Soru : 2019 yılı ticari hasılatımız 5 milyon TL’yi geçmiştir. E fatura ve e defter uygulamasına ne zaman geçmemiz gerekir?

Cevap : 2019 yılında gayri safi iş hasılatı 5 milyonu geçenler 01.07.2020 tarihi itibariyle ” e fatura ” uygulamasına 01.01.2021 tarihi itibariyle de ” e defter ” uygulamasına geçmek zorundadırlar. Benzer Kavramlar : e deftere geçiş e faturaya geçiş elektronik deftere geçiş elektronik faturaya geçiş e fatura zorunluluğu e defter …

Duyuru : Fatura Düzenlenmesinde Uygulama Değişikliği

Mükelleflerimiz 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) diğer vergi mükelleflerine düzenleyecekleri 5.000 (beşbin) TL’yi aşan faturaları kendi fatularından düzenlemeyip, gelir idaresi başkanlığının internet sitesi üzerinden ( Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Düzenleme Portalı ) “ e-Arşiv Fatura “ olarak düzenlemek zorundadırlar. Aynı gün içerisinde aynı kişiye yapılan farklı faturaların KDV dahil …

Soru : Serbest meslek erbabının e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu ne zaman başlayacaktır.

Doktor, avukat, serbest muhasebeci mali müşavir gibi serbest meslek erbabı olarak nitelendirilen ve vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabına 509 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile kağıt olarak düzenlenen serbest meslek makbuzu yerine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda ki serbest meslek erbaplarından 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine …

Soru : Tişörtlere, elbiselere yazı ve resim baskı işleri yapmaktayız. Vergi mükellefi olan ve giysi satışı işi ile iştigal eden müşterilerimiz baskı yapılacak tişörtleri ve elbiseleri bize teslim ediyor ve biz baskı malzemesi olan boyaları bizden olmak kaydı ile baskı işlemi yapıyoruz. Bizim kestiğimiz faturalar KDV tevkifatı kapsamında değerlendirilebilir mi ? Faturamızı tevkifatlı kesmemiz gerekir mi? Yaptığımız baskı faaliyeti KDV tevkifatına tabi ise tevkifat nasıl uygulanmaktadır.

Cevap : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre boya malzemesi ve kimyevi maddeler işi yapan tarafından temin edilmesi halinde baskı işlemi KDV tevkifatına tabi değildir. Fakat baskı yapılacak tekstil ürünleri ile birlikte boya ve kimyevi maddeler işi yaptıran tarafından size teslim edilmesi halinde işlem fason tekstil işi kapsamında 5/10 …

Soru : Şirket ortağının şirket işleri ile ilgili yapmış olduğu yurt dışı seyahat masrafları gider olarak kullanılır mı?

Cevap : Bu hususta maliye şirket ortağı ile şirket yöneticilerini ve şirket personelini ayrı değerlendirmektedir. “Şirket personelinin ve yöneticilerinin yapmış olduğu yurt dışı seyahatlerine ilişkin pasaport, uçak bileti ve yemek harcamaları giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak, şirket ortakları tarafından yapılan söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde …

Amortisman Nedir? Amortisman Uygulaması Nasıl Yapılır?

https://www.youtube.com/watch?v=9lcYbiPBN2E&t=11s Vergi uygulamaları açısından amortisman bir iktisadi kıymetin  değerinin giderleştirme yöntemidir. İktisadi kıymetlerin yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması ön görülerek değerlerinde ki azalışı giderleştirme esasına dayanır. İşletmenin sahip olduğu ve işletmede bir yıldan daha uzun süreli kullanılan ve belirli bir rakamın üzerinde iktisadi kıymetlerin yasal defterlere direkt gider …

Limited Şirketlerde Hisse Devri / Ortaklık Paylarının Devri

Limited şirketlerde ortaklık payının / ortaklık hissesinin devri mümkün olup, gerekli görülmesi halinde ana sözleşme ile de yasaklanabilir. Diğer taraftan ana sözleşmeye hüküm konularak ortaklık payının devri genel kurul onayı olmaksızın da gerçekleştirilebilinir. Ana sözleşmede bu yönde bir hüküm yok ise ortaklık payı devri genel kurul onayına tabidir.Ortaklık payının devrinin …

Anonim şirket bahsi ticaret kanunda hangi maddeleri kapsamaktadı?

Türk Ticaret Kanunda anonim şirket bahsinin maddeleri 329. maddeden başlayıp 563. maddede son bulmaktadır. Benzer Kavramlar : Ticaret kanunda şirketler Anonim şirket maddeleri a.ş. maddeleri a.ş. şirket maddeleri Anonim şirket ticaret kanunu a.ş. ticaret kanunu Anonim şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde a.ş. şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde Ticaret kanunu Anonim …

Limited şirket bahsi ticaret kanunda hangi maddeleri kapsamaktadı?

Türk Ticaret Kanunda limited şirket bahsinin maddeleri 573. maddeden başlayıp 644. maddede son bulmaktadır. Benzer Kavramlar : Ticaret kanunda şirketler Limited şirket maddeleri Limited şirket ticaret kanunu Limited şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde Ticaret kanunu limited şirketler Ticaret kanunda limited şirket hükümleri hangi maddelerde

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19. MADDESİNE İSTİNADEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Teşvikten faydalanma şartları Sigortalı açısından şartlar 1 İşkur’a (Türkiye İş Kurumu) kayıtlı olmak 2 4-a kapsamında sigortalı olmak. (5510 sayılı kanunun 4-a maddesi) 3 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe girmiş olmak 4 İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamak. (4/a-b-c kapsamında sigortalı olmamak) …