Beyaz eşya satıcısı firmadan iki ay vade ile televizyon aldım ve satıcı firma ile ödemenin vadesinde yapılmaması durumunda vade farkı uygulanacağı hususunda sözleşme imzaladık. Ödemeyi zamanında yapamadım satıcı firma vade farkı için fatura düzenleyeceğini ve KDV uygulayacağını söylüyor satıcının vade farkına KDV uygulama isteği yerinde midir?

Beyaz eşya satıcısı firmadan iki ay vade ile televizyon aldım ve satıcı firma ile ödemenin vadesinde yapılmaması durumunda vade farkı uygulanacağı hususunda sözleşme imzaladık. Ödemeyi zamanında yapamadım satıcı firma vade farkı için fatura düzenleyeceğini ve KDV uygulayacağını söylüyor satıcının vade farkına KDV uygulama isteği yerinde midir?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 24. Maddesi “ Matraha Dahil Olan Unsurlar “ başlığını taşımakta olup ilgili madde de “Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:” ibaresini devamında (c) bendinde Vade farkı ibaresi yer almaktadır.

İlgili kanun metninden anlaşılacağı üzere Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV’ ye tabidir. Bu işlemler ile ilgili fatura düzenlenmesi ve KDV uygulanması gerekmektedir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..