Bir işyerini devralmak istemekteyim ve halen faaliyette olan bu işyerinde çalışmakta olan işçiler var. İşyerini devralmam halinde çalışanlar devirden önceki işverenlerinden olan ücret alacaklarını benden talep edebilirler mi?

Bir işyerini devralmak istemekteyim ve halen faaliyette olan bu işyerinde çalışmakta olan işçiler var. İşyerini devralmam halinde çalışanlar devirden önceki işverenlerinden olan ücret alacaklarını benden talep edebilirler mi?

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

             Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

             Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

             Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 6

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..