Soru : İstanbul’ da ticari taksi faaliyeti ile iştigal eden basit usul mükellefim. 2019 Yılında kaç liranın üzerinde gelir elde edersem deftere tabi mükellef olurum?

Soru : İstanbul’ da ticari taksi faaliyeti ile iştigal eden basit usul mükellefim. 2019 Yılında kaç liranın üzerinde gelir elde edersem deftere tabi mükellef olurum?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 47. Maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları, 48. Maddesinde ise özel şartları sayılmaktadır. Basit usul mükellefiyete tabi olan mükelleflerin sadece mal alım-satımı yapılan işlerde, sadece hizmet sektöründe faaliyet bulunan işlerde ve hem alım-satımını hem de hizmet sektöründe birlikte faaliyette bulunulması durumunda farklı hasılat ölçüleri bulunmaktadır. Ticari taksi işletmesi hizmet işletmesi olduğu için Gelir Vergisi Kanunun (G.V.K.) 48. Maddesinin 2. Bendindi sadece hizmet sektörü ile ilgili faaliyette bulunanlar yönelik olup “ 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 60.000 TL aşmaması,” denilmek dedir. 2019 yılında 60.000,00 TL’nin üzerinde ticari taksi faaliyet geliri elde etmeniz durumunda 01.01.2020 tarihinden itibaren deftere tabi mükellefiyet statüsüne geçersiniz.

2021 Yılı için GVK madd 48/2 ye göre hizmet işletmelerin de gayri safi iş hasılatı 76.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılında iş hasılatı 76.000,00 TL’yi geçen basit usul mükellef ticari taksiciler 2022 yılında ikinci sınıf deftere tabi mükellef haline gelirler.

193 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU

Basit usule tabi olmanın özel şartları Madde 48 – Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 150.000 TL veya yıllık satışları tutarının 240.000 TL aşmaması,
  2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 76.000 TL aşmaması,
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000 TL aşmaması, Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

Benzer Kavramlar :
Basit usulden deftere geçiş
Deftere geçiş
Defter mükellefiyetine geçiş
Basit usulde had

Basit usulde hadler
Basit usul mükellefiyette hadler
Basit usul mükellefiyette sınıf değişikliği

taksici defter durumu

taksi sınıf değişikliği

basit usul defter değişim haddi

basit usul defter değişim sınırı

basit usul deftere geçiş sınırı

basit usul sınıf değiştirme

basit usul sınıf değişikliği

basit usul defter değişikliği

basit usulden deftere tabi mükellefiyete geçiş sınırı

basit usulden deftere geçiş sınırı

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..