Bağkurluların aylık prim ödemeleri nasıl hesap ediliyor? (Bağkur Prim Tutarı – 4/b kapsamındaki sigortalıların aylık ödeyecekleri prim tutarının hesaplanması)

Bağkurluların aylık prim ödemeleri nasıl hesap ediliyor? (Bağkur Prim Tutarı – 4/b kapsamındaki sigortalıların aylık ödeyecekleri prim tutarının hesaplanması)

5510 sayılı kanun öncesinde vergi mükellefiyetinden dolayı Bağkur kapsamında olanlar basamak sistemine göre prim ödemekteydiler. 5510 sayılı kanundan sonra 4/b (bağkur) kapsamında olanlar 4/a (SSK’ lılar  gibi) asgari ücret ve asgari ücretin 7,5 katı  arasında belirlenen tutar üzerinden prim ödemektedirler. (5510/82. madde)

5510 sayılı kanunun 81. maddesinin (g) bendinde ” g) (Değişik: 17/4/2008-5754/48 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler. ” denilmektedir.

Sigorta Primi ifadesi : kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

4/b (Bağkur) Prim Hesaplaması

a-) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı  :  % 2 dir

b-) Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranı) : % 20 dir

c-) Genel sağlık sigortası  : % 12,5 dir

Toplam Prim Oranı % 34,5  dir.

 

Bağkur % 5 İndirim :

5510/81-j maddesi gereği ” j) (Ek: 20/8/2016-6745/62 md.) İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.” denilmek sureti ile borcu olmayan işverenlere Prim matrahı üzerinden % 5 prim indirimi uygulanmaktadır.

Asgari Ücret Üzerinden Bağkur Prim Hesaplama

Asgari Ücret İndirimsiz Prim Hesaplama  x % 34,5 = 5.004,00 x % 34,5 = 1.726,38 -TL

 

Asgari Ücret % 5 İndirimli Prim Hesaplama  x % 34,5 = 5.004,00 x % 34,5 = 1.726,38 -TL

% 5 İndirim :  5.004,00 x % 5 = 250,20 -TL

1.726,38 – 250,20 = 1.476,18 -TL (İndirimli Bağkur Primi)

 

 

 

2022 Yılı İçin 

2022/1 sayılı SGK Genelgesi

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların
prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları
3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre :166,80 TL x 30 x % 34,5 = 1.726,38 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre :1.251,00 TL x 30 x % 34,5 = 12.947,85 TL,
– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,80 TL x 29 x % 34,5 =1.668,83 TL(*),
Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251,00 TL x 29 x % 34,5 = 12.516,26 TL(*),
prim ödeyeceklerdir.
3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe
bağlı sigortalılardan;
a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
166,80TL x 30 x % 32 =1.601,28 TL ,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
1.251,00TL x 30 x % 32 =12.009,60 TL
b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 166,80 TL x 29 x % 32 =1.547,90 TL (*)
prim ödeyeceklerdir.

 

 

Benzer Kavramlar  :

Bağkur prim oranları

Bağkur prim hesaplama

Bağkur prim oran tablosu

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar sigorta primi

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar sigorta prim oranı

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar sigorta prim oranları

Bağkurluların sigorta prim tutarları

2022 yılı bağkur primi

2022 yılı bağkur prim oranları

2022 bağkur kaç tl

2022 bağkur primi kaç tl

2022 bağkur primi kaç lira

2022 Bağkur aylık prim hesabı

2022 Bağkur aylık prim oranı

2022 Bağkur aylık prim tutarı

2022 Bağkur aylık prim borcu

2022 Bağkur aylık prim bedeli

bağkur aylık pim tutarı

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..