Aylık arşiv 25/02/2012

Aynı anda birden çok işverenden ücret alan çalışanların AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması nasıl olacaktır. Tüm İşverenlerden AGİ alınabilir mi?

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir. Ücretlinin aynı anda birden fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandığının tespiti halinde; oluşan vergi ziyaı, ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.

Vergi mükellefleri vergi kapanışlarını ne kadar zaman içinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorunda? İşi Terkin zamanında bildirilmemesinin cezası nedir?

      Vergi mükellefiyeti açısından işin bırakılması (işin terki) halinde 1 ay içerisinde mükellef bağlı olduğu vergi dairesine durumu bildirmek zorundadır.

      1 Aylık bildirim süresine uymayan mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 352. maddesinin ekindeki listede berlitildiği üzere 352/II-4 bölümü uyarınca II. derecede usulsüzlük cezası kesilmektedir.

01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak II. Derece Usulsüzlük Cezaları

– Sermaye Şirketleri için : 58,00 TL

– Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı için : 33,00 TL

– İkinci sınıf tüccarlar için : 16,00 TL

– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için: 8,80 TL

–  Kazancı basit usulde tespit edilenler için : 4,00 TL

– Gelir vergisinden muaf esnaf için : 2,30 TL

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ ADI DEĞİŞTİ

Ulaştırma Bakanlığının adı ” Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ” olarak değişmiş bulunmaktadır.

AMAN DİKKAT Bakanlıkla ilgili işi olup vekalet verecek kimseler bakanlığın yeni ismiyle vekalet vermez iseler vekaletiniz geçersiz sayılabilir.  

MUHASEBE DERSLERİ VERİLİR

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Gümüşdere Sok.

No:1/6 Ümraniye/İst.
Web : www.yevmiyemaddesi.com
Mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİNDE UYGULAMALI MUHASEBE DERSİ VERİLİR

Ders Verecek Kişi : Yakup Üçkardeş

Mesleki Ünvanı : Serbest Muhasebesi Mali Müşavir

İletişim Tlf.: Ofis : 0216 – 412 26 62

Uygulama Yeri : Ümraniye –  Yakup Üçkardeş Mali Müşavirlik

Atatürk Mah. Gümüşdere Sok. No:1/6 Ümraniye/İst.

 

Kullanılacak Bilgisayarlı Muhasebe Programı : Orka

Verilecek Muhasebe Dersinin Niteliği : Uygulamalı Bilgisayarlı Muhasebe Ve Gerekli Teorik Muhasebe, Vergi, Sgk Mevzuat Bilgileri Eğitimi

  • Muhasebe Dersleri

  • Muhasebe Tanımı

  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

  • 1.Sınıf Ve 2. Sınıf Tanım Ve Uygulamaları

  • Muhasebeyi İlgilendiren Çok Sayıda Belge Ve İşleme İlişkin Teorik Bilgi Ve Pratik Uygulama

  1. GENEL MUHASEBE UYGULAMALARI ( ŞİRKETLER MUHASEBESİ VE BİLANÇO USULÜNE GÖRE ŞAHIS FİRMALARI MUHASEBESİ)

–          Şirket Kuruluş İşlemleri

–          Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları ( Çok Sayıda Yevmiye İşlemleri )

–          Hesap Planı Oluşturma

–          Açılış Fişi Oluşturma

–          Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgelerin İşlenmesi

–          Fatura Düzenleme

–          İrsaliye Düzenleme

–          Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme

–          Gider Pusulası Düzenleme

–          Müstahsil Makbuzu

–          Perakende Satış Fişleri

–          Yazar Kasa Fişleri

–          Tahsilat Ve Tediye Makbuzları Düzenleme

–          Çek Ve Senet Bordroları

–          Cari Hesap Takip

–          Muavin Hesap Uygulamaları

–          KDV Ay Sonu Mahsup İşlemi

–          KDV Beyannamesi Hazırlanması

–          Ba Ve Bs Formu Hazırlama Uygulamaları

–          Muhtasar Beyanname Hazırlanması (Kira Tahakkukları, Serbest Meslek Tahakkukları, Ücret Tahakkukları)

–          Amortisman Uygulamaları (Normal Amortisman , Kıst Amortisman )

–          Defter Basım İşlemleri

–          Sigorta İşlemleri ( SGK İşlemleri )

–          Personel İşlemleri

–          Personel Giriş Ve Çıkış İşlemleri (SGK Ve İşsizlik Kanunu Çerçevesinde)

–          Puantaj İşlemleri

–          Fazla Mesai İşlemleri

–          Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Uygulamaları Ve Tahakkuk Düzenleme

–          Ücret Bordrosu Hazırlama (Sgk Ve Vergi Uygulamaları)

–          Asgari Geçim İndirimi Uygulamaları (Agi)

–          Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplama

–          İşkur İşlemleri

–          Geçici Vergi Beyannamesi Hazırlama

–          Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlama

–          Yevmiye Defteri Ve Defteri Kebir Tanım Ve Uygulamaları

–          Mizan Hazırlama

–          Gelir Tablosu Hazırlama

–          Ticari Kar Ve Mali Kar Uygulamaları

–          Yıl Sonu Kapanış İşlemleri

–          Bilanço Hazırlama

–          Ön Muhasebe

  1. İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA UYGULAMALARI

–          Şahıs Firması Kuruluş İşlemleri

–          Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgelerin İşlenmesi

–          KDV Beyannamesi Hazırlanması

–          Geçici Vergi Beyannamesi Hazırlama

–          Muhtasar Beyanname Hazırlanması (Kira Tahakkukları, Serbest Meslek Tahakkukları, Ücret Tahakkukları)

–          Fatura Düzenleme

–          İrsaliye Düzenleme

–          Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme

–          Gider Pusulası Düzenleme

–          Müstahsil Makbuzu

–          Perakende Satış Fişleri

–          Yazar Kasa Fişleri

–          Tahsilat Ve Tediye Makbuzları Düzenleme

–          Çek Ve Senet Bordroları

–          Amortisman Uygulamaları

–          Sigorta İşlemleri ( SGK İşlemleri )

–          Personel İşlemleri

–          Personel Giriş Ve Çıkış İşlemleri (SGK Ve İşsizlik Kanunu Çerçevesinde)

–          Puantaj İşlemleri

–          Fazla Mesai İşlemleri

–          Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Uygulamaları Ve Tahakkuk Düzenleme

–          Ücret Bordrosu Hazırlama (SGK Ve Vergi Uygulamaları)

–          Asgari Geçim İndirimi Uygulamaları (AGİ)

–          Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplama

–          İşkur İşlemleri

–          İşletme Hesap Özeti Hazırlama

–          Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlama

–          Defter Basım İşlemleri

KİRA BEYANNAMELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA MALİYE TARAFINDAN HAZIRLANMASI VE MÜKELLEF TARAFINDAN ONAYLANMASI UYGULAMASI

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş                                                                              18.02.2012
web : www.yevmiyemaddesi.com
mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

KİRA BEYANNAMELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA MALİYE TARAFINDAN HAZIRLANMASI VE MÜKELLEF TARAFINDAN ONAYLANMASI UYGULAMASI

KONU , SORU VE CEVAPLAR

         Sadece kira geliri elde edenlerin kira geliri beyanlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulması ile ilgili 414 Sıra no’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 18 Şubat 2012 Cumartesi günü 28208 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Soru : (G.M.S.İ.) Kira Gelir Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden doldulması ve mükellefler tarafından onaylanması uygulaması hangi dönem kira gelirlerine uygulanacaktır.

Cevap : 01.03.2012 ile 25.03.2012 tarihleri arasında verilmek üzere 2011 yılı kira gelirlerine uygulanacaktır.

Soru : Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef adına önceden hazırlayacağı beyanlarda mükelleflerin kira gelirleri ile ilgili hangi verilere göre beyanname hazırlayacaktır.

Cevap : Mükelleflere ilişkin MERİS,banka,PTT, tapu, sigorta şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler kullanılarak beyannameler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından doldurulacak ve mükellefin onayına sunulacak.

Soru : Hangi tarihten itibaren kira beyannamesi internet üzerinden onaylanabilecektir?

Cevap : 01.03.2012 tarihinden itibaren İdare tarafından hazırlanan kira geliri beyanları mükellefler tarafından onaylanmaya başlanacaktır.

Soru : Mükellefler kira gelirlerini sadece internet üzerinden mi verebilecekler.

Cevap : Hayır, isteyen mükellefler internet üzerinden,  isteyen mükellefler de kağıt ortamında beyanname doldurup vergi dairelerinden tahakkuk kestirebilecekler.

Soru : Mükellefler internet üzerinden beyanname onaylamak için sisteme nasıl girecekler.

Cevap : www.gib.gov.tr internet sitesinden mükelleflere özel güvenlik sorularına cevap vererek yada vergi dairesinden internet vergi dairesi şifresi alarak sisteme giriş yapabilecekler.

Soru : Vergi dairesinden internet vergi dairesi şifresi almak istiyorum ne yapmam gerekir?

Cevap : 414 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Ekinde Bulunan Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin)’ nu doldurulup nüfus cüzdanınızla birlikte herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak internet vergi dairesi şifrenizi alabilirsiniz.  Şifre kullanıcı adı, şifre ve parolayı içermektedir.

