Aylık arşiv 30/06/2021

İTO – Ticaret Odası Aidatının Kredi Kartı İle Ödenmesi

İstanbul Ticaret Odasına ait yıllık aidat ve munzam aidat bedellerinin kredi kart ile ödenmesine ilişkin videoyu aşağıda ki linki tıklayarak seyrede bilirsiniz.

Benzer Kavramlar :

İto aidat ödeme

ticaret odası aidat ödeme

munzam aidat ödeme

kredi kartı ile aidat ödeme

aidat kredi kart ödeme

ito aidat kart ödeme

ito aidat kredi kart ödeme

ito aidat kredi kartı ile ödeme

ticaret odası aidatının kredi kartı ile ödenmesi

munzam aidatın kredi kartı ile ödenmesi

kartla aidat ödeme

istanbul ticaret odası aidat ödeme online

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL HARÇ BEDELLERİ – İTO TESCİL HARÇ TUTARLARI

2021 Yılı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün tescil (kayıt) harç bedellerine ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.ito.org.tr/documents/Ticaret-Sicil/onemli_bilgiler_ve_duyurular/harc.pdf

Bezner Kavramlar :

Tasfiye tescil ücreti

İto şube açılış ücreti

İto adres değişikliği ücreti

ito Müdür değişikliği ücreti

harç listesi

harç bedelleri

ito işlem bedeli

ticaret sicil işlem bedeli

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ – YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

8 Ocak 2018 tarihli 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14. Maddesi “ Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları “ başlığını taşımakta olup ilgili madde de K1 yetki belgesi ve diğer belge edinimleri hususunda bilgi verilmektedir.

Yönetmelikte K türü yetki belgeleri 14. maddenin 8. alt bendinde yer almaktadır.

(8) K türü yetki belgeleri için başvuranlardan:

a) K1 yetki belgesi için başvuran;

1) Gerçek kişilerin en az, 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

2) Tüzel kişilerin en az, 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

şarttır.

b) K2 yetki belgesi için başvuranların en az, 1 birim taşıta sahip olmaları şarttır.

c) K3 yetki belgesi için başvuranların en az, 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır.

ç) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.

d) Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 veya K2(Ek ibare:RG-11/5/2021-31481)veya K3 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40 ıncı maddenin otuzdördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin Öne Çıkan Maddeleri

Madde 5 – Yetki belgesi alma zorunluluğu

Madde 6 – Yetki belgesi türleri

Madde 9 -Mevzuata uygun taşımacılık, yetki belgelerinin devredilemeyeceği ve genel yasaklar

Madde 13 – Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları

Madde 14 – Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları

Madde 15 – Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler

Madde 16 – Yetki belgelerinin verilmesi

Madde 17 – Yetki belgelerinin süresi

Madde 18 – Yetki belgesi alanların faaliyete başlama veya faaliyeti kendi istekleri ile bırakmaları

Madde 19 – Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci

Madde 20 – Yetki belgelerinin değiştirilmesi

Madde 21 – Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin durumu

Madde 23 – Devir olarak kabul edilmeyecek haller ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği

Madde 24 – Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar

Madde 25 – Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması

Madde 26 – Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu

Madde 29 – Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler

Madde 34 – Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

Madde 40 – Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri

Madde 47 – Sigorta yaptırma zorunluluğu

Madde 48 – Yapılması zorunlu sigortalar

Madde 54 – Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu

Madde 56 – Ücret tarifeleri

Madde 63 – Geçiş ücretleri

Madde 65 – Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar

Madde 67 – İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi

Madde 71 – Yenileme Hakkı Biten veya İptal Edilen Yetki Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi

Madde 73 – Belge ücretleri

Karayolu taşıma Yönetmeliği Ekinde Yer Alan Ücret tarifesini Görüntülemek İçin Altta ki Linki Tıklayınız

YETKİ BELGESİ ÜCRET TARİFESİ

Benzer Kavramlar  :

k belgesini nasıl alabilirim

k belgesi nereden alınır

ulaştırma bakanlığı k belgesi

ulaştırma bakanlığı yetki belgeleri

k belgesi işlemleri

k1 belgesi işlemleri

k2 belgesi işlemleri

karayolları taşıma yönetmeliği

 

 

KDV TAHAKKUK BORCUNUN HALK BANKASI İNTERNET BANKACILIĞI SİSTEMİNDEN ÖDENMESİ

Katma Değer Vergisi tahakkuk borcunun Halk Bankasının internet bankacılığı sisteminden ödenmesi ile ilgili videoyu altta ki linki tıklayarak seyredebilirsiniz.

