4/a (SSK) kapsamında sigortalıyım doğum borçlanması yapmak istiyorum. Doğum borçlanması nasıl hesaplanıyor?

Borçlanılacak tutarın hesaplanmasında 5510 sayılı kanunu 82. Maddesine istinaden hesaplanan prime esas günlük kazancın alt veya üst sınırları (16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı) arasında belirlenen tutarın %32’ si oranında prim ödenir.

Bir cevap yazın