logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 02-22-2017
Saat: 17:20

Yevmiye Maddesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yakup ÜÇKARDEŞ
Site Map Contacts anasayfa

KATEGORİLER

TAKVİM

Şubat 2017
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Oca    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Ana Sayfa
yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 22 Şubat 2017 / 7:18

Cevap : Konulu ile ilgili Gelirİdaresi Başkanlığı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından 02.08.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-94 sayılı
özelgesin de” …farklı işkolları için tek bir defter tutabileceğiniz gibi kanun
maddelerinde aksi belirtilmediğinden ayrı ayrı defter tasdik ettirmek suretiyle
defter tutmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak bu işletmelerinizde yukarıda
belirtilen hadler dikkate alınarak bilanço esasına göre defter tutmanız
halinde  bilanço ve gelir tablolarınızı veya işletme hesabına göre defter
tutmanız halinde ise işletme hulasanızı  dönem sonunda konsolide etmeniz
gerekmektedir.” denilmiştir

 

Konu İle İlgili Benzer Terim ve Sorular  :

Aynı işletmenin farklı işleri defter tasdiki

Defter tasdiki özel durumlar

Aynı kişinin farklı işleri defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

İşletmenin farklı işlerinde defter tasdiki

İki farklı iş defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

Farklı işlerde farklı defter kullanımı

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 22 Şubat 2017 / 6:13

Cevap : Nakliyat vergisi defteri diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar arasında yer almakta iken  3239 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile 01.01.1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Soru ve Kavramlar    :

Nakliyat defteri

Nakliyeci Defteri

 

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 15 Şubat 2017 / 13:22

27/7/2016 tarihli 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” verilmesi yükümlülüğü getiren 19/1/2011 tarihli 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 12 Şubat 2017 / 21:08

Cevap : 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile de “31.12.2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmü ihdas edilmiş, bilahare 6273 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 5941 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır.

 

Benzer Sorular / Cümleler             :

Çekte vade

Çek vade

Çekin Vadesi

Çek vadesinden önce tahsil edilebilir mi?

Çek vadesinden önce çekilebilir mi?

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 3 Ocak 2017 / 7:07

Üsküdar Vergi Dairesinin;

Yeni Adresi : Saray Mah. Toya Sok. No:3/A Ümraniye/İst.

Yeni Tlf.: 0216 – 630 66 64

( Anel İş Merkezi  / Anadolubank Genel Müdürlüğü/Anadoluban Ümraniye Şubesinin yan tarafında)

Aşağıda ki link’ ten haritada yerini görebilirsiniz.

http://www.haritamap.com/yer/toya-sokak-umraniye

 

 

Konu İle İlgili Sorular :

Üsküdar vergi dairesi nerede

Üsküdar vergi dairesine nasıl gidilir

Üsküdar vergi dairesine nasıl gidebilirim

Üsküdar vergi dairesi nereye taşındı

Üsküdar vergi dairesinin yeni telefonları

Üsküdar vergi dairesi telefon

Üsküdar vergi dairesi tlf.

Üsküdar vd. tlf.

Üsküdar vergi dairesi adres

Üsküdar vd adres

Üsküdar vd.adres

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 13 Temmuz 2016 / 8:36

İç Ticaret Genel Müdürlüğü – 27.06.2016

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı : 50035491-431.02
Konu : Bilgi Edinme Başvurusu
Sayın Yakup ÜÇKARDEŞ
smmm.yakupuckardes@hotmail.com
İlgi : 14.06.2016 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı bilgi edinme başvurunuzda limited şirketlere atanan müdürlerle ilgili
Bakanlığımızdan bilgi talep edilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan;
“Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi
ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da
üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil
yetkisinin bulunması gerekir” düzenlemeye göre en az bir ortağın müdür atanması şarttır.
Müdürlerin şirket ortaklarına karşın ve şirket dışında ki ilişki içerisinde olunan kişi,
kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluğu hususu ise; özel kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla; aynı kanunun 644 üncü maddesi 1 inci fıkrasının a bendinde yer alan atıfla 553 üncü
maddede düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu 553 üncü maddede yer alan düzenlemeye göre;
“Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay
sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar” şeklinde
ifade edilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Mustafa Umut ÖZGÜL
Bakan a.
Daire Başkanı

 

 

Konu İle İlgili Sorular / Kavramlar  :

Şirketlerin Temsili

Şirket Müdürlüğü

Temsil Yetkisi

Şirket ortağı müdür atanmaksızın dışarıdan müdür atanabilinir mi

Müdürlerin sorumluluğu

Şirketlerde ortaklardan en az birinin müdür olması gerekir.

