Dört Yıldır Bir İşyerinde Çalışmaktayım. İşveren Tarafından İşime Son Verilmek İsteniyor. 1- Kıdem Tazminatı Alabilir miyim? 2-İhbar Tazminatı Alabilir miyim? 3-İşsizlik maaşı alabilir miyim?

1-  Kıdem Tazminatı Alabilmeniz İçin Çalıştınız İşyerinin İş Kanunu Hükümlerine Tabi Bir İşyeri Olması Gerekir. 4857 Sayılı İş Kanunun 4.Maddesinin İstisnalar Başlığını Taşımakta Olup, Maddenin (I) Bendinde “ 507 Sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Kanununun 2 Nci Maddesinin Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde.” Denilmek Sureti İle Bu Kapsamdaki İşyerlerinin İş Kanun Hükümlerinden İstisna Olduğu Vurgulanmıştır. Eğer Çalıştığınız İşyeri Üç Kişinin Çalıştığı Ve Esnaf Ve Sanatkâr Tanımına Uyan Bir İşyeri İse İşten Çıkma Veya Çıkarılma Nedeni İle Kıdem Tazminatı Alamazsınız.

            İş Kanununa Tabi Bir İşyerinde Bir Yıllık Çalışma Süresini Tamamlayanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanır. Kıdem Tazminatına Hak Kazanmanın Diğer Şartı İse İş Kanunu Tarafından İşverene Verilen Haklı Sebeplerle İşe Son Verme Sebeplerinin Dışındaki Nedenlerle İşveren Tarafından İşinize Son Verilmesi Gerekir. İşvereninizden Her Geçen Tam Yıl İçin 30 Günlük Ücreti Tutarında Kıdem Tazminatı Alırsınız. Bir Yıldan Artan Süreler İçin De Aynı Oran Üzerinden Kıdem Tazminatı Alırsınız.

2- İhbar Tazminatı (Bildirim Şartına Uymama Tazminatı)  : 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesi Süreli Fesih Başlığını Taşımakta Olup İhbar Tazminatı Bu Maddede Ele Alınmıştır. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini Sonlandırmak İsteyen Taraf İşveren Veya İşçi Bu Durumu Belirli Bir Süre Önceden Karşı Tarafa Bildirmek Zorundadır. Hizmet Akdini Sonlandırma İsteği Karşı Tarafa İş Kanunun Belirlediği Sürelere Uymadan Sonlandırılır İse Sonlandıran Taraf Diğerine Kanunda Belirtilen Bildirim Öneli Sürelerine İlişkin Ücret Tutarında Tazminat Ödemek Zorundadır.

Hizmet Akdinin Sonlandırılmak İstenmesinde Uyulması Gereken Bildirim Süreleri

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta,

            İşyerinde dört yıldır çalıştığınız için sizin bildirim süreniz sekiz haftadır. İşveren işinize son vereceğini sekiz hafta önce size bildirmesi gerekir aksi takdirde bu bildirim süresine uymaması halinde size sekiz haftalık ücretiniz karşılığında ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

3- İşsizlik Sigortası : İşsizlik sigortasının dayanağı 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunudur.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

             a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

             b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

             c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

             Süre ile işsizlik ödeneği verilir.

İş sözleşmesi işveren tarafından haklı sebepler dışındaki nedenlerle işinize son verilmesi durumunda

Son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödediniz ve son 120 günde kesintisiz aynı işyerinde çalıştığınız için işsizlik maaşına hak kazanırsınız.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

İşsizlik maaşından tek kesinti binde 7,59 oranında damga vergisidir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

Örnek Hesaplama : 2017 yılında asgari ücretin bürüt tutarı 1.777,50 TL dir. Son dört ayda asgari ücret üzerinden maaş almakta olan çalışanın alacağı işsizlik maaşı;

Son dört ayda alınan ortalama brüt ücret :  1.777,50

Damga Vergisi :  %0 7,59   (binde yedi virgül ellidokuz)

( Ortalama Brüt Ücret x %40 ) – Damga Vergisi = Alınacak İşsizlik Maaşı

( 1.777,50 x %40 ) = 711,00

Damga Vergisi = 711,00 x %0 7,59  =  5,40

Alınacak İşsizlik Maaşı (net)  = 711,00 – 5,40 = 705,60 TL

 

 

Benzer Kavramlar / Sorular     :

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır.

Ne kadar işsizlik maaşı alabilirim.

İşten çıkarılma maaşı

İşsizlik maaşı ne kadar alabilirim?

İşsizlik maaşını kimler alır?

Ne kadar zaman işsizlik maşı alabilirim?

İşsizlik maaşını kim ödüyor?

İşsizlik maaşı kime ödenir?

İşsizlik maaşını kimler hak eder?

İşsizlik maşı almanın yolları

Bir cevap yazın