Kira Geliri (GMSİ) : 2011 Yılı Mesken Kira Gelirlerine Uygulanacak İstisna tutarı Kaç TL dir?

2011 Yılı Mesken Kira Gelirlerine Uygulanacak İstisna Tutarı 2.800.00 TL dir. (Kaynak : Gelir Vergisi Genel Tebliğ : 278 )

Önemli : İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Önemli : Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Bir cevap yazın