Avukatlık faaliyeti ile iştigal etmekteyim, kiralamış olduğum konutu hem ikametgah olarak hem de avukatlık ofisi olarak kullanacağım (home ofis), üç odalı gayrimenkulün sadece bir odasını işyeri olarak kullanacağımdan kira ödemesi üzerinden sadece işyeri olarak kullandığım oda için mi kira stopajı (tevkifat) yapmam gerekir?

Avukatlık faaliyeti ile iştigal etmekteyim, kiralamış olduğum konutu hem ikametgah olarak hem de avukatlık ofisi olarak kullanacağım (home ofis), üç odalı gayrimenkulün sadece bir odasını işyeri olarak kullanacağımdan kira ödemesi üzerinden sadece işyeri olarak kullandığım oda için mi kira stopajı (tevkifat) yapmam gerekir?

Home ofis şeklinde hem mesken hem de işyeri  olarak kullandığınız konut için kira ödemenizin brüt tutarı hesaplanıp toplam kira ödemesi üzerinden tevkifat (stopaj) yapmanız gerekmektedir. Örnek : Kiraladığınız konutun toplam brüt kira bedeli 600,00 TL ise sadece bir odayı işyeri olarak kullandığınız için bu rakamı üçe bölüp üçte biri üzerinden tevkifat yapamazsınız. Toplam brüt tutar olan 600,00 TL’ nin % 20 ‘ si oranında tevkifat yapıp 120,00 TL’ yi muhtasar beyanname ile beyan edip ödemeniz gerekmektedir.

128 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğin de ki “aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.” İbare gereği kiranın tamamının brüt tutarı üzerinden tevkifat (kesinti) yapacaksınız.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..