Lazer Epilasyon Hizmetlerini KDV Oranı Kaç dır?

Lazer Epilasyon Hizmetlerini KDV Oranı Kaç dır?

Konu ile ilgili Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 13.07.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-44-531 sayılı özelgesi mevcut olup ilgili özelge de gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra ” Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı B bölümünün 21 inci sırasında; “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, güzellik merkezinizde verilen lazer epilasyon hizmeti KDV oranlarını düzenleyen Kararnamenin yukarıda belirtilen hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (% 18) KDV ye tabidir. ” denilmektedir.

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..