Benzer Kavramlar :

kdv tahakkkuk ödeme

kdv borç ödeme

verginin banka sisteminden ödenmesi

kdv halkbank

kdv ödeme halk bank

halk bank kdv ödeme

internet bankacılığı halkbank kdv ödeme

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK YAPILANDIRMA FORMLARI

7326 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Yapılandırma Formlarını görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK YAPILANDIRMA FORMLARI

7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması konulu 2021/20 Genelgesini görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

2021-20 sayılı SGK GENELGESİ

Benzer Kavramlar :

7326 Yapılandırma form örnekleri

7326 Taksitlendirme form örnekleri

7326 form örnekleri

7326 sgk yapılandırma formu

2021-20 sayılı genelge

7326 sayılı kanun sgk genelgesi

sgk genelgesi yapılandırma 7326

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

9 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu görüntülemek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm

Benzer Kavramlar    :

7326 Yapılandırma kanunu

7326 Taksitlendirme kanunu

7326 sayılı kanun

 

 

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunun Kapsamında SGK Yapılandırması Kurum Bilgilendirmesi

7326 sayılı kanun kapsamında SGK yapılandırması hususunda kurumun bilgilendirme sayfasına ulaşmak için aşağıda ki linki tıklaya bilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/yapilandirma_kanunu

Benzer Kavramlar :

ssk yapılandırması

sgk yapılandırması

ssk takistlendirme

sgk taksitlendirme

sgk borç yapılandırması

ssk borç yapılandırması

sigorta yapılandırma

sigorta taksitlendirme

TİCARİ DEFTERLERE AİT ÖNEM ARZEDEN BİLGİLER

TİCARİ DEFTER -TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte yayınladığı 19 Aralık 2012 tarihli 28502 sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ de defter türleri ve tanımları, Saklama zorunluluğu, Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı, defter onay şekli, Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli, Kapanış onayına tabi defterlerde onay yenilemenin şekli, Kapanış onayına tabi olmayan defterlerde onay yenilemenin şekli, Kayıtların Türkçe tutulması, Kayıt düzeni ve zamanı, Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler, Gerçek kişi tacir,  Sermaye şirketi, Tacir, Ticaret şirketi, Tüzel kişi tacir, Yönetim kurulu, MERSİS, Fiziki Ortamda Defter Tutma Yükümlülüğü gibi hususlara değinilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121219-16.htm

İlgili tebliğe alttaki yazıyı (linki) tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Soru : Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler Yevmiye Defterinin kapanış tasdikini ne zaman yaptırmaları gerekir kapanış tasdiki yaptırılmaz ise cezası ne kadar?

Sorunun cevabı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesinde yer almaktadır. İlgili madde de “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” İbaresi yer almaktadır.

Dolayısla Yevmiye Defterlerinin kapanış onayı defterin ait olduğu dönemi takip eden yılın 30 Haziran tarihine kadar yaptırılması zorunludur.

Yevmiye defteri kapanış onayının mükellef tarafından yaptırılmaması durumunda T.T.K. madde 562/c ‘yen göre 4.000 TL İdari para ceza uygulanmaktadır. 

Dikkat! 4.000 -TL idari para cezası 2012 yılına ait olup her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununda İdari Para Cezalarının yıllık artışların nasıl olacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunun 2. maddesi tanım başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” Tanım Madde 2- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. ” denilmektedir.

İlgili kanun 17. maddesi ” İdarî para cezası ” başlığını taşımakta olup ilgili kanun maddesinin (7) bendinde ” (7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” denilmektedir.

2021 Yılı Yevmiye Defterinin kapanış onayının notere yaptırılmamasının 2022 yılında ki İdari Para Cezası 13.949,00 -TL dir. 

Kabahatler Kanunun uygulanmasında Yeniden Değerleme oranında ki artışlarda kuruşlar dikkate alınmamaktadır.

Benzer Kavramlar :

yevmiye defteri kapanış tasdiki ne zaman yaptırılır

yevmiyedefteri kapanış tasdiki ne zaman yaptırılır

defter kapanışı

defter kapanış tasdiki

yevmiye kapanış zamanı

yevmiye kapanış ayı

yevmiye kapanış ceza

yevmiye defteri kapanış tasdiki ceza

yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiki

yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdik cezası

yönetim kurulu karar defteri kapanış ayı onay

noter defter kapanışı

2022 yevmiye defteri kapanış onayının yapılmamasının cezası

2022 yevmiye defteri kapanış tasdiki yapılmamasının cezası

Soru : Nakliye işleri ile iştigal eden şahıs firmasıyım. 31.03.2021 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 16.547,00 TL ödeyerek K1 Yetki belgesi almış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bu ödemeyi gider olarak kullanabilir miyim?

Cevap : K1 Yetki Belgesi Maliye Bakanlığı tarafından tebliğler ile yayınlanan amortisman listesinde “ 55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri “ kısmında yer alan “ devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri ” tanımına girmektedir. Ödediğiniz Yetki Belgesi Gelir Vergisi Kanunun 40/1. Maddesinde belirtilen “ Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler “ tanıma girmektedir. Ödediğiniz 16.547,00 TL’yi gider yazabilirsiniz fakat bedel 2021 yılı için amortisman ayırma sınırı ola (direkt gider yazma sınırı) 1.500,00 TL’yi geçtiği için amortisman yolu ile giderleştirebilirsiniz.

  1. Gayri Maddi İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömrü 15 yıl olup amortisman oranı % 6,66 dır. (365 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

Benzer Kavramlar         :

k belgesi amortisman

k1 belgesi amortisman

amortisman yetki belgesi

yetki belgesi amortisman

haklar amortisman

amortisman haklar

kamyoncu belgesi amortisman

nakliyeci belgesi amortisman

K amortisman

K1 amortisman

 

DEĞER ARTIŞ KAZANCI

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarlarını altta ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/deger-artisi-kazanclarina-iliskin-istisna-tutari

Değer artış kazancı : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer Madde 80. Maddesinde belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasının doğan kazançlar değer artış kazancıdır.

GVK madde 81 – Vergilendirilmeyecek değer artışı kazançları

GVK mükerrer madde 81 – Safi değer artışı

Benzer Kavramlar .

değer artış kazancı nedir

gayrimenkul değer artış kazancı

daire satış karı vergi

dükkan satış karı vergi

gayrimenkul satış karı vergi

daire satış karı vergilendirme

dükkan satış karı vergilendirme

gayrimenkul satış karı vergilendirme

AMORTİSMAN LİSTESİ

Güncel amortisman listesine altta ki linki tıklanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf

Benzer Kavramlar :

amortismanlar

amortisman süresi

güncel amortismanlar

demirbaş amortisman

duran varlık amortisman

amortisman süreleri

amortisman faydalı ömür

kullanım süresi amortisman

duran varlık giderleştirme

araç amortisman

kamyon amortisman

cep telefonu amortisman

bilgisayar amortisman

faydalı ömür amortisman

demirbaş faydalı ömür

duran varlık faydalı ömür

Basit Usul Mükellef Taksicinin Yanında Ücretli Çalışan Şoförlerin Diğer Ücretli Olarak Vergi Dairesine Kaydı ve Yıllık Gelir Vergisi Tahakkukunun Düzenlenmesi

Cevap : Basit Usul mükellefin yanında ücretli çalışanlar sigortalılar Gelir Vergisi Kanunun da ” Diğer Ücretli ” olarak adlandırılmışlardır. Diğer Ücretliler yıllık gelir vergisine tabidirler. 

Basit usul mükellefin yanında çalışan sigortalının gelir vergisi işverenin vereceği beyanname ile ödenmez. Aksine çalışanlar ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine kendi adlarına vergi kaydı açtırıp vergilerini de kendileri ödemektedirler. Diğer ücretlilerin vergi tahakkuklarının kesilmesi ve ödenmesi husunda görünüşte kendileri sorumlu gözükseler de tahakkukun zamanında kesilmemesi veya ödenmemesinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı işvereni sorumlu tutmakta ve işverenlere ceza uygulamak da ve de ödenmeyen vergiyi işverenden alabilmektedir.

Diğer Ücretlinin vergi dairesine kaydı bizzat gerekli evraklar ile vergi dairesine giderek yapılabilineceği gibi internet üzerinden İnter Aktif Vergi Dairesinden de yapıla bilinmektedir.

Vergi Dairesine yıl içinde yapılan kayıtlarda kayıt edilen ay ile yıl sonuna kadar ki zaman aralığı için tahakkuk kesilmektedir. Aylık ortalama vergi yıl başında ki asgari ücretin %25’in %15’i dir. (Örnek : Ekim ayında çalışamaya başlayan Diğer Ücretli için aylık ortalama vergisi ( 3.577,50 x 25 / 100 ) x (15/100) = 134,16 -TL dir. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çalışacağı düşünülür ve 134,16 x 3 ay = 402,48 -TL olarak vergi hesap edilmektedir. 2021 yılının tüm yılı için vergi ise 134,16 x 12 ay = 1.609,92 – TL dir.

Sigortalının vergi dairesine kaydının yapıldığı yılı takip eden yıllarda her yıl Şubat ayında Yıllık Gelir Vergisinin her yeni yıl için kesilmesi gerekmektedir. Vergi Dairesine şahsen müracaat ederek veya İnter Aktif Vergi Dairesinden yapıla bilinmektedir. İnter Aktif Vergi Dairesine sigortalının e-devlet şifreleri ile giriş yapılabilir.

Yıl içinde Aralık ayına kadar süre için tahakkuk kestirildiği halde sigortalı 1 Temmuz dan önce işten ayrılırsa ve tekrar basit usul mükellefin yanında çalışmayacak ise Temmuz – Aralık dönemini kapsayan altı aylık sürenin vergisini dilekçe ile talep de bulunarak iptal ettirebilir.

Fiilen vergi dairesine giderek işlem yaptırmak için aşağıda örneğini sunmuş olduğumuz dilekçenin boş alanları sigortalı tarafından doldurup imzalanır ve ekine nüfus cüzdanı/ehliyet, ikametgah ve SGK İşe Giriş Bildirgesi ekleyerek tescil ve yıllık tahakkukun kesilmesi için müracaat edilebilir.

Özetle Diğer Ücretlinin vergi dairesine kayıt işlemi de tahakkukun kesilmesi işlemi de İnter Aktif Vergi Dairesinden  yapılabilinmektedir.

Dilekçe Örneğine Ulaşmak İçin Aşağıdaki Yazıyı tıklayınız.

DİĞER ÜCRETLİ TESCİL DİLEKÇE ÖRNEĞİ – 23.06.2021

Aşağıda ki  video İnter Aktif Vergi Dairesinden  Basit Usul Mükellefin yanında çalışan sigortalıların yıllık Gelir Vergisi tahakkukunun düzenlenmesi ile ilgilidir.

 

 

Benzer Kavramlar :

Basit usul mükellef çalışanın vergisi

Diğer ücretli çalışanın vergisi

Taksi şoför vergi kaydı

Takside çalışan şoförlerin vergi kaydı

Taksi çalışan kayıt

Ticari Taksi şoför vergi kaydı

Taksi şoförünün vergisi nasıl ödenir

Şoförün vergisi

Taksi Şoförün vergisi

Hatlı minibüs şoförünün vergisi

Şöför vergisi

Şoför vergisi

İşten ayrılan şoför vergi durumu

Diğer ücretli tescil

Diğer ücretli kayıt

Taksi şoförü vergi tescil

Taksi şoförü vergi kayıt

Taksi şoförü tescil

Taksi şoförü kayıt

 

Avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Kiralık olan avukatlık ofisimin bir odasını başka bir firmaya kiraya vereceğim.

Soru 1 : Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyip KDV uygulamam gerekir mi?

Soru 2 : Elde edilen kira gelirinin beyanı ve vergilendirilmesi nasıl olur?

Cevap : Konu ile ilgili İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 14.05.2013 tarihli Serbest meslek erbabının kiraladığı işyerinin bir bölümünü şirkete kiraya vermesi durumunda vergilendirme konulu 84098128-120[70-2012-4]-294 sayılı özelgesinde konulu ile ilgili görüşünü bildirmiştir.

İlgili özelge de İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı kiralık olan serbest meslek faaliyetinin icra edildiği işyerinin bir bölümümün kira verilmesini serbest meslek faaliyeti geliri olarak görmediklerini dolayısıyla elde edilen gelirin G.M.S.İ. (Gayrimenkul Sermaye İradı – Kira Geliri ) olarak değerlendirilmesini ve KDV’ye tabi olmayacağını beyan etmişlerdir.

Bu durumda brüt kira tutarı kiracı tarafından stopaja tabi tutulup vergilendirme kiracının muhtasar beyanname ile beyan edip kira tarafından ödenecektir.

Özelgeye aşağıda ki linki tıklanayarak ulaşabilisiniz.

https://gib.gov.tr/node/96251

Kişisel Yorum :

  • Kira geliri elde eden avukat açısından durumun değerlendirilmesinde ilgili yılda avukatlık gelirinin net tutarı ile işyeri kira gelirinin brüt tutarı 2021 yılı için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. Maddesinde ki ikinci gelir dilimindeki tutar olan 53.000,00 TL yi aşması durumunda avukat hem serbest meslek kazancını hem de kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir.
  • Avukatlık ofisi olarak kullanılan yer avukat açısından kiralık olmayıp avukatlık ofisine ait olması durumunda verilecek cevap değişebilir. Bu durumda özelge talep edilmesini tavsiye ederim.

Benzer Konu ve Kavramlar  :

Kiralık avukatlık ofisinin kiraya verilmesi

serbest meslek erbabı işyeri kira geliri

serbest meslek kazancı kira geliri

serbest meslek kazancı elde edilen ofisin bir bölümünün kira verilmesi ve vergilendirme

Hukuk bürosunun bir kısmının kiraya verilmesi belge düzeni ve vergilendirme

Hukuk bürosunun bir kısmının kiraya verilmesi belge düzeni ve vergileme

serbest meslek erbabına ait kiralık yerin kiraya verilmesi

serbest meslek erbabına ait kiralık işyerinin kiraya verilmesi

serbest meslek erbabına ait ofisin kiraya verilmesi

serbest meslek erbabına ait hukuk bürosunun kiraya verilmesi

mali müşavirliğe ait ofisin kiraya verilmesi

mali müşavirliğe ait büronun kiraya verilmesi

muhasebeye ait ofisin kiraya verilmesi

muhasebe ofisin kiraya verilmesi

muhasebe ofisin başkasına kiraya verilmesi

 

Soru : Çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş çırak için velisi asgari geçim indiriminden faydalana bilir mi?

Cevap : Konu ile ilgili Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 12.06.2020 tarihli 61504625-120-E.22685 sayılı özelgesinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra “Diğer taraftan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesinde örgün eğitim kurumlarının, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek eğitim kurumlarından ibaret olduğu belirtilmiştir. Mesleki Eğitim Merkezleri de 3308 sayılı yasa ile kurulan ve orta öğretim diploması veren eğitim kurumu olduklarından örgün eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Öte yandan, 3308 sayılı Kanunun “Aday çırak ve çırakların statüleri” başlıklı 11 inci maddesinde, “Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz çalışanının, çıraklık eğitim merkezinde eğitim görmeye devam eden çocuğundan dolayı, çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması kaydıyla, asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.” Denilmiştir.

Benzer Kavramlar :

çırak asgari geçim indirimi

asgari geçim indirimi çırak

çıraklık eğitim merkezi asgari geçim indirimi

SGK EKSİK GÜN KODLARI

SGK eksik gün kodları ile ilgili Türmob’un yayınlamış olduğu belgeye altta ki yazı tıklanarak ulaşabilirsiniz.

