Aylık arşiv 06/06/2012

K1 belgesi açısından Limited Şirketlerin 75 ton taşıma kapasitesi hususunda muafiyeti var mı?

                 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. maddesi “ Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları “ başlığını taşımakta olup ilgili maddenin 8. Fıkrasının (b) bendinde “b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.” denilmektedir.

            Limited Şirket olarak sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık faaliyetinde bulunanlar 75 ton taşıma kapasitesi ve Orta Düzey Yönetici Belgesine sahip olma veya bu belge sahip olanları istihdam etmek zorunda değildir.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

75 ton muafiyet şirket

75 ton taşıma kapasitesi muafiyet şirket

75 ton özmal muafiyet

K1 Muafiyet

K1 tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Taşıma kapasitesi muafiyet

Asgari kapasite muafiyet

Araç yaş şartı muafiyet

OYD muafiyet

Orta düzey yetki belgesi muafiyet

Şirketlerde taşıma kapasitesi muafiyet

Şirketlerde tonaj muafiyet

Şirket 75 ton muafiyet

Şirket 75 ton istisna

Şirket K1 75 ton istisna

Kamyon ile nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden şahıs işletmesiyim. 25 ton taşıma kapasiteli araç veya araçlara sahip olmak zorunda mıyım?

                    Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici Madde 2. “(1) 25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları, 24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı ile 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. (Ek cümle:RG-31/12/2011-28159) Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.” denilmek suretiyle 25.02.2006 tarihine kadar K1 Yetki Belgesi almış iseniz 25 ton taşıma kapasiteli araç veya araçlara sahip olma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

25 ton muafiyet

25 ton taşıma kapasitesi muafiyet

25 ton özmal muafiyet

K1 Muafiyet

K1 tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Taşıma kapasitesi muafiyet

Asgari kapasite muafiyet

Araç yaş şartı muafiyet

OYD muafiyet

Orta düzey yetki belgesi muafiyet

Sigortaya (SGK) borcu olmayan işverenlere, prim ödemelerinde avantaj var mı?

          5510 sayılı kanunun 81. maddesi “ Prim oranları ve Devlet katkısı “ başlığını taşımakta olup ilgili maddenin (ı) bendinde özel sektör işverenlerine 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştırmaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş (5) puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Teşvik

Sigorta işveren teşviki

İşverene Teşvik

%5 lik teşvik

Yüzde beşlik teşvik

%5 lik sigorta teşviki

Yüzde beşlik sigorta teşviki

Prim avantajı

Prim İndirimi

Sigorta prim teşviki

Sigorta prim borç teşvik

İşverene sigorta prim indirimi

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..