Mal ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli Vergi Oranlarının Uygulama Süresi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli Vergi Oranlarının Uygulama Süresi

Geçici Olarak Uygulanacak İndirimli KDV Uygulaması

30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ” Mal ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik ” kararında indirimli KDV uygulamasının vadesi 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşabilmek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-2.pdf

Geçici Olarak Uygulanacak İndirimli Stopaj Uygulaması

30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ” 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4311) ” kararında indirimli vergi kesintileri (stopaj) uygulamasının vadesi 30.09.2021 tarihine uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşabilmek için aşağıda ki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-1.pdf

Yukarıda ki hususlar ile ilgili İ.S.M.M.M.O.’nun hazırlamış olduğu İndirimli vergilerin listesine ulaşmak için aşağıda ki linki tıklayabilirsiniz.

https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2583/Mevzuat-Dosya/02062021-duyuru.pdf

Benzer Konu ve Kavramlar   :

İndirimli KDV oranı uygulaması

İndirimli Stopaj oranı uygulaması

İndirimli Kira Stopajı oranı uygulaması

İndirimli Kira Stopajı uygulaması

İndirimli Kira tevkifatı uygulaması

İndirimli Kira KDV uygulaması vade

İndirimli vergi uygulaması

İndirim kdv stopaj

İndirim stopaj

İndirim tevkifat

İndirimli vergi devam ediyor mu

İndirimli vergi oranı uygulaması devam ediyor mu

İnidim vergi

İnidim stopaj

İnidim kira stopajı

İnidim kira tefvkifatı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..