Aynı Ay veya Yıl İçinde Birden Çok Basit Usul Mükellefin Yanında Diğer Ücretli Kapsamında Çalışanların Yıllık Vergisi

Aynı Ay veya Yıl İçinde Birden Çok Basit Usul Mükellefin Yanında Diğer Ücretli Kapsamında Çalışanların Yıllık Vergisi

     193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 64. maddesi ” Diğer Ücretler ” başlığını taşımakta olup ” Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı (…)(1) yanında çalışanlar. ” denilerek Basit Usul mükelleflerin yanında çalışanlara ödenen ücretler Diğer Ücretler kapsamında özel bir vergilendirmeye tabidirler. Aynı kanun maddesinde Diğer Ücretlilerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak ” Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir. ” denilmek sureti ile vergilendirilmelerini nasıl olacağına ilişkin bilgi verilmiştir. Diğer ücretler kapsamında çalışanların birden çok işverenin yanında çalışması durumunda vergilendirilmelerinin nasıl olacağı ile ilgili olarak Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün özelgesi mevut olup ilgili özelge de ” …….aynı ay veya yıl içinde birden fazla basit usule tabi mükellef yanında diğer ücretli olarak çalışmanız halinde adınıza yılda bir defa diğer ücret tarhiyatı yapılması gerekmekte olup, çalıştığınız iki işvereninize (basit usul mükellefine) ait bilgilerinin ayrı ayrı tek vergi karnesine işlenmesi gerekmektedir. ” denilmektedir. Dolayısıyla birden çok basit usul mükellefin yanında çalışanlar ilgili yıl için tek bir tahakkuk kestirecekler ve vergi karnelerine yanında çalıştıkları işverenleri işlettireceklerdir. 2021 yılı için bir yıllık (oniki aylık) vergileri 1.609,88 TL dir. Unutulmamalıdır ki her ne kadar vergi tahakkuku çalışanın adına düzenlense de ödenmemesi durumunda veya tahakkukun düzenletilmemesi durumunda işverenler sorumludur ve zamanında tahakkuku düzenlenmeyen ve ödenmeyen vergi ve ceza işverenden tahsil edilmektedir.

 

Benzer kavramlar  :

Birden çok işverenin yanında çalışan diğer ücretlilerin vergilendirilmesi

Taksi şoförlerinin birden çok işverenin yanın da çalışması (Diğer Ücretler)

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..