SGK EKSİK GÜN KODLARI

Benzer Kavramlar :

SGK eksik gün kodları

SSK eksik gün kodları

SGK eksik gün nedenleri

SSK eksik gün nedenleri

eksik günler

sigorta eksik gün

sigortalı eksik gün

eksik gün bildirimi

eksik günlerin bildirimi

çalışılmayan günler

çalışılmayan günlerin bildirimi

sgk çalışılmayan günlerin bildirimi

çalışılmayan günlerin bildirimi sgk

çalışılmayan günlerin bildirimi ssk

ssk çalışılmayan günlerin bildirimi

sosyal güvenlik eksik gün

eksik gün sosyal güvenlik

Soru : Faturada Müşteri Bilgilerinin Yazıldığı Kısma Müşterinin Kaşesinin Vurulabilir mi?

Konu ile ilgili Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 21.02.2018 tarihli 95133703-105-16560 sayılı ” Fatura Düzenleme ” konulu özelgesinde gerekli açılalamarı yaptıktan sonra ” “……….faturada bulunması gereken asgari bilgilerin (müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası) yer alması zorunluluğuna uyulması kaydıyla, faturada müşteri bilgilerinin yer aldığı bölüme müşterinin kendi kaşesinin basılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. ” denek suretiyle olumlu yönde kişiye özel cevap vermiştir.  Piyasalarda da uygulama bu yöndedir.

Özelgeye ulaşa bilmek için aşağıda ki linki tıklaya bilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/faturada-musteri-bilgilerinin-oldugu-bolume-musterinin-kendi-kasesini-basmasinin-mumkun-olup

Benzer Kavramlar :

kaşe kullanımı

fatura kaşe

kaşe kullanma

fatura da müşteri kaşesi

kaşe müşteri

2021 VERGİ USUL KANUNU HADLER

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılında uygulanacak yeni had ve tutarları gösteren 522 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve eki tablo 29 Aralık 2021 tarihli Mükerrer 31349 nolu Resmi Gazetede da yayınlanmıştır.

522 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine aşağıda ki linki tıklayarak ulaşa bilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-13.htm

522 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki tabloya aşağıda ki linki tıklayarak ulaşa bilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-13-1.pdf

Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları

Defter Tutma Hadleri

sınıf değiştirme hadleri

mükellefiyet değiştirme hadleri

birinci sınıfdan ikinci sınıfa geçiş hadler

birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiş hadler

birinci sınıf ikinci sınıf mükellefler

  1. sınıf 2. sınıf geçiş

Fatura Kullanma Mecburiyeti

fatura kesme sınırı

fatura düzenleme sınırı

fatura sınır

yazar kasa fatura sınır

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

Derece usulsüzlükler

Derece usulsüzlükler

Birinci derece usulsüzlüler

İkinci derece usulsüzlükler

Fatura verilmemesi cezası

Fatura alınmaması cezası

Fatura vermeme ceza

Fatura almama ceza

fiş vermeme cezası

yazar kasa fişi vermeme cezası

tekdüzen hesap planına uymama

serbest meslek makbuzu verilmemesi ceza

serbest meslek makbuzu verilmeme ceza

belge düzenlenmemesi cezası

belge düzenlememe cezası

Ba vermeme ceza

Bs vermeme ceza

ba bs ceza

amortisman sınırı

2021 amortisman sınırı

kaç liradan sonra amortisman

demirbaş amortisman

duran varlık amortisman

Cezalar

cezalar

usulsüzlük cezaları

Soru: İşletme defterine tabi ikinci sınıf mükellefim. Gün içerisinde yazar kasadan fiş kestiğim halde gün sonunda Günlük Z Raporu almadım. Cezası ne kadar?

Cevap : Günlük satışlar için Yazar Kasa Fişi düzenlendiğinde Günlük Z Raporu alınmak zorundadır.

