Kategori arşivi: Duyurular

MUHASEBE DERSLERİ VERİLİR

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Gümüşdere Sok.

No:1/6 Ümraniye/İst.
Web : www.yevmiyemaddesi.com
Mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİNDE UYGULAMALI MUHASEBE DERSİ VERİLİR

Ders Verecek Kişi : Yakup Üçkardeş

Mesleki Ünvanı : Serbest Muhasebesi Mali Müşavir

İletişim Tlf.: Ofis : 0216 – 412 26 62

Uygulama Yeri : Ümraniye –  Yakup Üçkardeş Mali Müşavirlik

Atatürk Mah. Gümüşdere Sok. No:1/6 Ümraniye/İst.

 

Kullanılacak Bilgisayarlı Muhasebe Programı : Orka

Verilecek Muhasebe Dersinin Niteliği : Uygulamalı Bilgisayarlı Muhasebe Ve Gerekli Teorik Muhasebe, Vergi, Sgk Mevzuat Bilgileri Eğitimi

  • Muhasebe Dersleri

  • Muhasebe Tanımı

  • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

  • 1.Sınıf Ve 2. Sınıf Tanım Ve Uygulamaları

  • Muhasebeyi İlgilendiren Çok Sayıda Belge Ve İşleme İlişkin Teorik Bilgi Ve Pratik Uygulama

  1. GENEL MUHASEBE UYGULAMALARI ( ŞİRKETLER MUHASEBESİ VE BİLANÇO USULÜNE GÖRE ŞAHIS FİRMALARI MUHASEBESİ)

–          Şirket Kuruluş İşlemleri

–          Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları ( Çok Sayıda Yevmiye İşlemleri )

–          Hesap Planı Oluşturma

–          Açılış Fişi Oluşturma

–          Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgelerin İşlenmesi

–          Fatura Düzenleme

–          İrsaliye Düzenleme

–          Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme

–          Gider Pusulası Düzenleme

–          Müstahsil Makbuzu

–          Perakende Satış Fişleri

–          Yazar Kasa Fişleri

–          Tahsilat Ve Tediye Makbuzları Düzenleme

–          Çek Ve Senet Bordroları

–          Cari Hesap Takip

–          Muavin Hesap Uygulamaları

–          KDV Ay Sonu Mahsup İşlemi

–          KDV Beyannamesi Hazırlanması

–          Ba Ve Bs Formu Hazırlama Uygulamaları

–          Muhtasar Beyanname Hazırlanması (Kira Tahakkukları, Serbest Meslek Tahakkukları, Ücret Tahakkukları)

–          Amortisman Uygulamaları (Normal Amortisman , Kıst Amortisman )

–          Defter Basım İşlemleri

–          Sigorta İşlemleri ( SGK İşlemleri )

–          Personel İşlemleri

–          Personel Giriş Ve Çıkış İşlemleri (SGK Ve İşsizlik Kanunu Çerçevesinde)

–          Puantaj İşlemleri

–          Fazla Mesai İşlemleri

–          Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Uygulamaları Ve Tahakkuk Düzenleme

–          Ücret Bordrosu Hazırlama (Sgk Ve Vergi Uygulamaları)

–          Asgari Geçim İndirimi Uygulamaları (Agi)

–          Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplama

–          İşkur İşlemleri

–          Geçici Vergi Beyannamesi Hazırlama

–          Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlama

–          Yevmiye Defteri Ve Defteri Kebir Tanım Ve Uygulamaları

–          Mizan Hazırlama

–          Gelir Tablosu Hazırlama

–          Ticari Kar Ve Mali Kar Uygulamaları

–          Yıl Sonu Kapanış İşlemleri

–          Bilanço Hazırlama

–          Ön Muhasebe

  1. İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA UYGULAMALARI

–          Şahıs Firması Kuruluş İşlemleri

–          Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgelerin İşlenmesi

–          KDV Beyannamesi Hazırlanması

–          Geçici Vergi Beyannamesi Hazırlama

–          Muhtasar Beyanname Hazırlanması (Kira Tahakkukları, Serbest Meslek Tahakkukları, Ücret Tahakkukları)

–          Fatura Düzenleme

–          İrsaliye Düzenleme

–          Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme

–          Gider Pusulası Düzenleme

–          Müstahsil Makbuzu

–          Perakende Satış Fişleri

–          Yazar Kasa Fişleri

–          Tahsilat Ve Tediye Makbuzları Düzenleme

–          Çek Ve Senet Bordroları

–          Amortisman Uygulamaları

–          Sigorta İşlemleri ( SGK İşlemleri )

