İş Yeri Açılışı İçin Ücretsiz Danışma Hattı : 0216 412 26 62

DANIŞMANLIK

Yeni Kurulacak İşyerleri İçin

Yeni Kurulan Şirketler İçin

Kuruluş Danışmanlığı

previous arrow
next arrow
Slider

Amortisman Nedir? Amortisman Uygulaması Nasıl Yapılır?

Vergi uygulamaları açısından amortisman bir iktisadi kıymetin  değerinin giderleştirme yöntemidir. İktisadi kıymetlerin yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması ön görülerek değerlerinde ki azalışı giderleştirme esasına dayanır. İşletmenin sahip olduğu ve işletmede bir yıldan daha uzun süreli kullanılan ve belirli bir rakamın üzerinde iktisadi kıymetlerin yasal defterlere direkt gider yazmayıp, belirli bir orana tabi tutulup ve belirli dönemlere yayarak giderleştirme uygulamasıdır. Maliye Bakanlığı amortisman uygulamasına tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin asgari…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Limited Şirketlerde Hisse Devri / Ortaklık Paylarının Devri

Limited şirketlerde ortaklık payının / ortaklık hissesinin devri mümkün olup, gerekli görülmesi halinde ana sözleşme ile de yasaklanabilir. Diğer taraftan ana sözleşmeye hüküm konularak ortaklık payının devri genel kurul onayı olmaksızın da gerçekleştirilebilinir. Ana sözleşmede bu yönde bir hüküm yok ise ortaklık payı devri genel kurul onayına tabidir.Ortaklık payının devrinin genel kurulun onayına tabi olduğu durumlarda genel kurul ortaklık payı devrini sebep göstermeksizin red edebilir.Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Anonim şirket bahsi ticaret kanunda hangi maddeleri kapsamaktadı?

Türk Ticaret Kanunda anonim şirket bahsinin maddeleri 329. maddeden başlayıp 563. maddede son bulmaktadır. Benzer Kavramlar : Ticaret kanunda şirketler Anonim şirket maddeleri a.ş. maddeleri a.ş. şirket maddeleri Anonim şirket ticaret kanunu a.ş. ticaret kanunu Anonim şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde a.ş. şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde Ticaret kanunu Anonim şirketler Ticaret kanunda anonim şirketler Ticaret kanunda a.ş. Ticaret kanunu a.ş. Ticaret kanunda Anonim şirket hükümleri hangi maddelerde Ticaret kanunda…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNE İSTİNADEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Teşvikten faydalanma şartları Sigortalı açısından şartlar 1 İşkur’a (Türkiye İş Kurumu) kayıtlı olmak 2 4-a kapsamında sigortalı olmak. (5510 sayılı kanunun 4-a maddesi) 3 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe girmiş olmak 4 İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamak. (4/a-b-c kapsamında sigortalı olmamak) İşveren açısından şartlar 1 Özel sektör işvereni olmak 2 Sigortalının işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

2019 YILINDA GEÇERLİ OLAN İŞVEREN SGK PRİM TEŞVİKLERİ

1-Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim 2-Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi 3- İlave 6 Puanlık İndirim 4-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki 5- Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan 6-Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki 7- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında 8-Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki9- İşsizlik Ödeneği Alanların…

Devamı »
Makaleler

BASİT USUL MÜKELLEFİYET Mİ? DEFTERE TABİ MÜKELLEFİYET Mİ?

Yeni mükellef olmak isteyenlerin sık sordukları sorulardan biride vergi uygulamaları açısından şahıs işletmeleri (deftere tabi mükellefler) ile basit usul mükellefiyet arasında ne fark olduğudur. Aşağı da karşılaştırmalı olarak konu ana hatları ile izah edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle her isteyen kişi basit usule tabi mükellef olamamaktadır. Maliye bakanlığının basit usul mükellefiyet açısından belirlediği genel ve özel esasların yanısıra bazı sektörler de basit usul kapsamı dışında tutulmuştur. Örneğin; Sarraflar, kıymetli maden ve mücevherat…

Devamı »
Makaleler

Soru : İstanbul’ da ticari taksi faaliyeti ile iştigal eden basit usul mükellefim. 2019 Yılında kaç liranın üzerinde gelir elde edersem deftere tabi mükellef olurum?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 47. Maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları, 48. Maddesinde ise özel şartları sayılmaktadır. Basit usul mükellefiyete tabi olan mükelleflerin sadece mal alım-satımı yapılan işlerde, sadece hizmet sektöründe faaliyet bulunan işlerde ve hem alım-satımını hem de hizmet sektöründe birlikte faaliyette bulunulması durumunda farklı hasılat ölçüleri bulunmaktadır. Ticari taksi işletmesi hizmet işletmesi olduğu için Gelir Vergisi Kanunun (G.V.K.) 48. Maddesinin 2. Bendindi sadece hizmet…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Soru : Bilgisayar tamir ve yedek parça perakende satışı yapan şahıs işletmesiyiz. Personellerimiziz öğlen yemek ihtiyacını karşılamak için bir lokanta ile günlüğü 25,00 + KDV’ den anlaştık. Personellerimiz öğlen yemekleri anlaşma yapmış olduğumuz lokantaya giderek yemektedirler. Personeller için lokantaya yapmış olduğumuz yemek bedellerini gider olarak kullana bilir miyiz? Yapmış olduğumuz yemek bedeli ödemesi için SGK sigorta primi veya vergi ödememiz gerekiyor mu?

Cevap-19.10.2019) Sorunuz da bahsetmiş olduğunuz personelleriniz için yapmış olduğunuz yemek bedeli ödemelerini vergi ve SGK uygulamaları açısından gider olarak kullanabilir siniz fakat bu giderleştirme bazı usullere tabidir. Vergi uygulamaları açısından, 31.12.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 305 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde “işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL” olduğu belirtilmiştir. Bu şu anlama geliyor her bir…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular

Soru : Serbest meslek kapsamında doktorluk mesleği icra etmekte olan gelir vergisi mükellefiyim. Emeklilik açısından prim günümü doldurabilmek için askerlik süremi Bağkur’a prim borçlanması yapmak istiyorum. Bağkur’a yapacağım askerlik prim borçlanmasını serbest meslek kazancı açısından gider olarak kullanabilir miyim?

Cevap-18.10.2019) Serbest meslek faaliyetinde bulunan gelir vergisi mükellefi olarak cari aylık Bağkur primlerinizi de Sosyal Güvenlik Kurumuna 4/b (Bağkur) kapsamında yapacağınız askerlik prim borçlanması neticesinde tahakkuk eden Bağkur primlerini de ödemeniz ve ödemenin yapıldığı yılda vergi matrahınızın olması durumunda ödemenin yapıldığı yılda ki gelir vergisi beyannamenizin üzerinden primlerinizi indirim konusu yapabilirsiniz. Beyannamenizde matrah olmaması veya zarar olması halinde Bağkur prim ödemeleri indirimi konusu yapılamaz. Bağkur prim ödemelerinizin vergi matrahından fazla…

Devamı »
Sık Sorulan Sorular