Basit Usul : İstanbul’ Da Basit Usule Tabi Ticari Taksi İşletmeciliği Yapmaktayım. Kesmiş Olduğumuz Gelir Fişleri Benim Mükellefiyetimi Deftere Tabi Duruma Getirir Mi? ( Basit Usul Mükellefiyetten Çıkıp Deftere Tabi Hale Gelinmesi )

Basit Usul : İstanbul’ Da Basit Usule Tabi Ticari Taksi İşletmeciliği Yapmaktayım. Kesmiş Olduğumuz Gelir Fişleri Benim Mükellefiyetimi Deftere Tabi Duruma Getirir Mi? ( Basit Usul Mükellefiyetten Çıkıp Deftere Tabi Hale Gelinmesi )

Basit Usul Mükellefiyet açtırıldığında sonuna kadar her halükarda Basit Usule tabi mükellef olarak devam edilir diye bir kural, kanun yoktur. Basit Usul Mükellefiyette belirli hadlerin aşılması durumunda sizin için basit usul mükellefiyeti son bulur ve deftere tabi Gerçek Usulde Gelir Vergisi Mükellefi olursunuz. 213 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47. maddesi Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları, 48. maddesi ise Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları ile ilgilidir. 48 maddenin 2. bendi Mal alım satımı yapmayan münhasıran hizmet sektöründe faaliyette bulunan Basit Usul mükellefleri için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 01.01.2010 yılı için 30.000.00 TL’ yi aşmaması ölçüsü vardır. 2010 yılında düzenlemiş olduğunuz fatura veya fatura yerine geçen belgelerin toplam gayri safi değeri 30.000.00 TL’yi aşar ise 01.01.2011 den itibaren deftere tabi Gerçek Usulde Gelir Vergisi Mükellefi olursunuz. Önemli husus sınırı aşma ölçüsünün gayri safi değer olmasıdır yani giderler veya indirimler hesaba katılmaksızın sadece toplam gelire bakılacaktır.

(01.01.2011 ‘den itibaren sınıf değiştirme haddi hizmet sektörü için 32.000,00 TL)

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..