10.02.2009 Da İkamet Etmek İçin Satın Almış Olduğum Daireyi Satmak İstiyorum. Daire Satışında Ödenmesi Gereken Vergi Veya Başka Yükümlülük Var Mı? (Sorunun Tarihi 15.03.2011)

Gayrimenkul Satışlarında 492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Emlak Vergi Değerinden Az Olmamak Kaydı İle  Devir Bedeli Üzerinden Hem Alıcı Hem De Satıcı % 0,5 (Binde Beş) Oranında Tapu Harcı Öder.

   Ayrıca 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Gayrimenkullerin İktisap (Edinme) Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Değer Artışı Kazancına Tabidir.(01.01.2007 Tarihinden Önce İktisap Edilen Gayrimenkuller Dört Yıl İçinde Satılması Durumunda Değer Artış Kazancına Tabidir.)

Değer Artış Kazancında İstisna : Bedelsiz Olarak Veya Veraset Yoluyla Edinilen Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar İle Gayrimenkullerin İktisap Tarihinden Başlayarak Beş Yıldan Fazla Bir Süre Elde Tutulduktan Sonra Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Değer Artış Kazancına Tabi Değildir. Değer Artış Kazancının 8.000,00 Tl Lik Kısmı  01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Dır.

   Satın almış olduğunuz daire için satmanız halinde satış için değer artış kazancı ödeyip ödemeyeceğiniz gayrimenkulü aldığınız tarihten itibaren ne kadar zaman geçtiği ile ilgilidir. Daire alış tarihiniz 10.02.2009 dan satış yapmayı düşündüğünüz 15.03.2011 tarihine kadar beş yıllık süre geçmediği için eğer alış bedeli Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen üretici fiyat endeksi ile endeksleme yapılacak Ancak, bu endekslemenin yapılabilmesi için söz konusu artış oranının %10 veya üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Endekslenmiş alış ile satış bedeli arasında 8.000,00 TL yi geçen bir değer artışı söz konusu ise değer artış kazancı doğacak olup. Değer artış kazancı Gelir vergisi kanunun 103. Maddesindeki esas tarifeye göre vergilendirilip takip eden yılın mart ayında gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve çıkan vergi iki taksitte ödenecektir.

(213 sayılı gelir vergisi kanunu madde 80)

Bir cevap yazın