Soru : KDV de Vergi Sorumlusu Kimdir? KDV tevkifatı ne demek? KDV Tevkifatı nedir?

Soru : KDV de Vergi Sorumlusu Kimdir? KDV tevkifatı ne demek? KDV Tevkifatı nedir?

KDV de Vergi Sorumlusu : 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.
Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Maliye Bakanlığı,
bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilecektir.
Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi
ve/veya kurumlardır. Bunlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri
yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

KDV Tevkifatı : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “ 2.1.1.KDV Tevkifatının Niteliği “ başlığını taşıyan bölümünde kdv tevkifatı hususunda “ KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.” Denilmektedir.

Benzer Kavramlar               :

KDV tevkifatı

KDV tevkifatı nedir

KDV tevkifatı ne dir

KDV tevkifatı ne demek

KDV tevkifatı nedemek

KDV tevkifatı tanımlama

kdv tevifatı ne demek

kdv vergi sorumlusu kim dir?

 

S.M.M.M. YAKUP ÜÇKARDEŞ

Mesajınızı bırakın

Yazışmayı Başlatın
Selam. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz..