Limited Şirketlerde Tasfiyeye Başlangıç Maliyeti ve Tasfiye İle İlgili Notlar

Limited Şirketlerde Tasfiyeye Başlangıç Maliyeti ve Tasfiye İle İlgili Notlar

Aşağıda ki maliyetler 2021 yılı için geçerlidir. Her yıl ticaret sicil harçları artmaktadır.

73,70 – Bir adet Tasfiye Başlangıç Kararının Noter Tasdik bedeli

1.568,10 – Kararın Ticaret Sicile Tescil bedeli

336,60 – Alacaklara Üç Adet Çağrı İlan Bedeli 

1.978,4 – Yaklaşık Toplam Maliyet (Bu maliyet noter ve sicil tescil maliyetleri olup işi yapanın uygulayacağı emek maliyeti hesaba dahil değildir.)

 

Limited şirketlerin sonlandırılmasına (kapanmasına) hak sahipleri tarafından karar verilmesi halinde şirketin normal sonlandırma işlemi tasfiye sürecini tamamladıktan sonra olabilmektedir.

27.01.2013 tarihli 28541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 90. maddesinden 104 maddesine kadar olan maddeler Limited Şirketler ile ilgilidir. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 104. maddesi ” Sona Erme, Tasfiye, Tasfiyeden Dönme ve Ek Tasfiye Uygulanacak hükümler ” başlığını taşımaktadır. İlgili madde metnin de ” MADDE 104- (1) Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır. ” denilmektedir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketler bahsinin yer aldığı maddelerden 543. madde ” Tasfiye sonucu dağıtma ” başlığını taşımak olup ilgili madde de ” (2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. ” denilmektedir.

Diğer tartan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 643. maddesi Limited Şirketler ile ilgili olup ilgili madde de ” D) Tasfiye MADDE 643- (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır ” denilmektedir ve bu yüzden Anonim Şirketlere uygulanan üç aylık tasfiye süresi Limited Şirketlere de uygulanmaktadır.

Limited Şirketlerde tasfiye süreci tasfiye kararının ticaret sicile tescilini takiben Alacaklılara yapılan 3. ilandan sonra başlar ve üç ayın tamamlanması sonu alınacak Tasfiye Sonu Kararının ticaret siciline tescili ile şirketin ticaret sicil kaydı sona erer.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Ticaret Sicil Yönetmeliği

Benzer Kavramlar :

Limited şirket tasfiye başlangıç maliyeti

Limited şirket tasfiye başlangıç bedeli

Limited şirket tasfiye kaç lira tutar

Limited şirket tasfiye bedeli

Limited şirket tasfiye başlangıç bedeli

Limited şirket tasfiye başlangıç kaç lira

Limited şirket tasfiye başlangıç kaç para

limited şirketlerde tasfiye başlangıç maliyeti

Llimited şirketlerde tasfiye başlangıç bedeli

limited şirketlerde tasfiye kaç lira tutar

limited şirketlerde tasfiye bedeli

limited şirketlerde tasfiye başlangıç bedeli

limited şirketlerde tasfiye başlangıç kaç lira

limited şirketlerde tasfiye başlangıç kaç para

limited tasfiye başlangıcı maliyeti

limited tasfiye başlangıcı kaç lira

şirket tasfiye

tasfiye süresi ne kadar

tasfiye zamanı

tasfiye süresi

tasfiyede süre

tasfiye de süre

 

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..