şirket hükümleri hangi maddelerde Ticaret kanunda…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular