Basit Usul Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Edilmiştir.

Basit Usul Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Edilmiştir.

26 Ekim 2021 tarihli 31640 sayılı resmi gazete de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere “ Mükerrer Madde 20/A “ eklenmiş olup ilgili madde

“MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.” Denilerek Basit Usul Mükelleflerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 46 ncı maddesi kapsamında ki gelirleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

Benzer kavramlar   :

Basit Usul mükellef gelir vergisi

basit usul gelir vergisi

basit usul yıllık vergi

basit usul senelik vergi

basit usul kazanç vergi dışı

basit usul kazanç istisna

basit usul kazanç gelir vergisi istisnası

basit usulde yıllık beyanname verilecek mi

basit usul senelik vergi istisnası

basit usul istisna

basit usul vergi yok

basit usul vergi var mı

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..