Mesken Kira Geliri İstisnası

Mesken Kira Geliri İstisnası

2022 Yılı İçin

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 9.500,00 -TL’si Gelir Vergisinden müstesnadır.

( 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu – madde 21 – 317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

317 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

2021 Yılı İçin

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 7.000,00 -TL’si Gelir Vergisinden müstesnadır.

( 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu – madde 21 – 313 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

313 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

 

Benzer Kavramlar :

kira istisnası

mesken kira istisna

mesken kira geliri istisnası

2022 yılı kira geliri istisna tutarı

konut kira geliri istisna tutarı

2022 mesken kira geliri muafiyeti 2022

2022 mesken kira gelirinde muafiyeti 2022

beyan dışı bırakılan kira geliri

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..