İşçi açısından çalıştığı işyerinin devri geçerli bir kıdem tazminatı isteme sebebimi dir?

Cevap : Devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz.

Kaynak  : 4857 sayılı İş Kanunu Madde 6

Bir cevap yazın