Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

İlgili Tebliği görüntülemek için aşağıda ki linki tıklaya bilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf

” V-MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ” yayımlanan tebliğin 86. sayfasından başlamaktadır.

  • Yıllık Beyannamede Birden Çok Gelir Unsuru Bulunan Mükelleflerde Matrah Arttırımı  ile ilgili husus 1 nolu Tebliğin 90. sayfasında yer almaktadır. ” ae) Özellik arz eden durumlar ” kısmında……Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar, gelir unsurlarının bir kısmı itibariyle artırımda bulunmayacaklardır.” ibaresi yer almaktadır.
  • Yıllık Gelir vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı – 1 nolu Tebliğin 88. sayfasında yer almaktadır.
  • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı – 1 nolu Tebliğin 98. sayfasında yer almaktadır.
  • D- Katma Değer Vergisinde Artırım – 1 nolu Tebliğin 119. sayfasında yer almaktadır.
  • Matrah artırımı asgari limitleri  – 1 nolu Tebliğin 89. sayfasında yer almaktadır.

Benzer Kavramlar :

KDV matrah artırımı

KDV matrah arttırımı

KDV vergi artırımı

KDV vergi arttırımı

Farklı gelir unsurları

Birden çok geliri olanlarda matrah artırımı

Birden fazla gelir beyan edenler

Farklı gelir unsurlarını beyannamesinde beyan edenlerde matrah artırımı

Matrah artırımı tebliği 1

Matrah artırımı genel tebliği 1

Matrah arttırım tebliği 1

Matrah arttırım genel tebliği 1

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..