Limited Şirketlerde Hisse Devri / Ortaklık Paylarının Devri

Limited Şirketlerde Hisse Devri / Ortaklık Paylarının Devri

Limited şirketlerde ortaklık payının / ortaklık hissesinin devri mümkün olup, gerekli görülmesi halinde ana sözleşme ile de yasaklanabilir. Diğer taraftan ana sözleşmeye hüküm konularak ortaklık payının devri genel kurul onayı olmaksızın da gerçekleştirilebilinir. Ana sözleşmede bu yönde bir hüküm yok ise ortaklık payı devri genel kurul onayına tabidir.
Ortaklık payının devrinin genel kurulun onayına tabi olduğu durumlarda genel kurul ortaklık payı devrini sebep göstermeksizin red edebilir.
Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. Ortaklık payı devri genel kurul tarafından, başvurudan itibaren üç ay içinde reddedilmediği takdirde genel kurul pay devrine onay vermiş sayılır.
Türk Ticaret Kanunun 595. maddesi gereğince ortağın sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır.
Hisse devrinin genel kurul tarafından onaylanmasında yeter sayı (nisap) açısından değerlendirilmesinde, ortaklık payının devri T.T.K. 621. madde de ki ” Önemli Kararlar ” kapsamında değildir bu nedenle genel kurul ortaklık payının devri kararını T.T.K. 620. maddede ki ” Olağan Karar Alma ” maddesine istinaden toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alır.

Limited Şirketlerde Hisse Devrini Aşamaları;
1. İşlem) Hisse/pay devri ile ilgili alıcı ve satıcı noterde hisse devir işlemini (Pay Devri Sözleşmesi / Devir Temlik Sözleşmesi) yapmaları gerekmektedir. Sözleşmenin alıcı ve satıcının imza aşamalarından sonra noter tarafından onaylanır ve hem alıcıya hem de satıcıya en az birer nüshası verilir.
Noterde yapılacak Hisse/Pay devri işlemi esnasında, alıcı ve satıcının kimlikleri ve hisse devir işlemine tabi tutulan şirketin en son hisse durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin bulunması gerekir.

2. İşlem) Pay devrinin genel kurul tarafından kabul edildiğine dair kararın notere onaylatılması gerekir.

3. İşlem) Mersis sisteminden
« https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index « linki kullanılarak değişiklik başvurusu yapılması gerekmektedir.
Mersis sistemine şirket yetkilisinin

 

Benzer Kavramlar :
Ticaret kanunda şirketler
Limited şirket maddeleri
Limited maddeleri
ltd maddeleri
ltd şirket maddeleri
Limited şirket ticaret kanunu
Limited ticaret kanunu
Limited şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
Limited şirketler ticaret kanunda hangi maddelerde
Ticaret kanunu Limited şirketler
Ticaret kanunda Limited şirketler
Ticaret kanunda Limited
Ticaret kanunu Limited
Ticaret kanunda Limited şirket hükümleri hangi maddelerde
Ticaret kanunda Ltd Ticaret kanunda L.t.d
Ticaret kanunu ltd  Ticaret kanunu l.t.d
Ticaret kanunda Limited şirket hükümleri hangi maddelerde

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..