Raporlu İşçi, İşveren Tarafından İşten Çıkarılabilir Mi? (Hastalık Veya İş Kazası Hallerinde)

Raporlu İşçi, İşveren Tarafından İşten Çıkarılabilir Mi? (Hastalık Veya İş Kazası Hallerinde)

4857 Sayılı İş Kanunun 25 / I- Sağlık Sebepleri / B Bendinde”(A) Alt Bendinde Sayılan Sebepler Dışında İşçinin Hastalık, Kaza, Doğum Ve Gebelik Gibi Hallerde İşveren İçin İş Sözleşmesini Bildirimsiz Fesih Hakkı; Belirtilen Hallerin İşçinin İşyerindeki Çalışma Süresine Göre 17 Nci Maddedeki Bildirim Sürelerini Altı Hafta Aşmasından Sonra Doğar. Doğum Ve Gebelik Hallerinde Bu Süre 74 Üncü Maddedeki Sürenin Bitiminde Başlar. Ancak İşçinin İş Sözleşmesinin Askıda Kalması Nedeniyle İşine Gidemediği Süreler İçin Ücret İşlemez.” Denilmiştir. 4857 Sayılı Kanun 17. Maddesi Süreli Fesih      Madde 17 – Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Feshinden Önce Durumun Diğer Tarafa Bildirilmesi Gerekir. İş Sözleşmeleri;
A) İşi Altı Aydan Az Sürmüş Olan İşçi İçin, Bildirimin Diğer Tarafa Yapılmasından Başlayarak İki Hafta Sonra,
B) İşi Altı Aydan Birbuçuk Yıla Kadar Sürmüş Olan İşçi İçin, Bildirimin Diğer Tarafa Yapılmasından Başlayarak Dört Hafta Sonra,
C) İşi Birbuçuk Yıldan Üç Yıla Kadar Sürmüş Olan İşçi İçin, Bildirimin Diğer Tarafa Yapılmasından Başlayarak Altı Hafta Sonra,
D) İşi Üç Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin, Bildirim Yapılmasından Başlayarak Sekiz Hafta Sonra, Feshedilmiş Sayılır. Burada İşyerinde 1 Yıl Çalışmış Olan İşçi Hastalık Nedeni İle Rapor Aldığında 1 Yıllık Çalışma Süresine Bağlı Bildirim Öneli 4 Hafta Olduğundan 4 Haftayı 6 Hafta Geçecek Şekilde Rapor Alması Durumunda İşveren İşçinin Kıdem Tazminatını Ve Duruma Göre (İşveren İhbar Öneline Uymamış İse) İhbar Tazminatı Ödeyerek İşten Çıkarabilir.
S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..