Aylık arşiv 14/06/2016

Soru : Şahıs firması sahibi gerçek kişi kendi adına bankadan temin etmiş olduğu ” Tacir Çekini ” kendi adına ciro (keşide) edip çeki kendi kişisel ihtiyacı için kullanabilir mi?

Cevap : İlgili soru Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilmiş olup, bakanlığın 50035491-431.04 sayılı cevabi yazısında ” tacirin, şahsi ihtiyaçları için tacir çekini kullanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.” cevabı verilmiştir.

İlgili cevabi yazının tam metni

Sayı : 50035491-431.04
Konu : Bilgi Edinme Talebi

İlgi : 18.05.2016 tarihli bilgi edinme talebiniz.
Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasında bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denileceği ifade
edilmiştir.
Bununla birlikte, anılan Kanunun tacir olmanın hükümleri başlıklı 18 inci maddesinin
birinci fıkrasında tacirin, her türlü borcu için iflasa tabi olduğu, ayrıca Kanuna uygun bir
ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri
uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlü olduğu; ikinci fıkrasında ise her tacirin,
ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesinin gerekmekte
olduğu hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, anılan Kanunun 19 uncu maddesinde bir tacirin borçlarının ticari
olmasının asıl olduğu ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari
işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum
elverişli olmadığı takdirde borcun adi borç sayılacağı hükmü sabittir.
Bu itibarla, ilgili Kanunlarda düzenlenen hükümler saklı kalmak kaydıyla anılan
mevzuat hükümleri ışığında, basiretli bir iş adamı gibi davranması gereken tacirin, şahsi
ihtiyaçları için tacir çekini kullanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Benzer cümle, kavram ve sorular :

Tacir çeki kişisel işler için kullanıla bilinir mi?

Tacir çeki şahsi ihtiyaç için kullanıla bilir mi?

Tacir çeki kullanımında sakınca var mı?

Tacir çeki ticaret dışında kullanıla bilinir mi?

Tacir çekinin kullanım sınırı

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..