Soru : Bilgisayar tamir ve yedek parça perakende satışı yapan şahıs işletmesiyiz. Personellerimiziz öğlen yemek ihtiyacını karşılamak için bir lokanta ile günlüğü 25,00 + KDV’ den anlaştık. Personellerimiz öğlen yemekleri anlaşma yapmış olduğumuz lokantaya giderek yemektedirler. Personeller için lokantaya yapmış olduğumuz yemek bedellerini gider olarak kullana bilir miyiz? Yapmış olduğumuz yemek bedeli ödemesi için SGK sigorta primi veya vergi ödememiz gerekiyor mu?

Soru : Bilgisayar tamir ve yedek parça perakende satışı yapan şahıs işletmesiyiz. Personellerimiziz öğlen yemek ihtiyacını karşılamak için bir lokanta ile günlüğü 25,00 + KDV’ den anlaştık. Personellerimiz öğlen yemekleri anlaşma yapmış olduğumuz lokantaya giderek yemektedirler. Personeller için lokantaya yapmış olduğumuz yemek bedellerini gider olarak kullana bilir miyiz? Yapmış olduğumuz yemek bedeli ödemesi için SGK sigorta primi veya vergi ödememiz gerekiyor mu?

2021 yılı Vergi Uygulamaları açısından çalışanlara verilen yemek bedeli istisnası 25 -TL

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-12.htm

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedelleri

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/yemekbedeliistisna.html

 

2021 yılı SGK uygulamaları açısında günlük yemek istisna tutarı (3.577,50 / 30 gün = 119,26 (Ücret/Gün) x 6/100 = 7,16 TL/Gün

 

Cevap-19.10.2019) Sorunuz da bahsetmiş olduğunuz personelleriniz için yapmış olduğunuz yemek bedeli ödemelerini vergi ve SGK uygulamaları açısından gider olarak kullanabilir siniz fakat bu giderleştirme bazı usullere tabidir.
Vergi uygulamaları açısından, 31.12.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 305 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde “işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL” olduğu belirtilmiştir. Bu şu anlama geliyor her bir personel için günlük 19,00 TL ve altında kalan yemek bedellerinden gelir vergisi ödenmeyecek, 19,00 TL’yi aşan yemek bedelleri net ücretin bir unsuru kabul edilerek brüt tutarı hesap edilecek ve bu brüt ücret gelir vergisine tabi tutularak muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.
Net Ücret Olarak Değerlendirilecek Yemek Bedeli : 25,00 – 19,00 = 6,00 net  ücret kabul edilerek vergi hesaplamasına dahil edilecek günlük tutar.

SGK uygulamaları açısından, 29 Ocak 2004 tarihli  25361 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ’ de “ sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi” demek sureti ile yemek bedeli istisnasının asgari ücretin brüt tutarının % 6’ sı olarak belirlenmiştir. Bu durumda 2019 yılı için asgari ücretin günlük tutarı 2.558,40 / 85,28 TL/Gün dür. 85,28 TL ‘ nin % 6’ sı ise 5,12 TL yapmaktadır. Bu da şu anlama geliyor personelinize günlük 5,12 TL’ nin üzerinde yemek yedirmeniz durumunda aşan kısım net ücret olarak kabul edilip bu net maaşa eklenip brütü bulunacak ve fazlalık üzerinden SGK primi tarafınızdan ödenecektir.
Net Ücret Olarak Değerlendirilecek Yemek Bedeli : 25,00 – 5,12 = 19.88 net ücret kabul edilerek sigorta prim hesaplamasına dahil edilecek günlük değer.

İstisna rakamının uygulamasın da maliye ile SGK arasında tutar farklılığı bulunmaktadır.

Personelin fiilen çalıştığı günler için yemek bedelini giderleştire bilirsiniz.

Ayrıca 27.02.2003 tarihli ve B.07.0.GEL.0.42/4204-215 sayılı özelge de ” Ancak söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için yemek bedelinin, yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere ödenmesi ve yemek bedeli faturasının işveren adına düzenlenmesi; ayrıca bu faturaya yemek yiyen hizmet erbabının adı ve soyadı ile yemek yediği gün sayısını belirten bir listenin eklenmesi şarttır.” denilerek belgelendirmenin usulüne de vurgu yapılmıştır.

Benzer kavram ve konular

Yemek bedelinin giderleştirilmesi

Yemek gider yazılabilir mi

Yemeğin gider yazımı

Yemek gider yazılabilir mi

Yemek bedeli istisnası

Çalışan yemek bedeli istisnası

Sigortalı yemek bedeli istisnası

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..