Askerlik Prim Borçlanma Tutarı / Sigorta Prim Borçlanma Bedeli / Yurt Dışı Sürelerinin Borçlanılması

Askerlik Prim Borçlanma Tutarı / Sigorta Prim Borçlanma Bedeli / Yurt Dışı Sürelerinin Borçlanılması

SGK 2022-1 SAYILI GENELGE

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 ‘sidir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise
başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında
olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘idir.
Buna göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında 41 inci maddede belirtilen
hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,
– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı : 166,80 TL x % 32 = 53.38 TL (*)
Üst sınırı :1.251,00 TL x % 32 = 400,32 TL esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli
çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan
sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması
halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,
-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı :166,80 TL x % 20 = 33,36 TL
Üst sınırı : 1.251,00 TL x % 20 = 250,20 TL, esas alınacaktır.

2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında ise;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı :166,80 TL x % 45 = 75,06 TL
Üst sınırı :1.251,00TL x % 45 = 562,95 TL   esas alınacaktır.

 

Benzer Kavramlar    :

2022 Askerlik borçlanma tutarı 2022

2022 yurt dışı borçlanma tutarı 2022

2022 askerlik ssk borçlanması 2022

2022 askerlik sgk borçlanması 2022

2022 sgk yurt dışı borçlanma tutarı

2022 sgk yurt dışı borçlanma bedeli

2022 sgk yurtdışı borçlanma tutarı

2022 sgk yurtdışı borçlanma bedeli

2022 sgk prim borçlanması

2022 sgk borçlanma

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..