logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 02-17-2019
Saat: 16:38

Yevmiye Maddesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YAKUP ÜÇKARDEŞ
Site Map Contacts anasayfa

KATEGORİLER

TAKVİM

Şubat 2019
P S Ç P C C P
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

POPÜler YAZILAR

Ana Sayfa » MAKALELER
yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 18 Eylül 2012 / 10:59

18.09.2012

 

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.
Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4
Ümraniye/İst.(Medine Cami Arka Sokağı)
Web : www.yevmiyemaddesi.com
Mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

           Cevap 1: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ,  Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 19.03.2012 tarihli B.11.0.KUG.0.10.00.00.5477 sayılı “ Asgari Kapasaite “ başlıklı “ GENELGE (2012/KDGM-03/EŞYA) “ nın 4. maddesini (ç) bendinde

“ç) Gerçek kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması,” denilmek suretiyle daha önce gerçek kişiler için ölçü taşıma kapasitesi ve 25 ton iken bu konuda değişiklik yapılıp yüklü ağırlık ölçü olarak alınmış olup 35 ton olarak belirlenmiştir. Gerçek kişilerde ilk K1 Belgesi alımlarında ve yenilemelerde bundan sonra 35 ton yüklü ağırlığı şartı uygulanacaktır.

 

            Cevap 2 : 11.06.2009 tarihli, 27255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 24. maddesi “ Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar” başlığını taşımakta olup ilgili maddenin “b) Eşya ve kargo taşımalarında;” fıkrasının 4. maddesinde “K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.” Denilmek sureti ile asgari kapasite şartını yerine getirecek araçlarda 20 yaş sınırı getirilmiş olup asgari kapasite şartını aşan taşıtlar için yaş şartı aranmamaktadır.

İlk defa K1 belgesi alacağınızdan alacağınız araç ve araçların yüklü ağırlığının 35 ton olması gerekir. Otuzbeş tona kadar araçların yaşlarının 20 yaş ve altında olması gerekir fakat asgari kapasite şartı yerine getirildikten  sonra, yani gerçek kişilerde 35 ton yüklü ağırlık şartı yerine getirildikten sonra alınacak araçlarda yaş şartı aranmayacaktır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

K1 Belgesinde had

K1 Belgesinde taşıma kapasitesi

K1 Belgesinden tonaj haddi

K1 Belgesinden tonaj kapasitesi

K1 Belgesi araç özelliği

K1 Belgesinde araç haddi

K1 Belgesinde araç taşıma kapasitesi

K1 Belgesinden araç tonaj haddi

K1 Belgesi araç özellik

K1 yaş şartı

K1 Yetki Belgeli araçlarda yaş şartı

K1 araç yaş şartı

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 6 Haziran 2012 / 14:26

                 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. maddesi “ Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları “ başlığını taşımakta olup ilgili maddenin 8. Fıkrasının (b) bendinde “b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.” denilmektedir.

            Limited Şirket olarak sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık faaliyetinde bulunanlar 75 ton taşıma kapasitesi ve Orta Düzey Yönetici Belgesine sahip olma veya bu belge sahip olanları istihdam etmek zorunda değildir.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

75 ton muafiyet şirket

75 ton taşıma kapasitesi muafiyet şirket

75 ton özmal muafiyet

K1 Muafiyet

K1 tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Taşıma kapasitesi muafiyet

Asgari kapasite muafiyet

Araç yaş şartı muafiyet

OYD muafiyet

Orta düzey yetki belgesi muafiyet

Şirketlerde taşıma kapasitesi muafiyet

Şirketlerde tonaj muafiyet

Şirket 75 ton muafiyet

Şirket 75 ton istisna

Şirket K1 75 ton istisna

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 6 Haziran 2012 / 13:37

                    Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici Madde 2. “(1) 25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları, 24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı ile 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmaz. (Ek cümle:RG-31/12/2011-28159) Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.” denilmek suretiyle 25.02.2006 tarihine kadar K1 Yetki Belgesi almış iseniz 25 ton taşıma kapasiteli araç veya araçlara sahip olma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

25 ton muafiyet

25 ton taşıma kapasitesi muafiyet

25 ton özmal muafiyet

K1 Muafiyet

K1 tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Tonaj muafiyet

K1 taşıma kapasitesi muafiyet

Taşıma kapasitesi muafiyet

Asgari kapasite muafiyet

Araç yaş şartı muafiyet

OYD muafiyet

Orta düzey yetki belgesi muafiyet

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 6 Haziran 2012 / 9:33

          5510 sayılı kanunun 81. maddesi “ Prim oranları ve Devlet katkısı “ başlığını taşımakta olup ilgili maddenin (ı) bendinde özel sektör işverenlerine 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştırmaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş (5) puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar:

Teşvik

Sigorta işveren teşviki

İşverene Teşvik

%5 lik teşvik

Yüzde beşlik teşvik

%5 lik sigorta teşviki

Yüzde beşlik sigorta teşviki

Prim avantajı

Prim İndirimi

Sigorta prim teşviki

Sigorta prim borç teşvik

İşverene sigorta prim indirimi

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 20 Mayıs 2012 / 14:21

S.M.M.M. Yakup Üçkardeş

Atatürk Mah. Mimar Sinan Sok.

