Basit Usul : Basit Usul Mükellefler, Kullanacakları Belgeleri ve Zarfları Nasıl Temin Edebilirler?

Basit Usul : Basit Usul Mükellefler, Kullanacakları Belgeleri ve Zarfları Nasıl Temin Edebilirler?

Basit Usule Tabi Mükellefler Kullanacakları Belgeleri Ve Zarfları Bağlı Oldukları Oda Veya Birliklerden Temin Edeceklerdir. (GVK 215 Seri Nolue Genel Tebliğ ) Bazı Özel Durumlar Hariç Diğer Gelir Vergisi Mükellefleri Gibi Noterden Veya Anlaşmalı Matbaadan Bastıramazlar. Yalnız Bazı Basit Usul Mükellefiyeti Kapsamındaki Meslek Erbabı Odalar Tarafında Kayıt Edilmemektedir. Basit Usul Mükelleflerinin Meslek Türleri Esnaf Odaları (Birlikleri) Tarafından Kayıt Edilmemesi Durumunda Durumları Bu Ve Buna Benzeyenler İçin 225 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Kolaylık Getirerek” Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 Nci Maddesinin Bakanlığımıza Verdiği Yetkiye İstinaden, Bu Ve Benzeri Mükelleflerin Kullanacakları Belgeleri İkinci Sınıf Tüccarların Tabi Oldukları Esaslar Çerçevesinde Temin Etmeleri Uygun Görülmüştür. Buna Göre, Basit Usulde Vergilendirilen Söz Konusu Mükelleflerin Kullanacakları Belgeleri “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik”(4) İle 164(5) Ve 274(6) Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde Yer Alan Esaslar Dahilinde Anlaşmalı Matbaalara Bastırmaları Veya Noterlere Tasdik Ettirmeleri Mümkün Bulunmaktadır. Anılan Mükellefler Diledikleri Takdirde, Kullanacakları Belgeleri Faaliyette Bulundukları Yerdeki Herhangi Bir Oda Ya Da Birlikten De 215 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Esaslar Çerçevesinde Temin Edebilirler. Bu Takdirde Oda Ya Da Birliğe Kayıt Olma Şartı Aranmaz. Ancak, Bu Mükellefler Kullanacakları Belgeleri Temin Etme Konusunda Oda (Birlik) İle Anlaşmalı Matbaa (Noter) Konusunda Yaptıkları Tercihi Aynı Vergilendirme Dönemi İçerisinde Değiştiremezler. Örneğin, Kullanacağı Belgeleri 1999 Vergilendirme Döneminde Anlaşmalı Matbaadan Temin Eden Bir Mükellef Aynı Vergilendirme Dönemi İçinde Bulunduğu Yerdeki Oda Ya Da Birlikten Belge Temin Edemeyecektir. ” Denilmiştir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..