Defter ve belgelerin SGK’ ya süresi içinde teslim edilmemesinin cezası ne kadar?

Defter ve belgelerin SGK’ ya süresi içinde teslim edilmemesinin cezası ne kadar?

Defter ve belgeler Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz edilmek zorundadır.(5510 sayılı kanun madde 86)

Kurum tarafından yapılan ihtara rağmen defter ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın 15 gün içinde kuruma teslim etmeyenlere;

1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,

İdari para cezası (İPC) kurum tarafından uygulanır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Defterlerin ibraz edilmemesi

SSK defter ibraz edilmemesi ceza

SSK defter teslim edilmemesi ceza

SGK defter ibraz edilmemesi ceza

SSK defter teslim edilmemesi ceza

Yasal defterlerin teslim edilmemesi

Yasal defterlerin geç teslim edilmesi

 

Web Adresi : www.yevmiyemaddesi.com

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..