Atam İş Merkezi B Blok No:14/13 Kat : 4

Ümraniye/İst.

Ücretsiz Danışma Tlf. : 0216 – 412 26 62 Faks : 0216 – 329 72 31

web : www.yevmiyemaddesi.com

mail : smmm.yakupuckardes@hotmail.com

 

 

 

               Aşağıdaki soruların cevabını 0216 – 412 26 62 no’ lu ücretsiz danışma hattından S.M.M.M. Yakup Üçkardeş’ den alabilirsiniz.

 

MUHTELİF KONU VE SORULAR

Adisyon tipi perakende satış fişini kimlerin kullanması gerekir?

Asgari geçim indiriminin tanımı ve kapsamı:

Asgari geçim indirimi ; Birden çok işverenden ücret alınması durumunda  :

Asgari geçim indirimi : Diğer ücretli kapsamındakiler (örnek: Basit usul mükellefiyete tabi ticari takside çalışan sigortalılar) AGİ’ den faydalanabilirler mi?

Asgari geçim indirimi : Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanlar AGİ’ den faydalanabilir mi?

Asgari geçim indirimi : SSK’ lı (4/a) olarak çalışan bir sigortalının eşi bağkur (4/b) kapsamında sigortalı ise SSK’ lı çalışan kişi (4/a) eşinden dolayı %10 luk orandan faydalanabilir mi?

Ağır ve tehlikeli işler :

Ağır ve tahlikeli işlerin hangi işler olduğu :

Amortisman – Kamyon Damperinin amortisman oranı kaçtır?

Apartman kapıcılarının ücretleri gelir vergisinden istisnadır :

Araç satışlarında hangi değer üzerinden satış bedeli beyan edilecek ve fatura kesilecektir? (kasko değeri / gerçek satış bedeli) :

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 17 Mayıs 2012 / 21:53

       Cevap : Benzer bir konuda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) müteahhidin arsa sahibine kat karşılığı teslim ettiği daireyi arsa sahibi açısından yeni iktisap olarak değerlendirmiş ve konu ile ilgili 19/04/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Mük.80-4-278 sayılı özelgede “Diğer taraftan, arsa karşılığı alınacak gayrimenkulün yeni bir iktisap kabul edilerek 5 yıllık süre içerisinde ortağı olduğunuz şirkete idari bina olarak teslimi elden çıkarma kapsamında değerlendirileceğinden, elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.” demek sureti ile arsa sahibinin kendisine müteahhit tarafından teslim edilen dairenin 5 yıl içinde devri halinde Değer Artış Kazancı uygulanacağını özelge de belirtmiştir.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Kat karşılığı inşaat

Kat karşılığı inşaat arsa sahibine teslim değer artış kazancı

Kat karşılığı inşaat değer artış kazancı

Kat karşılığı inşaat daire teslimi

Müteahhit daire teslimi değer artış kazancı

Müteahhidin arsa sahibine daire teslimi değer artış kazancı

Arsa karşılığı inşaatta arsa sahibine daire teslimi değer artış kazancı

Arsa sahibi değer artış kazancı

Daire satışı değer artış kazancı

Daire değer artış kazancı

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 17 Mayıs 2012 / 20:00

Cevap : 770 TL

 Kaynak : 411 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Fatura kesme sınırı

Fatura düzenleme sınırı

Fatura sınırı

Faturalandırma sınır

Yazar kasa fiş düzenleme sınırı

Yazarkasa fiş sınır

2012 Fatura kesme

20012 Yazarkasa sınır

2012 yılı fatura düzenleme sınırı

Fiş düzenleme sınırı

Yazarkasa sınır

Yazarkasa fiş sınır

Fatura kullanma sınır

 

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 11 Mayıs 2012 / 23:33

    Sigortalılığı sona eren çalışanların işten çıkış bildirimlerini, “Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” ( 5510 sayılı kanun 102. Maddesi (J) bendi )

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

İşten çıkış ceza

SSK işten çıkış bildirim ceza

SGK işten çıkış bildirim ceza

İşçi çıkış ceza

İşten çıkış bildirim ceza

 

Web Adresi : www.yevmiyemaddesi.com

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 11 Mayıs 2012 / 23:09

Defter ve belgeler Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz edilmek zorundadır.(5510 sayılı kanun madde 86)

Kurum tarafından yapılan ihtara rağmen defter ve belgeleri mücbir sebep olmaksızın 15 gün içinde kuruma teslim etmeyenlere;

1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,

İdari para cezası (İPC) kurum tarafından uygulanır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Defterlerin ibraz edilmemesi

SSK defter ibraz edilmemesi ceza

SSK defter teslim edilmemesi ceza

SGK defter ibraz edilmemesi ceza

SSK defter teslim edilmemesi ceza

Yasal defterlerin teslim edilmemesi

Yasal defterlerin geç teslim edilmesi

 

Web Adresi : www.yevmiyemaddesi.com

yazarYazar: S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ | tarihTarih: 11 Mayıs 2012 / 22:36

    İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.

 

Konu İle İlgili Benzer Kavramlar :

Defter saklama süresi

SSK Defter Saklama Süresi

SGK Defter Saklama Süresi

Defter ve Belge Saklama

SSK defter zaman aşımı

Defter saklama zaman aşımı

Toplam 5 sayfa12345