İşçi Maaş Haczi – İşçi Ücret Haczi

İşçi Maaş Haczi – İşçi Ücret Haczi

          Çalışanların üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı alacaklılar tarafından çalışanın maaşına ve işverenden olan diğer alacaklarına haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi İcra Daireleri tarafından yapılmaktadır. İcra Dairesi tarafından işverene gönderilen bu yönde ki yazılara Müzekkere denmektedir. 2004 nolu İcra İflas Kanunun ” Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası ” bölümünde ” 32. madde ” İcra emri ve muhtevası ” başlığını taşır ve ilgili madde de gereğinde 7 gün içerisinde borcun ödenip ödenmeyeceği gerekçesi ile birlikte icra dairesine yazı ile cevap verilmelidir. İşçinin net maaşının 1/4’üne haciz konulabilirken işçinin işverenden alacağı olan tazminatlarına, sosyal haklarına, alacaklarına ve emekli ikramiyesini tamamına  işçinin borçlu olduğu miktarı karşılayacak şekilde haciz konulabilir. Maaş haczi kanuni kesintiler yapıldıktan sonra ki (ssk, ücret gelir vergisi, damga vergisi) net maaş üzerinden, çıplak ücret üzerinden yapılmaktadır. İcraya konu borç vadeye yayılarak ödenecek ise işleyecek faiz ve masraflar konusunda alacaklının icrayı takip eden avukatı ile görüşülmesi gerekmektedir. İşçinin işten ayılmış olması veya daha sonra ayrılması durumunda İcra Dairesi yazılı olarak bilgilendirilmelidir. İcra yazısı (Müzekkeresi) işverene tebliğ edilmesinden önce işçi işten çıkmış, ayrılmış ise işveren işçinin işten ayrıldığını dolayısıyla maaşından haciz işlemi yapılamayacağını İcra Dairesine bildirmek zorundadır. İşverenin İcradan gelen yazıya cevap vermemesi, işçi çalıştığı halde işçiden gerekli kesintiler yapılıp İcra Dairesinin hesabına yatırmaması durumunda 2004 nolu İcra İflas Kanunun 356. maddesine istinaden başka bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın işçinin borcu işverenden alınmaktadır. İşçiden yapılacak kesintilerin yatırılacağı hesap İcra Dairesinden gelen yazının (Müzekkerenin) altında yazmaktadır. Ödeme dekontlarına İşçinin Adı- Soyadı ve İcra Dosya numarası yazılmalıdır. İşveren gelen İcra Yazısının ve zarfının fotokopisi, kendisinin yazıp imzalamış olduğu cevabi yazıyı İcra Dairesine İadeli Taahhütlü posta ile göndermelidir. İşçi işten çıkmış ise işçinin ” Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ” de icra dairesine gönderilecek belgelere eklenmelidir. Borcun bittiği konusunda İcra Dairesi ile mutabakat sağlandıktan sonra İcra Dairesinden borcun kalmadığına dair yazı alınmalıdır.

 

Benzer Kavramlar : 

İşçinin maaşına haciz işlemi

Maaş haczi nasıl oluyor

İşveren maaş haczi için ne yapmalı

Hacizli ücret için ne yapılmalı

Ücret haczi nasıl oluyor

İşçiye haciz uygulaması

Maaş haciz işveren ne yapmalı

Ücret haciz işveren ne yapmalı

Kıdem tazminatı haczedilebilir mi?

Maaşa gelen haciz nasıl ödenir?

İşçi haczi nasıl ödenir?

İşçiye gelen haciz için ne yapmak gerekir?

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..