Araç satışlarında hangi değer üzerinden satış bedeli beyan edilecek ve fatura kesilecektir? (kasko değeri / gerçek satış bedeli) :

        Konu ile ilgili 170 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Motorlu Taşıtların Satışında Esas Alınacak Bedel başlığını taşıyan (D) bendinde : ” Gelir ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından, mükelleflerin satışını yaptıkları motorlu kara taşıtlarına ilişkin esas alacakları tutar, gerçek satış bedelidir. Ancak, gerçek satış bedelinin emsallerine göre bariz bir şekilde düşük beyan edilmesi halinde idarece, taşıtın gerçek satış bedelinin tespiti yoluna gidilebilecektir. Bu tespit işlemi sırasında, diğer unsurlarla birlikte taşıtın satış tarihi itibariyle geçerli olan, kasko sigortasına esas alınan bedelinden de yararlanılabileceği tabiidir.” denilmek suretiyle asıl beyan değerinin gerçek satış bedeli olması gerektiği fakat emsaline göre bariz bir şekilde düşük beyan edilmesi durumunda idarece taşıtın gerçek satış bedelinin tespitinin yapılabileceği ve bu durumda kasko bedelindende yararlanılabileceğine vurgu yapılmıştır.

            Kişisel yorum: Aracın trafik kazasında hasar görmesi, aşırı kullanım, paslanma gibi aracın değerini düşürücü etkilerden dolayı araç emsallerine göre değer kaybetmiş olabilir. Bu durum ile ilgili tereddüt oluşması halinde noterden satış yapılmadan önce idarenin görüşü alınarak fatura kesilmesi tavsiye olunur.  

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Araç satışında beyan bedeli

Araç satışında fatura bedeli

Araç satışı satış bedeli

Kamyon satışı satış  bedeli

Araç satışı bedel

Araç satışı tutar

Araç bedeli

Araç hangi bedelden fatura edilir

Araç bedel fatura

Noter satış bedeli

Noterden yapılan araç satışlarında bedel

Noterden yapılan araç satışlarında fiyat

Noterden yapılan araç satışlarında tutar

Noter araç satış fatura

 

Bir cevap yazın