–          Personel İşlemleri

–          Personel Giriş Ve Çıkış İşlemleri (SGK Ve İşsizlik Kanunu Çerçevesinde)

–          Puantaj İşlemleri

–          Fazla Mesai İşlemleri

–          Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Uygulamaları Ve Tahakkuk Düzenleme

–          Ücret Bordrosu Hazırlama (SGK Ve Vergi Uygulamaları)

–          Asgari Geçim İndirimi Uygulamaları (AGİ)

–          Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplama

–          İşkur İşlemleri

–          İşletme Hesap Özeti Hazırlama

–          Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlama

–          Defter Basım İşlemleri

FİRMA KURULUŞU, ŞİRKET KURULUŞU ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI 216 – 412 26 62

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI :   0216 – 412 26 62

Aşağıda Yazılı Hususlarda Mali Müşavirliğimize Ücretsiz Danışabilirsiniz

  1. A.    Şahıs Firması Kuruluş

  2. B.    Adi Ortaklık Kuruluş

  3. C.    Şirket Kuruluş (Limited Şirket / Anonim Şirket)

A.    Şahıs Firması Kuruluş

a- Vergi Dairesi Açılışı İçin Gerekli Evrak ve Belgeler

b- Şahıs İşletmesinin Vereceği Beyannameler

c- Şahıs İşletmesinin Sahibinin Tabi Olacağı Sosyal Güvenlik Mevzuatı

d- Şahıs Firması Açılması Durumunda Başka Hangi Kurumlara Açılış veya Bildirimde

     Bulunulacağı

                –         Esnaf Sicil / Esnaf Odası,   Ticaret Sicil/Ticaret Odası

               –         Belediye ( Ruhsat İşlemleri)

               –         Sosyal Güvenlik Kurumu

               –         Ulaştırma Bakanlığı ( Nakliyecilik Faaliyeti İle İştigal Edenler  – K1 Belgesi / Kendi

                           Malını Taşıyanlar – K2 Belgesi

e- Şahıs Firmasının Açılışından Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

f- Şahıs Firması sahiplerinin kamuya olan borçlara ve ticari borçlara karşı

   sorumluluğu

f- Şahıs Firmasının Kapatılması (Şahıs Firmasına Son Verilmesi)

              B.    Adi Ortaklık Kuruluş

a- Vergi Dairesi Açılışı İçin Gerekli Evrak ve Belgeler

b- Adi Ortaklık İşletmesinin Ortaklık Adına ve Ortaklar Adına Vereceği

     Beyannameler

c- Adi Ortaklık İşletmesinin Ortaklarının Tabi Olacağı Sosyal Güvenlik Mevzuatı

d- Adi Ortaklık Açılması Durumunda Başka Hangi Kurumlara Açılış veya Bildirimde

     Bulunulacağı

               –         Esnaf Sicil / Esnaf Odası,   Ticaret Sicil/Ticaret Odası

               –         Belediye ( Ruhsat İşlemleri)

              –         Sosyal Güvenlik Kurumu

              –         Ulaştırma Bakanlığı ( Nakliyecilik Faaliyeti İle İştigal Edenler  – K1 Belgesi / Kendi

                         Malını Taşıyanlar – K2 Belgesi

e- Adi Ortaklık Açılışından Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

f- Adi Ortaklık Ortaklarının Kamuya Olan Borçlara Ve Ticari Borçlara Karşı

   Sorumluluğu

f- Adi Ortaklığın Kapatılması (Adi Ortaklığın Sona erdirilmesi)

                  C.    Şirket Kuruluş (Limited Şirket)

a-   Şirket Esas Sözleşmesi (Ana Sözleşme) ‘nin Hazırlanması ve Dikkat Edilmesi Gereken Husular

b-  Şirket Kuruluşunun Aşamaları

             1-Noter (Ana Sözleşmenin Şirket Ortaklarınca İmzalanması Noter tarafından Onaylanması)

            2- Defter Tasdiki

           3- Ticaret Sicil Aşaması

          4- Vergi Dairesi Aşaması

          5- Sosyal Güvenlik Kurumu Aşaması

         6- Belediye Aşaması (Ruhsat)

        7- Ulaştırma Bakanlığı ( Nakliyecilik Faaliyeti İle İştigal Edenler  – K1 Belgesi /

         Kendi Malını Taşıyanlar – K2 Belgesi

c-   Şirketin Vereceği Beyannameler ve Şirketlerin Vergilendirilmesi İşlemleri

d-  Şirket Ortaklarının Tabi Olacağı Sosyal Güvenlik Mevzuatı

e-   Şirket Kuruluşundan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

f-    Şirket Ortaklarının Kamuya Olan Borçlara Ve Ticari Borçlara Karşı

Sorumluluğu

g- Şirketin Sona Erdirilmesi (Tasfiye Süreci)

 

BENZER SORULAR

İşyeri açılışı

İşyeri açılışı için gerekli evraklar

İşyeri açılı için gerekli belgeler

İşyeri açılışı ile hangi kurumlara kayıt yaptırmak gerekir

Mükellefiyet açılışı

Mükellefiyet açılışını takiben hangi kurumlara açılış yapmak gerekir.

