20211115_192553

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemiş olduğu ” E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu “u aşağıda ki linki tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf Kılavuzdan önemli notlar : e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın Sevk İrsaliyesi Yerine Geçtiği Durumlar Malın…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Elektronik Defter Genel Tebliğleri

Elektronik Defter (E-Defter) İle İlgili Resmi Gazetede Yayınlanan Genel Tebliğlere alttaki yazıları tıklayarak ulaşa bilirsiniz. 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği 2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Sigorta Primine Tabi Olan, Olmayan, Kısmen Olan Kazançlar

Aşağıda ki link tıklanarak SGK’nın hazırlamış olduğu yazıya ulaşabilirsiniz. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/prime_esas_kazanc_miktarlari     Benzer Kavramlar  : Sigorta primine tabi kazançlar Sigorta primine tabi olmayan kazançlar SGK primi ödenen unsurlar SSK primi…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Cenaze Ödeneği / Cenaze Yardımı

2022 Yılı İçin  SGK 2022-1 SAYILI GENELGE Cenaze ödeneği – 1.250,00 TL ” 8- Cenaze ödeneği 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

İsteğe Bağlı 4/a SGK Prim Ödemesi

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE 5510 sayılı kanun 50, 51 ve 52. maddelerinde isteğe bağlı sigorta ile ilgili hükümler yer almaktadır. İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı ve Oranı : İsteğe bağlı…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

SGK 2022/1 SAYILI GENELGE

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE   Benzer Kavramlar  : SGK Genelgeleri Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar SGK Prim Genelge SGK Sigorta Prim Genelgesi  …

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Mesken Kira Geliri İstisnası

2022 Yılı İçin Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 9.500,00 -TL’si Gelir Vergisinden müstesnadır. ( 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu – madde 21 –…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Gelir Vergisi Hadleri 2022

Her yıl Aralık ayında yeni yıl uygulanacak Gelir Vergi mevzuatı ile ilgili had ve tutarlar Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile yayınlanmaktadır. 21 Aralık 2021 tarihinde 31696 sayılı Resmi Gazete de…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

TÜRK VATANDAŞI OLMAK

Türk Vatandaşlığı Kanunu’na aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mevzuat.gov.tr%2FMevzuatMetin%2F1.5.5901.pdf&clen=364508&chunk=true   Benzer Kavramlar  : Türk vatandaşı nasıl olunur Türkiye vatandaşı nasıl olunur vatandaşlıktan çıkma Türk vatandaşlığından çıkma Türk vatandaşı olmak    

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe altta ki linkten ulaşabilirsiniz. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.gib.gov.tr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffileadmin%2Fmevzuatek%2Fvukteb509_1.pdf%3Fid%3D100&clen=670653&chunk=true ebelge.gib.gov.tr Tebliğden notlar IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ( e-faturaya kimler geçmek zorunda – e faturaya geçiş…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

E-DEFTER / ELEKTRONİK DEFTER

1 SIRA NOLU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ e-Defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.edefter.gov.tr%2Fdosyalar%2Fkilavuzlar%2Fe-DefterUygulamasiBasvuruKilavuzu.pdf&clen=118252&chunk=true   Elektronik defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.  Elektronik defter uygulamasına sadece…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU

E-arşiv faturaları için iptal talebi E-arşiv faturaları için itiraz talebi https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V.1.0.pdf   https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html Ekranın sol alt tarafında ” DUYURULAR            [Arşiv]   ” tıkla 03.05.2021 e- Arşiv Uygulamalarında (e-Arşiv Fatura, e-SMM)…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Nihai tüketiciye yapılan ürün satışı için düzenlenen e-arşiv faturanın ürün gönderilmeden alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde e-arşiv fatura nasıl iptal edilir.