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 14 Haziran 2016 / 13:24

Cevap : İlgili soru Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilmiş olup, bakanlığın 50035491-431.04 sayılı cevabi yazısında ” tacirin, şahsi ihtiyaçları için tacir çekini kullanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.” cevabı verilmiştir.

İlgili cevabi yazının tam metni

Sayı : 50035491-431.04
Konu : Bilgi Edinme Talebi

İlgi : 18.05.2016 tarihli bilgi edinme talebiniz.
Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasında bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denileceği ifade
edilmiştir.
Bununla birlikte, anılan Kanunun tacir olmanın hükümleri başlıklı 18 inci maddesinin
birinci fıkrasında tacirin, her türlü borcu için iflasa tabi olduğu, ayrıca Kanuna uygun bir
ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri
uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlü olduğu; ikinci fıkrasında ise her tacirin,
ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesinin gerekmekte
olduğu hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, anılan Kanunun 19 uncu maddesinde bir tacirin borçlarının ticari
olmasının asıl olduğu ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari
işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum
elverişli olmadığı takdirde borcun adi borç sayılacağı hükmü sabittir.
Bu itibarla, ilgili Kanunlarda düzenlenen hükümler saklı kalmak kaydıyla anılan
mevzuat hükümleri ışığında, basiretli bir iş adamı gibi davranması gereken tacirin, şahsi
ihtiyaçları için tacir çekini kullanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Benzer cümle, kavram ve sorular :

Tacir çeki kişisel işler için kullanıla bilinir mi?

Tacir çeki şahsi ihtiyaç için kullanıla bilir mi?

Tacir çeki kullanımında sakınca var mı?

Tacir çeki ticaret dışında kullanıla bilinir mi?

Tacir çekinin kullanım sınırı

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 15 Aralık 2015 / 16:39

( İŞVERENİN UNVAN ) İŞLETME YETKİLİSİNE

Konu : İşten Ayrılma Talebi ( İstifa Talebi )

Yukarıda unvanı yazılı ………………………… adresinde mukim işyerinizde …../………/……… tarihi ile …../………/……… tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürelerime ilişkin tüm kanuni ve akdi haklarımı eksiksiz olarak almış bulunmaktayım.
İşyerinizden ( ayrılma sebebi yazılacak, örneğin : ailevi sebeplerden, sağlık sebeplerinden vs. ) kişisel sebeplerden dolayı, kendi istek ve rızamla hiçbir baskı olmaksızın …../………/……… ( 4857 sayılı İş Kanunu 17. Maddesinde ki ihbar süreleri dikkate alınarak tarih yazılacaktır.) tarihinde ayrılmak istiyorum.
İşten ayrılma isteğimin kabulünü talep eder bilgilerinize arz ederim. …../………/………

İşçinin Adı – Soyadı

İmza:

 

 

Çalışanın Bilgileri                        :
T.C. No :
Tlf. :
Adres :

 

 

Benzer Kavramlar                 :
İstifa Dilekçesi
İşten Ayrılma Dilekçesi
İşten Ayrılma Yazısı
İşten Çıkış Yazısı
yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 4 Haziran 2015 / 15:17

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64 maddesinin üçüncü fıkrasına göre ilgili yılda kullanmakta olduğunuz yevmiye defterini takip eden yılın Haziran ayının sonuna kadar Noterden kapanış tasdikini yaptırma zorunluluğunuz bulunmaktadır. 2014 yılı yevmiye defterinizin kapanış tasdikini  2015 yılının Haziran ayı sonuna kadar yaptırmanız gerekmektedir.

 

Benzer Kavramlar      :

Kapanış Tasdiki

Kapanış Defter Tasdiki

Yevmiye defteri kapanış tasdiki

Noter kapanış tasdiki

 

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 6 Ocak 2015 / 15:37

Cevap 1 : SGK Prim teşviki açından değerlendirme;

4857 sayılı İş Kanunun 30. maddesi “ Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu “ başlığı taşımakta olup ilgili madde de “yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. “ ifadesi yer almaktadır. Çalışanın engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40′ından yoksun olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri halinde işverenler bu teşvikten faydalanabilmektedirler. Çalışanın öncelikler ikamet adresinin bulunduğu yerde ki İşkur birimine müracaat etmesi gerekmekte olup, İşkur biriminin sevk ettiği sağlık biriminden ilgili raporu alınacaktır. Engelli raporlarının belli dönemlerde güncellenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Engellinin sigorta teşvikinin hesabı:

