Ev hanımlarının sigortalılığı

Ev hanımlarının sigortalılığı

    Evlerde belirli işleri yapan ev hanımları kanunların ön gördüğü şartları taşımaları koşuluyla 4/b (eski Bağ-Kur)kapsamında avantajlı prim ödemesi yapabilecekler.

     2008 Yılında 15 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün sayılması şeklinde başlayan uygulama 2012 yılında 19 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün olarak sayılması şeklinde devam etmektedir.

    5510 sayılı  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Geçici 16. Maddesine istinaden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları  Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen kadın isteğe bağlı sigortalılar; bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler.

        2012 Yılı İçin Ödenecek Prim Tutarları

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında  ; 29,55 TL x 19 x % 32 = 179,66 TL,

1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 31,35 TL x 19 x % 32 = 190,61 TL*,

 prim ödeyeceklerdir.

    193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin tam metni

“ 6. (Değişik: 28/3/2007-5615/1 md.) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu,örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları,

tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

İlgili Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Ev hanımlarının sigortalılığı

Ev hanımlarının indirimli sigorta prim ödemesi

Ev hanımlarının avantajlı prim ödemesi

Prim Ödemelerinde ev hanımlarına sunulan avantaj

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..