Faturayı düzenleme tarihi ile iptal tarihi arasında ki geçen sürenin (faturanın düzenlendiği günüde sayarak) 8 günü geçmemesi halinde e-arşiv faturayı düzenlediğiniz sistem üzerinden iptal talebi oluşturacaksınız. E-arşiv faturayı düzenlediğiniz kişi…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Gider Pusulasında Yeni Uygulama

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesi ile Gider Pusulasının Düzenlenmesi hususunda yeni…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Elektronik Defterlerde Berat Uygulaması

Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik: Madde 226/A- (Ek:14/10/2021-7338/20 md.) Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenen…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Kar Payı Stopaj Oranı % 10’a İndirildi

22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tam mükellef kurumların Kar Payı Dağıtım vergisi 6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam  mükellef gerçek kişilere, gelir ve…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

213 sayılı Vergi Usul Kanunun Muhtelif kanun maddelerinde yer alan 2021 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2022 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

KDV Uygulama Genel Tebliğine aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm (I/C-2.1.3.1/b) – Belirlenmiş Alıcılar 2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri Soru 1) Su…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Amortisman Oranları

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan güncel amortisman oranlarına altta ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf   Benzer Kavramlar : Amortisman listesi Amortisman listeleri Amortisman sorgulama Güncel amortisman oranları Amortismanların yayınlandığı…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Anonim Şirket Önemli Hususlar

Soru 1 ) Anonim şirketlerin Yönetim Kurulunun görev süresi ne kadar? Anonim Şirket Yönetim Kurulu süre – A.Ş. Yönetim Kurulu Süre – Yönetim Kurulu Cevap 1 ) 6102 sayılı Türk…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Anonim Şirketlerde Genel Kurul ve Sermaye Arttırımı

Anonim Şirket Genel Kurul İşlemi https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri/anonim-sirketler Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

2021 Yılı Ticaret Sicil Harç ve Ücretleri

2021 Yılı Ticaret Sicili Harçları Ve İlan Ücretleri 2021 Yılı Ticaret Sicili Harç ve İlan Ücretleri listesine aşağıda ki linkten giriş yapılarak aşağıda ki adımları takip ederek ulaşabilirsiniz. https://ito.org.tr/tr Ana…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Kazancını İşletme Hesabı Esasına Göre Tespit Eden Ferdi İşletmenin Limited Şirkete Dönüşmesi Durumunda Vergilendirme

Kazancını işletme hesabı esasına göre tespit eden   ferdi işletmenin limited şirkete dönüşmesi durumunda vergilendirmesi hususunda özelgeye altta ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://www.gib.gov.tr/kazancini-isletme-hesabi-esasina-gore-tespit-eden-ferdi-isletmenin-limited-sirkete-donusmesi   Benzer kavramlar  : şahıs işletmesinin limited…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Köylere İçme Suyu Sağlanması İle İlgili Mevzuat

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 28.04.2007 tarihli 26506 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, köylere hizmet götürme birliklerinin yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 25/5/2005…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 121. maddesinde yer almaktadır. İlgili madde metni aşağıda yer almaktadır. “ Mükerrer Madde 121 – (Mülga: 28/3/2007-5615/31 md.; Yeniden…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. İlgili Yönetmeliği görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayınız. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Şantiye Şefleri Tarafından İlgili…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Şirketlerde Tasfiye Süreci

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 14. maddesi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin beyan esaslarını içermekte olup  3. fıkrasında  ” (3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Yeniden Değerleme Oranı

Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili 533 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Kasım 2021 tarihli 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yeniden Değerleme oranı Türkiye İstatistik Kurumunun hazırladığı Yurt…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Özel Esaslar Ne Demek?

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 Tarihli ve 28983 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Tebliğin  ” E. ÖZEL ESASLAR ” bölümünde Özel Esaslar konusu ayrıntısı ile anlatılmıştır.…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

SGK Asgari İşçilik Oranları

1 Mart 2014 tarihli 28928 Resmi Gazetede ” Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” konulu tebliğ yayınlanmıştır. SGK Asgari İşçilik…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Olan İşyerlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İle Yapmış Olduğu Sözleşme Gereği E-Devlet Sistemi Üzerinden İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanlarının İşveren Yetkilisi Tarafından Onaylanması İşlemi

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında olan 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile sözleşme…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Mevzuat

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun için  tıklayınız Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/64) Türk Parası…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış

Güncel KDV Oranları

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28. maddesi ” Oran ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de “ Madde 28 – (Değişik : 3/12/1988 – 3505/23 md.) Katma değer vergisi oranı,…

Devamını Oku....»
Yorum yapılmamış
Most Viewed Posts
Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..