1.201,50 – Asgari Ücretin Brüt Tutarı 01.01.2015 ile 30.06.2015 arası

Çalışanın sigorta prim maliyeti toplamı, işsizlik sigortası primi hariç : % 34,50

İşçiye isabet eden sigorta prim oranı, , işsizlik sigortası primi hariç : % 14

Toplam Prim Oranı= İşçi SGK oranı + işveren SGK oranı

İşveren SGK Primi = 34,50 – 14 = 20,50 %

İşveren SGK Primi ( asgari ücret üzerinden ) = 1.201,50 x %20,50 = 246,31 TL hazine tarafından engelli çalıştıran işverene tanınan teşviktir.

 

Cevap 2 : Engelli ücretlerinin vergilendirilmesi açısından değerlendirme;

193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 31. maddesi “ Engellilik indirimi “ başlığını taşımakta olup çalışma gücünü belirli oranda kaybetmiş engellileri sınıflandırmaktadır.

Bu sınıflandırmaya göre

1-      Çalışma gücünün asgarî % 80′ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli

2-      asgarî % 60′ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli

3-      asgarî % 40′ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve  engellilik derecelerine göre belirlenen aylık tutarlar, engellilerin gelir vergisi matrahlarından indirilir. Böylece engelliler daha az vergi ödeyip, daha fazla ücret almaktadırlar.

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; -

- birinci derece engelliler için   880 TL,

- ikinci derece engelliler için    440 TL,

- üçüncü derece engelliler için   200 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Örnek Hesaplama : % 68 raporu bulunan, evli (eşi çalışmayan) ve üç çocuğu olan ve çocuklarının üçünden de Asgari Geçim İndirimi alabilecek durumda olan kişinin vergi vergi hesaplaması.

-    %60 dan fazla fakat %80 den az engelliği bulunanlar ikinci derece engelli kapsamındadırlar.

Asgari Geçim İndirimi hesabı;

% 50 – Sigortalının kendisi

%10 – Eş (çalışmayan )

%15 – ilk iki çocuk

%5 – üçüncü çocuk

% 80 – Toplam AGİ’ den faydalanma oranı

 

Alınan Brüt ücret : 1.201,50 TL ( Asgari ücret )

Gelir Vergisi Matrahı = Brüt ücret – ( SGK işçi payı + SGK işsizlik Sig.işçi payı)

= 1.201,50 – ( 168,21 + 12,01 ) = 1.021,28 – Vergi matrahı

AGİ, sene başında ki asgari ücret üzerinden hesaplandığından

AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) = 1.201,50 x %80 x %15= 144,18

Engelli vergi hesabı

1.021,28 – Vergi matrahı

-   440,00 – İkinci derece engellilerin vergi indirimi

581,28 – İndirim sonrası vergi matrahı

87,19 – Hesaplanacak Gelir Vergisi ( % 15 )

144,18 – İlgili çalışanın faydalanabileceği azami aylık AGİ tutarı (Mahsup edilecek tutar)

Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, gelir

vergisi tutarını aşamayacağından ücretli yalnızca 87,19 TL’lik tutardan

yararlanacak olup, kalan 56,99 TL’lik tutar sonraki dönemlere devredilemeyecektir.

 

Çalıştırılacak kişinin engelli olup olmaması arasında ki fark:

Engelli olmayan bir çalışanın asgari ücret üzerinden vergisi : 153,19 TL dir.

Engelli olunmaması halinde ödenecek vergi : 153,19 – 144.18 = 9,01 TL ilgili kişinin raporunu kullanmasında ki menfaati 9,01 TL dir.

 

Özetle;

-         SGK primi açısından : 246,31 TL işverene prim teşviki vadır.

-         Vergilendirme açısından çalışan 9,01 TL faydası vardır.

 

Benzer Kavramlar        :

Engellilere tanınan avantajlar

Engelli vergi ssk

Engelli vergi sgk

Engelli teşvikleri

Engelli vergi teşviki

Engelli vergi indirimi

Engellilerin hakları

Engelli SGK teşviki

Engelli prim teşviki

Engelli prim indirimi

Engelli prim hesaplama

Engelli teşviki

Özürlü teşviki

Özürlü ssk prim teşviki

Özürlü vergi ssk

Çalışan özürlülere tanınan haklar

Çalışan özürlü vergi ssk primi

Sakat teşviki

Sakatlık dereceleri

Engelli dereceleri

 

 

 

Toplam 27 sayfa12345»1020...Son »