Soru : Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler Yevmiye Defterinin kapanış tasdikini ne zaman yaptırmaları gerekir kapanış tasdiki yaptırılmaz ise cezası ne kadar?

Soru : Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler Yevmiye Defterinin kapanış tasdikini ne zaman yaptırmaları gerekir kapanış tasdiki yaptırılmaz ise cezası ne kadar?

Sorunun cevabı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesinde yer almaktadır. İlgili madde de “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” İbaresi yer almaktadır.

Dolayısla Yevmiye Defterlerinin kapanış onayı defterin ait olduğu dönemi takip eden yılın 30 Haziran tarihine kadar yaptırılması zorunludur.

Yevmiye defteri kapanış onayının mükellef tarafından yaptırılmaması durumunda T.T.K. madde 562/c ‘yen göre 4.000 TL İdari para ceza uygulanmaktadır.

Benzer Kavramlar :

yevmiye defteri kapanış tasdiki ne zaman yaptırılır

yevmiyedefteri kapanış tasdiki ne zaman yaptırılır

defter kapanışı

defter kapanış tasdiki

yevmiye kapanış zamanı

yevmiye kapanış ayı

yevmiye kapanış ceza

yevmiye defteri kapanış tasdiki ceza

yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiki

yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdik cezası

yönetim kurulu karar defteri kapanış ayı onay

noter defter kapanışı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..