Mükellefiyet açılışı şahıs firması mı şirket mi

İşyerimi şahıs firması mı yoksa şirke olarak mı açmam gerekir

Şirket mi avantajlı şahıs firması mı

Vergi avantajı

Avantajlı olan mükellefiyet türü

Bağkura kayıt zorunlu mu

Ticaret odası mı ? Esnaf odası mı?

İşletmemi hangi odaya kayıt ettirmeliyim.

Adi ortaklığın getirdikleri

Adli ortaklık nasıl kurulu

Adi ortaklığın tüm ortakları Bağkurlu olmak zorun da mı

Birden çok ortak olarak kuracağımız firmanın mükellefiyet türü nasıl olmalı

Birden çok ortak olarak kuracağımız firmanın mükellefiyet şekli ne olmalı

Yazar kasa kullanacağım fatura bastırmak zorunda mıyım

İşletmem de Ödeme kaydedici cihaz kullanacağım fatura bastırmak zorunda mıyım

Mükellefiyet ne kadar zaman içerisinde açılır

Mükellefiyet açılış maliyeti

Mükellefiyet maliyeti

Mükellefiyet açılışında süreç

Yazar kasa alınmak zorunda mı

Kimler yazar kasa kullanır

Kimler yazar kasa kullanabilir

Kimler yazar kasa kullanmak zorundadır.

Basit usul mü deftere tabi mükellefiyet mi daha avantajlı

Basit usul açabilir miyim

Bakkallar basit usul olabilir mi

Vergi açılışı için hangi evraklar gerekli

Açılış için gerekli evraklar

Açılış ücreti

Açılış ne kadar sürer

Vergi açılışı ne kadar sürer

İlk yıl vergi var mı

Şahsi aracımın giderlerini işletmemde kullanabilir miyim

Ne tür harcamaları gider olarak yazabiliriz

Ne tür harcamalar gider yazılabilir

Home ofis nasıl açılır

Home osifin vergilendirilmesi

Home ofis vergisi

Home ofisin vergilendirmesinde önem arz eden hususlar

İşyerimi home ofis açabilir miyim

Evimi işyeri olarak kullana bilir miyim

Cep telefonumun faturasını kullanabilir miyim

Cep telefonu gider yazılır mı

Hangi tür harcamalar gider yazılabilir

Yasal yükümlülükler

Belge düzeni

Mükellefiyet türlerinde belge düzeni

Fatura mı İrsaliyeli fatura mı

Hangi belgeleri kullanmamız gerekir

Resmi belgeler nasıl temiz edilir

Fatura nasıl düzenlenir

Yazar kasa ve özellik arz eden durumlar

Fiş mi fatura mı

Çalışanın işten çıkarılmasında uygulanılacak prosedür nedir

İşten çıkarılmada uygulanacak kurallar

İşten çıkarma nasıl olmalıdır

İşten ayrılış nasıl olmalıdır

İşten ayrılışın prosedürü nasıldır

İşi nasıl bırakmalıyım

Şahıs firması kaç kişi ile kurulur

Şahıs firması kaç kişi ile kurulabilir

Şirket nasıl kurulur

Şirket kaç kişi ile kurulur

Yıllık izin süresi

Çalışanın izin hakkı

Ücretsiz izin ne dir

İşçi izin parası alabilir mi

İbraname ne dir

İbranamenin önemi nedir

İşten ayrılan personel için ne yapmak gerekir

İşten ayrılan çalışan için ne yapmak gerekir

Vergilendirme nasıl oluyor

Vergilendirme nasıl yapılmaktadır

Şahısların vergilendirilmesi nasıl olmaktadır.

Şahısların vergilendirilmesi nasıl yapılmaktadır

Fatura sınırı

Faturada sınır var mı

Fatura düzenlemede sınır var mı

Fiş sınırı

Fişte sınır var mı

Fiş kesmede sınır var mı

Yazar kasa fişinde sınır

Yazar kasa fişinde sınır var mı

Müşteriye fatura yerine fiş verilebilir mi