Aylık arşiv 17/08/2017

Mükellefiyet açılışlarında “ e tebligat “ işlemleri ne zaman yapılmalıdır? Cezası ne dir?

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

 

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?

E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 (29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu tarih değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

 

Şahısların (şahıs firmalarının) ( Gelir Vergisi mükelleflerinin ) Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesinde Süre  ( e tebligat işlemi için başvuru süresi )

E- Tebligat uygulamasının zorunluluğunun başlayacağı 01.04.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmaları  gerekmektedir.

Dikkat!!!!! Yeni mükellefiyet açılışı yapacak şahıslar en geç mükellefiyet açılış taleplerinin vergi dairesi sicil servisi tarafından sisteme giriş yapıldığı (tescil edildi) gün e tebligat işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. 17.08.2017 tarihi itibariyle şahıs firmalarına uygulanacak ceza 700,00- TL dir.

 

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesinde Süre

( e tebligat işlemi için başvuru süresi )

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Aksi takdirde Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. 17.08.2017 tarihi itibariyle kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanacak ceza 1.400,00-TL dir.

 

Konu ile ilgili Benzer Soru / Konu ve Kavramlar :

E tebligat sistemi

Elektronik tebligat sistemi

E tebligat ne zaman

Elektronik tebligata ne zaman

Elektronik bilgilendirme

E tebligat ceza

Elektronik tebligat ceza

E Tebligat süre

Elektronik tebligat süre

 

 

Şahıs firması olarak faaliyete başlayacağız resmi defterimizin tasdikini ne zaman yaptırmamız gerekir?

Mükellefler defterlerini işe başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar. (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.)

Bu kurala uymayan kişilere uygulanacak ceza;

Noterlerce tasdik edilmesi zorunlu olan defterlerden herhangi biri,

• Yasal sürenin sonundan itibaren bir aylık süre içerisinde tasdik ettirilirse ikinci derece usulsüzlük cezası,

• Bir aylık süre geçtikten sonra tasdik ettirilirse birinci derece usulsüzlük cezası,

• Bir aylık süre geçmesine rağmen tasdik ettirilmezse birinci derece usulsüzlük cezası, mükellefe uygulanır

Usulsüzlük cezası uygulanacak fiillerin neler olduğu vergi usul kanunu madde 352 ‘de sayılmıştır. Usulsüzlük cezaları mükellefiyet türüne göre farklılık arz etmektedir.

Aşağıda ki link’ ten liste görülebilir

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/vukkanunaek_usulsuzluk.html

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/vergicezalari.pdf

 

Benzer Konu ve Kavramlar  :

Defter tasdiki

Defter tasdiki ne zaman yaptırılır

Defteri ne zaman tasdik ettirmek gerekir

Defter tasdikinde süre

Defter tasdikinde zaman

Defter tasdikinde vade

Resmi defter tasdiki ne zaman yaptırılır

Defter onaylatma

Uygulanacak ceza

Defter tasdiki ceza

Defter tasdikinde uygulanacak ceza

 

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..