Soru : İlk defa kira gelirim için beyanname vereceğim, vergi dairesinde kira geliri için sicil kaydı açtırmadım ne yapmam gerekir?

Cevap : Daha önce GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan şahısların, İnternet Vergi Dairesinde kendileri için hazırlanan GMSİ beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda, adlarına GMSİ için mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Soru : Kira Geliri Beyannameleri mülk sahiplerinin ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine verilmekte idi ikamet adresleri değişen mülk sahiplerinin yapması gereken ne dir?

Cevap : GMSİ mükellefiyeti bulunan ancak adres değişikliği nedeniyle 2011 GMSİ beyannamelerini yeni adreslerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine vermek durumunda bulunan mükelleflerin; Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kendileri için hazırlanan beyannamelerini elektronik ortamda onaylamaları ile birlikte vergi dairesi değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Elektronik ortamda yapılan onay işlemi adres değişikliği bildirimi olarak kabul edilecektir.

Soru : Kira Geliri Beyannameleri mükellef tarafından internet üzerinden onaylandıktan sonra tahakkuk nasıl alınacaktır?

Cevap : Önceden hazırlanmış GMSİ beyannamesinin mükellef tarafından elektronik ortamda onaylanması ile beraber vergiye ilişkin tahakkuk işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek ve tahakkuk fişi aynı anda elektronik ortamda mükellefe iletilecektir.

Soru : Kira Geliri Beyannameleri mükellef tarafından internet üzerinden en son ne zaman onaylanabilir?

Cevap : Mükellefler internet üzerinden önceden hazırlanmış beyannamelerini en geç 25.03.2012 tarihin de saat 24:00  den önce onaylamaları gerekir.

Ulaştırma Bakanlığından Alınan Yeki Belgesi Fitayları

– K1 Belgesi Fiyatı

– K2 belgesi Fiyayı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE ALINACAK YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ

                                                                                                                 EK: 1

              BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI  SİMGESİ 2012 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı A1 15.705
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 23.560
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 78.532
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 39.265
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 7.852
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 7.852
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 62.827
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 15.705
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 47.121
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 23.560
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 7.852
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 6.067
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 6.280
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 9.420
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 6.280
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 9.420
Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 6.280
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 9.420
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 6.280
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 9.420
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 15.705
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K2 7.852
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 7.852
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 157.076
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 314.153
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 15.705
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 235.615
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 314.153
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 3.139
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 31.413
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 15.705
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 235.615
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 235.615
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 314.153
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 1.567
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 1.567
Eşya Terminali İşletmeciliği T3 1.567
Her Bir Taşıt Kartı   74
Uyarma   74
Taşıma Özel İzin Belgesi   154

18 yaşını dolduran kız çocukları anne ve babasının sigortasından sağlık yardımı alabiliyor mu?

01.10.2008 tarihinden önce 5510 sayılı kanunun 4/a (eski SSK) ve 4/b (eski Bağkur) kapsamında sigortalı olanların kız çocukları evli olmamak veya kendi sigortalılıklarından dolayı Genel Sağlık Sigortalısı kapsamında olmamaları durumunda yaşları kaç olursa olsun anne veya babalarının sigortalılığı sayesinde, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alabileceklerdir. Bu durumda ki kız çocukları evlenme, kendi sigortalıkları vs. sebeplerden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi durumundan çıksalar bile daha sonra durumlarında değişiklik olduğunda boşanma, işten çıkma vs. tekrar anne ve babasının genel sağlık sigortasından faydalanabilecekler. 01.10.2008 tarihi ve sonrasında SGK’ lı olanların 18 yaşını dolduran kız çocukları baba ve annelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklar. Bu durumunda ki kız çocukları eğitim görmeleri halinde lisede okuyanlar 20 yaşını dolduruncaya kadar yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını dolduruncaya kadar anne ve babalarının sağlık yardımlarından faydalanabilecekler.

Konut (mesken) ve işyeri kira ödemelerinin bankadan yapılması zorunluluğu hakkında bilgi verir misiniz?

        213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince

Yapı Denetim şirketleri tarafından arsa sahibi adına düzenlenen faturanın müteahhit tarafından ödenmesi halinde müteahhit tarafından bu fatura gider olarak kullanılabilir mi? KDV ‘si indirim konusu yapılabilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) nün 22.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-811sayılı vermiş olduğu özelge de yapı sahibi adına düzenlenen belgeler

ÇEK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş
Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.
Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4
Ümraniye/İst.
Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31
web : www.yevmiyemaddesi.com
mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

 

ÇEK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

 

Soru 1- Tacir olan ve tacir olmayan kişilerin kullanacağı çekler ile hamiline düzenlenecek çeklerin ayırt edici özellikleri neler dir?

Cevap 1 – Çeklerin ayırt edici özellikleri

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..