Genç Mükelleflerde Gelir Vergisi ve Bağkur Prim Teşviki

Genç Mükelleflerde Gelir Vergisi ve Bağkur Prim Teşviki

    Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası hem vergisel açıdan hemde Sosyal Güvenlik (4/b – BAğkur) Primi açısından mükellef olacak gençlere avantaj sağlamaktadır.

     Vergi Uygulaması açısından Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 5 Mayıs 2016 tarihli 29703 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 292 SeriNolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamaya başlanmıştır.

Vergi Uygulaması Açısından Resmi Gazeteye Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı konu ile ilgili 19.07.2018 tarihinde 2018/28 sayılı Genelgeyi yayımlamıştır.

SGK GENELGESİ 2018-28

Genç Girişimcilik Kazanç İstisnası Şartları  :

  • İlk defa Gelir Vergisi mükellefi olmak
  • Mükellefiyet başlangıç tarihinde 29 yaşını doldurmamış olmak
  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Gelir Vergisi Kazanç İstisnasından Gençlere Sağlanan Avantaj :  

Şartlarının sağlanması halinde faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır. Yani yıllık 75.000,00 TL’ye kadar ki net kazanç dan vergi çıkmayacak bu rakamın üzerine çıkılır ise vergi çıkacaktır.

Bağkur Prim Ödemesi Açısından Gençlere Sağlanan Avantaj :  

Şartları sağlayan gençlerin bir yıl süreyle asgari ücret üzerinden 4/b (Bağkur) primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

 

Vergi Dairesine dilekçe elden verile bilineceği gibi taahhütlü posta ile veya İnter Aktif Vergi dairesinden de verilebilmektedir.

Vergi Dairesine Verilecek Dilekçe Örneği

Konu : Genç Girişimci İstisnası Kapsamında Olduğuma Dair Tespit ve Yazı Talebi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım. Vergi uygulaması açısından gereğinin yapılmasını ve SGK Müdürlüğü’ne verilmek üzere genç girişimci istisnası kapsamında olduğuma dair gereğinin yapılmasını ve SGK’ ya verilmek üzere yazının tarafıma verilmesini talep eder arz ederim.

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilecek Dilekçe Örneği

Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe elden verile bilineceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

Konu : 4-b (Bağkur) Sigortalısı Olarak Genç Girişimci Desteğinden Faydalanma Talebi

Kurumunuzun ………………………T.C./Sicil no’lu 4/b (Bağkur) kapsamında sigortalınızım.

18/05/2018 tarihli ve 30425  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım.

……………….tarihinden itibaren 4-b (Bağkur) kapsamında sigortalılığım başlamış olup bu tarihten itibaren 4-b (Bağkur) prim desteğinden faydalanmayı ve ilk tescil tarihinden itibaren adıma tahakkuk ettirilen prim borçlarımın silinmesini ve teşvik süresince tahakkuk edecek prim borçlarımın da Genç Girişimci Teşvik uygulaması kapsamında muaf tutulmasını talep eder gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

Benzer Kavramlar    :

Genç girişimci istisnasından kimler faydalabilir

Genç girişimci vergi teşviki

Genç girişimci bağkur teşviki

Gençlere vergi teşviki 

Genç vergi indirimi

Gençlere sağlanan teşvik

Gençlere bağkur teşviki

Genç 4-b teşviki

Gençlere sağlanan teşvikler

Gençlere tanınan teşvikler

Motokurye işyeri açılış

Moto kurye işyeri açılış

Yeni mükellefiyet açılış avantajlar

Yeni mükellef nasıl açılır avantaj

Yeni mükellefiyet açılışı avantaj

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..