Gelir Vergisi Hadleri 2022

Gelir Vergisi Hadleri 2022

Her yıl Aralık ayında yeni yıl uygulanacak Gelir Vergi mevzuatı ile ilgili had ve tutarlar Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile yayınlanmaktadır.

21 Aralık 2021 tarihinde 31696 sayılı Resmi Gazete de 2022 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarların yer aldığı 317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Benzer Kavramlar

gelir vergisi hadler

gelir vergisi oranı

basit usul hadler

basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme

basit usul toplu belge düzenleme

basit usul günlük fatura kesme

basit usul günlük fatura düzenleme

Vergiden muaf esnaf

mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 9.500 TL, – mesken kira istisnası

2022 yılı ücretli yemek bedeli istisnası  34 tl

23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL,

engelli vergi indirimi – sakatlık vergi indirimi – hastalık vergi indirimi – ücret vergi indirimi

31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için      2.000 TL,

– İkinci derece engelliler için        1.170 TL,

– Üçüncü derece engelliler için        500 TL,

her bir araç için kiralık araç gider limiti 8.000 TL

binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000,00 -TL’si gider yazılabilir.

binek otomobil giderlerinde sınırlama

binek oto gider sınırlaması

gelir vergisi tarifesi – gelir vergisi oranları -gelir oranları

Basit Usulde Kazanç Tespiti ile İlgili Hususlar

Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

2021 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

 

 

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..