Soru : İstanbul’ da ticari taksi faaliyeti ile iştigal eden basit usul mükellefim. 2019 Yılında kaç liranın üzerinde gelir elde edersem deftere tabi mükellef olurum?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 47. Maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları, 48. Maddesinde ise özel şartları sayılmaktadır. Basit usul mükellefiyete tabi olan mükelleflerin sadece mal alım-satımı yapılan işlerde, sadece hizmet sektöründe faaliyet bulunan işlerde ve hem alım-satımını hem de hizmet sektöründe birlikte faaliyette bulunulması durumunda farklı hasılat ölçüleri bulunmaktadır. Ticari taksi işletmesi hizmet işletmesi olduğu için Gelir Vergisi Kanunun (G.V.K.) 48. Maddesinin 2. Bendindi sadece hizmet sektörü ile ilgili faaliyette bulunanlar yönelik olup “ 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 60.000 TL aşmaması,” denilmek dedir. 2019 yılında 60.000,00 TL’nin üzerinde ticari taksi faaliyet geliri elde etmeniz durumunda 01.01.2020 tarihinden itibaren deftere tabi mükellefiyet statüsüne geçersiniz.
Benzer Kavramlar :
Basit usulden deftere geçiş
Deftere geçiş
Defter mükellefiyetine geçiş
Basit usulde had
Basit usul mükellefiyette hadler
Basit usul mükellefiyette sınıf değişikliği

Bir cevap yazın