Soru : Farklı iş kollarında faaliyet gösteren şahıs firması her iş türü için ayrı defter tasdik ettirmesi gerekir mi?

Soru : Farklı iş kollarında faaliyet gösteren şahıs firması her iş türü için ayrı defter tasdik ettirmesi gerekir mi?

Cevap : Konulu ile ilgili Gelirİdaresi Başkanlığı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Ve Usul Müdürlüğü tarafından 02.08.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-94 sayılı
özelgesin de” …farklı işkolları için tek bir defter tutabileceğiniz gibi kanun
maddelerinde aksi belirtilmediğinden ayrı ayrı defter tasdik ettirmek suretiyle
defter tutmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak bu işletmelerinizde yukarıda
belirtilen hadler dikkate alınarak bilanço esasına göre defter tutmanız
halinde  bilanço ve gelir tablolarınızı veya işletme hesabına göre defter
tutmanız halinde ise işletme hulasanızı  dönem sonunda konsolide etmeniz
gerekmektedir.” denilmiştir

 

Konu İle İlgili Benzer Terim ve Sorular  :

Aynı işletmenin farklı işleri defter tasdiki

Defter tasdiki özel durumlar

Aynı kişinin farklı işleri defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

İşletmenin farklı işlerinde defter tasdiki

İki farklı iş defter tasdiki

Farklı işlerde defter tasdiki

Farklı işlerde farklı defter kullanımı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..