Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Beyan Dönemleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Beyan Dönemleri

2021 Yılı için;

1.Dönem ) Ocak-Şubat-Mart              –  30 Nisan 2021 Tarihine kadar ,

2.Dönem ) Nisan-Mayıs-Haziran       –  31 Temmuz 2021 Tarihine kadar,

3.Dönem ) Temmuz-Ağustos-Eylül   –  31 Ekim 2021 Tarihine kadar,

2.Dönem ) Ekim-Kasım-Aralık          –  31 Ocak 2022 Tarihine kadar ,

Vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlayıp yayınladığı

Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Uygulama Rehberine (Güncelleme 03/12/2020) ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayabilirsiniz

https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1738/Mevzuat-Dosya/01072020-gekap-rehberi.pdf

22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) “ ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin dönemlerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili tebliğ de “ “ MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

(4) 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  1. a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

  2. b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

(5) 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  1. a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

  2. b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

  3. c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

(6) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

(7) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir. “ ibaresi yer almaktadır.

Benzer Kavramlar   :

Poşet beyannamesi

Poşet beyannamesi dönem

Geri Kazanım beyannamesi dönemler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde dönemler

Poşet beyannamesi ne zaman verilir

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ne zaman verilir

Poşet beyanı zaman

Poşet beyanı ne zaman

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..