Bilanço esasına göre defter tutmakta olan, nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Sahibi olduğum tek bir taşıt vardı ve bu taşıtı da sattım. Vergi mükellefiyetimi ne kadar zaman için de kapatmam gerekir? Süreyi aşacak olursam cezası ne dir?

Bilanço esasına göre defter tutmakta olan, nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden mükellefim. Sahibi olduğum tek bir taşıt vardı ve bu taşıtı da sattım. Vergi mükellefiyetimi ne kadar zaman için de kapatmam gerekir? Süreyi aşacak olursam cezası ne dir?

Ticari araca sahip olmanız, nakliyecilik faaliyetinden dolayı mükellef olmanız ve sahibi olduğunuz tek aracı da satmış olduğunuzdan, satış tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesi kapanışınızı yapmanız gerekmektedir. Mükelleflerin işi bıraktıklarını 1 ay içinde bildirmemeleri halinde vergi dairesince ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır. Bilanço usulüne tabi şahıs firması olduğunuz için size ” Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı ” na uygulanan ceza uygulanır ve 2015 yılı için bu ceza 39.00 TL dir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..