Çalışanların Ücretlerinin Bankadan Ödenme Zorunluluğu

Çalışanların Ücretlerinin Bankadan Ödenme Zorunluluğu

    İş Kanunu kapsamında işçi çalıştıran işverenler beş (5) işçi çalıştırmaya başlamaları durumunda ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesi yasal zorunluluktur. İşverenlerin ücretlilere ödeyecekleri ücretleri bankadan ödeme zorunluluğu 5. ücretliyi çalıştırmaya başladığı ay yasal zorunluluk başlar. Beş işçi ve daha fazla işçi çalıştırdığı halde ödemeleri bankadan yapmayanlara uygulanacak ceza 4857 sayılı İş Kanunun 102. maddesi ” Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık ” başlığını taşımakta olup ilgili madde de ” a) (Değişik: 17/4/2008-5754/85 md.) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüzyirmibeş Türk Lirası idari para cezası ,” denilmektedir. 

2021 Yılı İçin güncel ceza tutarı her bir işçi için ve her ay için  :  315,00 TL

2021 yılı için 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezalarının listesini görmek için aşağıda ki linki tıklayınız.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI -TL

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari Para Cezalarını Görüntülemek İçin Aşağıda ki Linki tıklayınız.

https://www.csgb.gov.tr/para-cezalari/idari-para-cezalari/

 

Resmi Gazete – 21 Mayıs 2016 Cumartesi – Sayı : 29718 (beş işçi)

(Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-8.htm

 

 

Benzer Kavramlar :

Ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğu

Maaşların bankadan ödenme zorunluluğu

Kaç işçi çalıştırılır ise ücretleri bankadan ödenir

İşçi maaş banka zorunlululuk

İşçi ücret banka zorunlululuk

Banka işçi ücret zorunluluk

Banka maaş ücret zorunluluk

Ücret banka zorunluluk

Ücretin bankadan ödenme zorunluluğu

İşçi ücret banka ceza

İşçi ücret banka idari ceza

Bankadan maaş ödememe cezası

İşçi maaşı banka ceza

İşçinin maaşının bankadan ödenmeme cezası

Çalışanların maaşlarının bankadan ödenme zorunluluğu

Çalışanların ücretlerinin bankadan ödenme zorunluluğu

Çalışan maaş banka zorunluluk ceza

kaç kişi maaş banka zorunluluk

kaç kişi ücret banka zorunluluk

Çalışan maaş banka zorunlululuk

Çalışan ücret banka zorunlululuk

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..