Basit Usul Mükelleflerin Yanında Diğer Ücretli Kapsamında Çalışanların Yıllık Ödedikleri Gelir Vergisi Kaldırılmıştır.

Basit Usul Mükelleflerin Yanında Diğer Ücretli Kapsamında Çalışanların Yıllık Ödedikleri Gelir Vergisi Kaldırılmıştır.

GVK 64. Maddesi “ Diğer Ücretler “ başlığını taşımakta olup ilgili kanun maddesi kimlerin Diğer Ücretler kapsamında olduğunu ve nasıl vergilendirileceklerini izah etmektedir.

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı 7349Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmi gazetede yayınlanmış olup ilgili kanunun 3/b maddesi ile GVK 64. Maddesi 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıda GVK 64. Madde de sayılı ücretler türleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Diğer ücretler(1) Madde  64  –  …..

  1. Kazançları basit  usulde  tespit  edilen  ticaret  erbabı yanında  çalışanlar.
  2. Özel hizmetlerde  çalışan  şoförler;
  3. Özel inşaat  sahiplerinin  ücretle  çalıştırdığı  inşaat  işçileri;
  4. Gayrimenkul sermaye  iradı  sahibi  yanında çalışanlar;
  5. Gerçek ücretlerinin  tesbitine  imkan  olmaması  sebebiyle,  Danıştayın  müspet mütalaasiyle,  Maliye  Bakanlığınca  bu  kapsama  alınanlar  (…)(1) (Ek:  26/12/1993-3946/14  md.;  Değişik:  22/7/1998-4369/81  md.)  Diğer  ücretler  için yıllık  beyanname  verilmez,  diğer  gelirler  nedeniyle  beyanname  verilmesi  halinde  de  bunlar beyannameye  ithal  edilmez.

 

Basit usul mükelleflerin araçlarında Diğer Ücretli kapsamında çalışanlar 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık Gelir vergisi (ücret gelir vergisi) ödemeyeceklerdir.

Kişisel ikamet amacıyla yapılan özel inşaatlarda çalışan sigortalıların yıllık ücret gelir vergileri 01.01.2022 tarihinden itibaren ödenmeyecektir.

 

Benzer Kavramlar   :

Ticari taksi şoför vergisi kaldırıldı mı?

Şoför stopaj

Taksi şoför stopaj

Diğer ücretli stopaj kaldırıldı

Diğer ücretli vergi kaldırıldı

Taksi şöför stopaj vergi

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..