Gelir Vergisi Kanununa Tabi Mükelleflerin, Binek Otomobillerinin Giderlerinin ve Amortismanlarının Giderleştirilmesi (Binek Otomobil Gider Kısıtlaması)

Gelir Vergisi Kanununa Tabi Mükelleflerin, Binek Otomobillerinin Giderlerinin ve Amortismanlarının Giderleştirilmesi (Binek Otomobil Gider Kısıtlaması)

2022 Yılı İçin

317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  • Araç kiralamalarında aylık istisna tutarı : 8.000,00 -TL

(193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40/1. maddesi Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 (8.000) Türk lirasına kadarlık kısmı )

  • Satın alınan binek otomobillerin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000,00 -TL Türk lirasına  kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir. (193 sayılı GVK 40/1)
  • Binek otomobillerde amortisman gider kısıtlaması; (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek
    otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 230.000,00 TL, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 430.000,00 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.) (193 sayılı GVK 40/7)

Konunun yer aldığı 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine aşağıda ki linki tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-10.htm

  • Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i indirilebilir. (Yüzde yetmiş – yüzdeyetmiş)  (193 sayılı GVK 40/5)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm

Yukarıda ki yazıda ki hükümler hem ticari kazanç sahipleri hem de serbest meslek erbabı için geçerlidir.

 

Benzer Kavramlar :

Binek araçların giderlerinin işlenmesi

Binek araç giderlerinde sınırlama

Binek araç yakıt gideri

Binek araç amortisman gideri

Binek araçların giderleştirilmesinde sınırlama

Araçlar yakıt giderleştirilmesi

araç gidelerinde sınırlama

araç giderlerinde gider sınırlaması

otomobillerin gider sınırlaması

otomobillerin yakıt giderinde sınırlama

otomobillerde gider sınırlaması

otomobil gider sınır

binek araç yakıt sınır

binek oto kiralama gider kısıtlaması

binek oto kiralama gider sınırlaması

binek otomobil gider kısıtlaması

binek oto giderleri % 70

binek otomobil giderleri % 70

binek araba giderleri % 70

binek araçların giderlerinin ne kadarı gider yazılabilir

binek araç giderleri nasıl giderleştirilir

binek araç giderleri yüzde 70

binek araç giderlerinin ne kadar kullanılabilir

binek araç giderlerinde sınırlama

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..