Aylık arşiv 11/12/2019

Soru : 2019 yılı ticari hasılatımız 5 milyon TL’yi geçmiştir. E fatura ve e defter uygulamasına ne zaman geçmemiz gerekir?

Cevap : 2019 yılında gayri safi iş hasılatı 5 milyonu geçenler 01.07.2020 tarihi itibariyle ” e fatura ” uygulamasına 01.01.2021 tarihi itibariyle de ” e defter ” uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Benzer Kavramlar :

  • e deftere geçiş
  • e faturaya geçiş
  • elektronik deftere geçiş
  • elektronik faturaya geçiş
  • e fatura zorunluluğu
  • e defter zorunluluğu
  • e dönüşüm

….

Duyuru : Fatura Düzenlenmesinde Uygulama Değişikliği

Mükelleflerimiz 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) diğer vergi mükelleflerine düzenleyecekleri 5.000 (beşbin) TL’yi aşan faturaları kendi fatularından düzenlemeyip, gelir idaresi başkanlığının internet sitesi üzerinden ( Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Düzenleme Portalı ) “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenlemek zorundadırlar.

Aynı gün içerisinde aynı kişiye yapılan farklı faturaların KDV dahil toplamı 5.000 (beşbin) TL’ yi geçmesi halinde kağıt faturalar iptal edilip “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenlenecektir.

Vergi mükellefi olmayanlar için “ e-Arşiv Fatura “ düzenleme sınırı 30.000 (otuzbin) TL’ yi aştığında uygulanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli gördüğü, vergiye uyumlu olmadığını tespit ettiği, ödemelerini zamanında yapmayan, mükelleflerin tüm faturalarını “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenleme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Benzer Kavramlar     :

E arşiv fatura zorunluluğunda limit

Ne zaman e arşiv fatura düzenlenir.

E arşiv fatura limit

E arşiv fatura sınır

5.000 üstü e arşiv fatura düzenleme ne zaman başlıyor.

e arşiv fatura zorunluluğu ne zaman başlıyor

elektronik fatura sınırı

elektronik fatura sınırı ne zaman başlıyor

elektronik faturada sınır

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..