Bakkallık faaliyeti ile iştial eden deftere tabi gelir vergisi mükellefiyim aynı zamanda aylık 500 TL mesken ve kiracı tarafından stopajı ödenen aylık 800 TL net kira geliri elde ediyorum. Kira gelirlerimi beyan etmem gerekir mi? Beyan etmem gerekiyor ise nasıl beyan edeceğim?

Bakkallık faaliyeti ile iştial eden deftere tabi gelir vergisi mükellefiyim aynı zamanda aylık 500 TL mesken ve kiracı tarafından stopajı ödenen aylık 800 TL net kira geliri elde ediyorum. Kira gelirlerimi beyan etmem gerekir mi? Beyan etmem gerekiyor ise nasıl beyan edeceğim?

Deftere tabi mükellef olduğunuz için mesken kira gelirlerine uygulanacak (2011 yılı için) 2.800 TL lik mesken kira geliri istisnasından faydalanamazsınız.

213 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 86. Maddesi “ Toplama Yapılmayan Haller “ başlığını taşımaktadır.

İlgili madde de belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. İlgili kanun maddesinin 1. Bendinin ( c ) fıkrasında “Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,” denilmek sureti ile tevkifata tabi tutulmuş ve gayrimenkul sermaye iratları (kira geliri) nın 2011 yılı için GVK 103 de ki ikinci gelir dilimi olan 23.000 TL yi aşmaması halinde beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

HESAPLAMA:

2011 yılında elde ettiğiniz mesken kira geliri ile işyeri kira gelirinin brüt tutarı 23.000 TL yi aşması halinde mesken kira gelirinizle tevkifata tabi işyeri  kira gelirinizi de beyan etmek zorundasınız.

500 TL x 12 ay = 6.000 TL Mesken kira geliri

İşyeri kira geliri uygulamasında elde ettiğiniz net 800 TL nin brüt tutarını hesap etmek gerekir.

800 / 0,80 = 1.000 TL brüt işyeri kira tutarı

1.000 x 12 = 12.000 TL brüt işyeri kira geliri

6.000 TL– Mesken Kira Geliri

12.000 TL– İşyeri kira geliri

18.000 TL– Toplam kira geliriniz 23.000 TL yi aşmadığı için sadece mesken kira gelirinizi yıllık gelir vergisi beyannameniz ile bildirmeniz gerekiyor. İşyeri kira geliriniz ile ilgili her hangi bir beyanda bulunmayacaksınız.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..