Bedelsiz düzenlenen faturalar Ba/Bs formlarına dahil edilecek mi?

Bedelsiz düzenlenen faturalar Ba/Bs formlarına dahil edilecek mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü tarafından bir mükellefin özelge (mukteza) talebi üzerinde verdiği 30/01/2015 tarihli ve
67854564-1741-51 sayılı özelgesinde ilgili konu ile ilgili ………. “    – Faaliyetinizle ilgili olarak Türkiye sınırları dışındaki mal hareketlerinde katma değer vergisi hesaplanmamış olsa da 5.000 TL’yi aşan mal ve/veya hizmet alış/satışlarınızın Ba-Bs formlarında beyan edilmesi gerekmektedir. Belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceğinden, bir kişi veya kuruma bir ay içindeki mal ve/veya hizmet satışları toplamı KDV hariç 5000 TL ve üzeri olması durumunda aynı mükelefe düzenlenen bedelsiz faturaların da 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Form Bs bildirimlerine dahil edilmesi gerekmektedir. “ denilmektedir.

http://www.gib.gov.tr/node/91594

Benzer Kavram ve Sorular  :

Bedelsiz faturalar ba-bs’ye dahil edilir mi?

Bedelsiz fatura ba-bs    Bedelsiz fatura ba bs

Ücretsiz faturalar ba-bs’ye dahil edilir mi?

Rakamsız faturalar ba-bs’ye dahil edilir mi?

Bedelsiz faturanın ba da bildirimi

Bedelsiz faturanın bs de bildirimi

bedelsiz faturanın bildirimi

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..