Cezai Müeyyidesi : Günlük Z Raporu almak zorunda olduğu halde almayan mükelleflere;

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları

Mecburiyeti Hakkındaki Kanun’ un mükerer 8. maddesinin 2. bendine istinaden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 352. maddesinin ekinde yer alan usulsüzlük cezalarından 1. derecede usulsüzlük cezasının beş katı ceza kesilir.

Maliye Bakanlığı yayınladığı 522 sayılı VUK Genel Tebliği eki tablo ile 2. sınıf mükelleflerin 1. derece usulsüzlük cezasını 2021 yılı için 70,00 TL olarak belirlemiştir.

70 (usulsüzlük cezası) x 5 kat= 350,00-TL ceza uygulanır.

29 Aralık 2020 tarihli 522 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-13.htm

Tebliğ ekinde ki hadleri aşağıda ki link den görebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-13-1.pdf

Benzer Kavramlar :

yazar kasa günlü z raporu alınmamasının cezası

z raporu ceza

günlük z raporu ceza

z raporu alınmama ceza

z raporu alınmaz ise ceza

z raporuna uygulanacak ceza

günlük z raporu cezası

z raporu alınmama cezası

günlük z raporu ceza

günlük z raporu alınmama ceza

günlük z raporu alınmama cezası

günlük z raporu alınmaması cezası

Soru : Nakliye işimde kullanmakta olduğum kamyonun komple motorunu yenilemek istiyorum. Komple motor değişimi (15.000 + KDV) işçilik ve (35.000,00 + KDV) malzemesi tutuyor. Bu masrafımızı direkt gider olarak kullana biliyor muyuz? Amortismana tabi tutulacak ise sadece malzemeler mi amortismana tabi tutulur yoksa işçilik de amortismana tabi tutulur mu?

Cevap : Sorunuza ışık tutacak cevabı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 08.03.2012 tarihli Amortisman konulu B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-932 sayılı özelgesinden mevcuttur. İlgili özelge de “Bu durumda söz konusu aktifinizde kayıtlı otobüsün ilk iktisabında var olan motorun değiştirilmesi halinde yeni motor otobüsün ömrünü uzatmak amacıyla yapılan bir gider olduğundan, yeni motor bedeli alındığı hesap döneminden itibaren bu otobüs için belirlenen süre ve oranda amortismana tabi tutulur. Buna göre, otobüsünüze ait motorun 2010 yılında yeni modeliyle değiştirilmesi durumunda yeni motor bedeli 2010 yılından başlayarak otobüs için belirlenen oran ve sürede amortismana tabi tutulması  gerekmektedir.

            Bu nedenle taşımacılık faaliyetinde kullandığınız aracınızın motorunun yenilenmesi durumunda  motor bedelinin yanısıra motorun montajı için yapılan giderler motor için yapılan müteferri giderlerden olduğu için, toplam değer üzerinden (işçilik + motor bedeli üzerinden) amortisman ayrılması gerekmektedir.” Denilmektedir.

Kişisel Yorum.

Özelgeden çıkan sonuç :

  • 2021 yılı için demirbaşlarda / duran varlıklarda amortisman ayırma sınırı 1.500,00 TL dir. 1.500,00 TL ve altındaki komple motor alımı direkt gider yazılabilir fakat 1.500,00 TL nin üzerinde ki rakam için motorun monte edildiği aracın faydalı ömrüne (amortisman oranına) göre amortisman ayırmanız gerekmektedir. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler için faydalı ömür 4 yıl olup amortisman oranı % 25 dir. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) faydalı ömrü 5 yıl ve amortisman oranı % 20 dir.
  • Yeni motorun satın alınması ve montajı için yapılan işçilik bedellerinin toplamı üzerinden amortisman ayrılması gerekmektedir.

İlgili özelgeyi görüntülemek için altta ki yazıyı tıklayabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/95251

Benzer Kavramlar :

motor amortisman

şanzıman amortisman

defransiyel amortisman

kamyon motoru amortisman

Çekici motoru amortisman

Motor amortisman oranı

Kamyon amortisman

kamyon motor amortisman oranı

Motorun amortismanı

Kamyon motorunun amortismanı

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..