Soru : Şirket ortaklarının ortaklık payı için taahhüt etmiş oldukları rakamın 7.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ödemlerini tevsiki kapsamında yapmalarına gerek var mı?

Cevap – 12.10.2019) Evet. 459 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ileİşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.” Denilmek suretiyle şirket ortaklarının da sermaye taahhütlerinin 7.000,00 TL’ yi geçmesi halinde taahhüt tutarının tamamının tevsik kapsamında ödemeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın